ANA SAYFA

Yazım Kuralları Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Sevginin verdiği güvenle kendilerini rahat hissediyorlardı.
  B) Bu olayı herkesten önce farketmiştim.
  C) Her sabah askerlerin coşkulu sesi buraya kadar aksediyor.
  D) Hatalarımıza objektif bir gözle bakabilmeliyiz.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazı-mıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
  A) THY'nin uçakları ile yolculuk yaparım.
  B) Özel kanallar TRT'nun izleyici oranını düşürdü.
  C) Bu yıl ÖSS'ye yaklaşık bir buçuk milyon aday girecek.
  D) Uçak saldırıları ABD'yi ayağa kaldırdı.
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
  A) Asıl işimiz bundan sonra başlıyor.
  B) Ocakdaki tencereyi devirdim.
  C) Bu sohbetlerin bir çoğunu ben de dinledim.
  D) Bir aydan beri yolu genişletmeğe çalışıyorlar.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerin hangisinde "de" bağlacı ya da "de" ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
  A) Yarın sende gelebilirsin.
  B) Yeni işin de çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsin.
  C) Masanın üstünde, varışa ilk gelen sporcuya verilmek üzere duran bir altın madalya vardı.
  D) Türkiye'de ekonomik krizin etkisinden kurtulamamış ülkelerden biridir.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?
  A) Türkiye'nin güneydoğusunda yapılan sulama projesi, bölgeye bereket getirdi.
  B) insanlar içinde yapayalnız kalmak yalnızlıkların en çekilmezidir.
  C) Her insanın eğitim-öğretim hayatında kazanması gereken en önemli şey, anadilini doğru ve güzel kullanmaktır.
  D) Asırlardan beri maziden böyle uzun gözyaşı nehiri akıp geliyor.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
  A) Genişçe bir salonda uzun süre bekledikten sonra içeri girdik.
  B) Aslan, usulca avının yanına yaklaşıp avını pençeleriyle yakaladı.
  C) Yazı yazdıkça en güzel sözcükleri bulmakta güçlük çekmiyordu.
  D) Çocukların gürültüsü öğretmenin sertçe bağırmasına neden oldu.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
  A) torpak
  B) yalnış
  C) kirbit
  D) kirpik
   SEÇ
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bitişik yazılmalıdır?
  A) arz etmek
  B) nakil etmek
  C) terk etmek
  D) söz etmek
   SEÇ
 9. (I) Adam şaşakalmıştı. (ll) Bekçinin Bağdat'ta falan mahallede, filan ev de dediği yer, kendi eviydi. (ili) Kendi kendine:"Demek ben define üzerinde oturduğum halde, yoksulluktan inler, ağlarmışım. (IV) Ne büyük gaflet içindeymişim de haberim yokmuş. . . " diyerek Tanrısı'na şükretti. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) I
  B) ll
  C) lll
  D) IV
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Şaşırdım kaldım, bilmem ki ne yapsam!
  B) İnanki senin düşündüğün gibi değil.
  C) İstanbul'un sokaklarında yürünmez ki. . .
  D) Yarınki maçın sonucunu merak ediyorum.
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Saat 18'de iskelede görüşürüz.
  B) Sanıyorum 7'inci katta oturuyorlar.
  C) 20. yüzyılda teknolojik alanda çok büyük gelişmeler oldu.
  D) Atatürk, 1881'de, Selanik'te doğdu.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
  A) Baş başa verip saatlerce konuştular.
  B) İki çift çıt çıt daha dikmelisin.
  C) Depremde bir çok insan evsiz barksız kaldı.
  D) Doğruyu söylemediği kemküm etmesinden belliydi.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Yolcular durakta beklemekten sıkılmışlardı.
  B) Bu gıcırtı beni de rahatsız etmişti.
  C) Bu tür dedikodular her zaman olacakdır.
  D) Sınava birkaç hafta kalmış.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Şu karşı ki karlı dağı gördün mü?
  B) Bize küsmüş ki yüzümüze bakmadan yanımızdan geçiverdi.
  C) Nerede ki arsayı satmayı düşünüyorsunuz?
  D) Öyle bir an gelirki yorulursunuz?
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Derdimi ya sana ya anneme açabilirim.
  B) Bilgimiz arttıkça ne kadar cahil olduğumuzu anlarız.
  C) Ben Ankara'ya mı gitsem, yoksa burada mı kalsam?
  D) Cahit Sıtkı'yı ya da Ahmet Haşim'i okuyacağım.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Sabahtan beri burnum akıyor.
  B) Hiç birimiz Zeynep'i aramadık.
  C) İki de bir çocukça sorular soruyor
  D) 1953'de Kastamonu'da doğmuş.
   SEÇ