ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Büyük bir yazar ikinci bir hükümettir.Bunun için dünyanın neresinde olursa olsun hükümetler büyük yazarları değil,küçükleri sevmiştir.
  Paragrafa göre hükümetlerin büyük yazarları istememe sebebi nedir?

   Halk üzerinde etkili olmaları.
   Başka bir hükümet kurmak istemeleri.
   Halkın sorunlarını anlatmaları.
   Küçük yazarları önemsememeleri.
 2. “Zor”sözcüğü hangisinde isim olarak kullanılmamıştır?

   Önemli olan zoru başarmaktır.
   Zor günler geçirdiler ama kimseye belli etmediler.
   Zora dağlar dayanmaz.
   Türkçe sorularının bazıları zordu.
 3. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması nesne göreviyle kullanılmıştır?

   Bu sabah erkenden uyandım.
   Ben de o yerleri özlüyorum.
   Evin içinde sessiz bir çığlık vardı sanki. 
   Gördüklerini sınıftaki herkese anlattı.
 4. Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı; ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi Doktor Ali Beydi. “Bu akşam uğrayıp hastayı kontrol edeceğim.” dedi. Sonra çantasını aldı. Yavaş adımlarla odadan ayrıldı.
  Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

   Benzetme- Tartışma   
   Örneklendirme – Tasvir   
   Tanımlama – Öyküleme  
   Tasvir - Öyküleme
 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?

   sevgi
   bilgin
   eller  
   avcı
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?

   Okumak tutkuların en güzelidir.
   Mimarimiz milli varlığımızdır.
   Yaptığı işlerde dikiş tutturamadı.
   O evde kimseler yoktu.
 7. Sıfatlar çekim eki alamaz. Çekim eki alan sıfatlar isimleşir. Bunlara adlaşmış sıfat denir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

   Gencecik insanlar burada çalışıyor.
   İhtiyar adam bütün gün parkta oturdu.
   Gençler çalışırlarsa daima başarıya ulaşır.
   Zavallı çocuk olanlara bir türlü inanamadı.
 8. “ Bahar geldi mi bu adada kuşlar neşeyle uçuşur.” cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?     

   Dolaylı Tümleç / Zarf Tümleci / Belirtisiz Nesne / Zarf Tümleci / Yüklem
   Zarf Tümleci / Dolaylı Tümleç / Özne / Zarf Tümleci / Yüklem
   Zarf Tümleci / Dolaylı Tümleç / Belirtisiz Nesne / Dolaylı Tümleç / Yüklem
   Dolaylı Tümleç / Dolaylı Tümleç / Özne / Zarf Tümleci / Yüklem
 9. Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki büyük ünlü uyumuna aykırılık;  aldığı ekten dolayı meydana gelmiştir?

   Bahçeye   
   Ketaneler 
   İnsanlıktan 
   Akşamki
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?

   Dün öğretmen dersin sonunda ahmet’e ne verdi?
   “ne bakıyorsunuz?” Diye çıkışınca başını çevirdi.
   Annenler yola ne gün çıkacaklar?
   Cenazeye ne beni ne kardeşimi götürdüler.
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “adlaşmış sıfat” vardır?     

   Bak, şu gazeteye bak.
   Küçüklerimizi sevmeli ve korumalıyız
   Başlıklardan bir tanesi bu.
   O, hiçbir öğrencisinden yakınmıyordu.
 12. “Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? 

   Elbisesi çok güzeldi.
   Zorla güzellik olmaz.
   Güzel güzel geldik.
   Bahçemiz güzel çiçeklerle dolu.
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?      

   Birkaç çocuk, kapıda bekliyor.
   Ötekileri de yukarı taşıyalım.
   Hangimiz benimle geleceksiniz.
   Hepsi de okumuş çocuklar.
 14. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?

   Girişteki su sayacı birden dikkatini çekti.
   O gün, bütün dileklerinin kabul edildiğine inanıyordu.
   Bilmeceye karşı büyük bir merakı vardı.
   Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı yeni sözlükte bazı değişiklikler vardı.
 15. Bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir?

   İmza 
   Tarih 
   Ek (ekler)   
   Başlık
 16. “ 1-birbirimizi
  2-kucaklayabilecek    
  3-dünyanın-kadar      
  4-bir ucundan                        
  5-dostluğun kolları    
  6-bir ucuna 
  7-uzundur”
  Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?

   2-4-8-3-7- 6-5-1
   3-6-2-8-7-1-4-5
   6-1-3-5-7-2-4-8   
   6-1-4-5-2-3-7-8
 17. Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir?  

   Kalıplaşmış sözlerdir.
   Ne zaman söylendiği belli değildir.
   Kesin yargı bildirir.
   Ünlü Türk büyüklerince söylenmiştir.
 18. Aşağıdakilerin hangisinde ‘güzel’ kelimesi sıfat olarak kullanılmamıştır?

   Yarın güzel bir eve taşınacağız.
   Güzel gözlerine hasret kaldım.
   Film gerçekten güzeldi.
   Sendeki güzel yürek kimsede yok.
 19. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ‘soğuk’ sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

   Onun soğuk tavırları beni çok uzuyor.
   Terliyken soğuk su içme.
   Bu aralar hava çok soğudu.
   O, çayını soğuk içermiş
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 2. kişi ve şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

   Yarın İzmit’e gidiyorum.
   Şimdi sınıfa giriyorsun.
   Çantası çok ağırmış.
   Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz.