Test Çöz,3. sınıf fen bilimleri testi, 3. sınıf gezegenimizi tanıyalım çalışma kağıdı, 3. sınıf gezegenimizi tanıyalım video, 3.sınıf dünyanın yapısı test çöz, 3.sınıf fen bilimleri dünyanın katmanları test, 3.sınıf fen bilimleri gezegenimizi tanıyalım değerlendirme sınavı, 3.sınıf fen bilimleri gezegenimizi tanıyalım yazılı soruları, 3.sınıf gezegenimizi tanıyalım test, gezegenimizi tanıyalım ödev bul

3. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
17 Aralık 2018 Pazartesi 18:35
Güncellenme tarihi
18 Kasım 2019 Pazartesi 16:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
514
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
" Bazı insanlar ise Dünya’nın bir öküzün boynuzlarında durduğunu düşünmüşlerdir. Öküzün kafasını oynatmasıyla Dünya’da deprem olduğuna inanmışlardır. " Sizce Dünya nerede durmaktadır? 
A) Öküzün boynuzlarında. 
B) İçi su dolu tepsi gibi denizin ortasında. 
C) Uzay boşluğunda. 
Soru 2 
Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucudur? 
A) Uçakla hep aynı yöne gidildiğinde yine başlangıç yerine gelinmesi. 
B) İklim ve hava olaylarının değişmesi. 
C) Mevsimlerin oluşması. 
Soru 3 
Aşağıdaki bilim insanlarından hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir? 
A) Buruni, Pisagor ve Aristo 
B) İbni Sina, Lokman Hekim, Farabi 
C) Arşimet, Newton, Paskal 
Soru 4 
Dünyamızın da yer aldığı dokuz gezegenin oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 
A) Saman yolu 
B) Uzay boşluğu 
C) Güneş sistemi 
Soru 5 
Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için gemiyle yola çıkıp dünyanın etrafını dolandıktan sonra yine aynı yere gelen bilim adamı hangisidir? 
A) Pisagor 
B) Macellan 
C) Buruni 
Soru 6 
"Teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu eski zamanlarda yaşamış insanlar, Dünya’mızın şekli ile ilgili farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. "Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir? 
A) Tepsi 
B) Kutu 
C) Masa 
Soru 7 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Eskiden insanlar dünyamızın düz olduğuna inanıyordu. 
B) Dünyamızın şekli kutuplardan basıktır. 
C) Bilim adamları dünyanın düz olduğunu ispatlamıştır. 
Soru 8 
I. Dünya'nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şeklinde olması. II. Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması. III. Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi. IV. Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra gövdesini görürüz. Yukarıdakilerden kaç tanesi dünyamızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır? 
A) 3 
B) 4 
C) 2 
Soru 9 
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Dünya’mız alt ve üst kısımlarından basık, yanlardan şişkindir. 
B) Gelişmiş teknolojik araçlarla uzaydan çekilen fotoğraflar Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini kanıtlamaktadır. 
C) Bir liman veya deniz kenarında duran bir kişi uzaktan gelen bir geminin önce direklerini ve bacasını, ardından burnunu ve üst kısmını, sonra da geminin gövdesini görür. Bu durum Dünya'nın düz olduğunu gösterir. 
Soru 10 
"Güneş doğarken önce Güneş’in bir kısmı, sonra yarısı, en sonunda ise tamamı görülür. Güneş batarken de yavaş yavaş gözden kaybolur."   Bu durumun sebebi nedir? 
A) Güneş'in Dünya etrafında dönmesi. 
B) Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi. 
C) Dünya'nın küre gibi olması. 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir ispatıdır? 
A) Mevsimlerin oluşması. 
B) Dünya üzerinde hep aynı yöne gidersek yine başladığımız yere geri dönmemiz. 
C) Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesi. 
Soru 12 
Aşağıdaki olayların hangisinde dünyamızın yuvarlak olduğunu gözlemleyebiliriz? 
A) Gece-gündüz oluşumunda. 
B) Ay tutulması sırasında. 
C) Deprem sel gibi doğal afetler sırasında. 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olmasının bir sonucudur? 
A) Gece-Gündüz oluşması 
B) Mevsimlerin oluşması 
C) Hava durumunun sürekli değişmesi 
Soru 14 
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Dünyamızın şekli biraz yumurtaya benzemektedir. 
B) Dünyamız tepsi şeklindedir. 
C) Dünyamız kutuplardan basık top şeklindedir. 
Soru 15 
" Eski Yunanlılara göre Dünya’nın şekli düz bir tepsiye benzemekteydi. Hatta bazıları bu tepsinin içinin suyla dolu olduğunu ve Dünya’nın da bu suyun içinde yüzdüğünü düşünmüşlerdir. " Aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin doğru olmadığının kanıtıdır? 
A) Ay'ın Dünya'nın çevresinde dolanması. 
B) Deniz sularının kıyılara doğru taşmaması. 
C) Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş gözden kaybolması. 
Soru 16 
" Portekizli gemici Ferdinand Magellan (Ferdinand Macellan) bir yerden yolculuğa başlayan ki- şinin hep aynı yöne gitmesi hâlinde başladığı yere varacağını söylemiş ve İspanya’dan Dünya turuna çıkmıştır. Fakat yolculuk sırasında hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Magellan’ın beraber yola çıktığı çok sayıdaki gemiden ancak iki tanesi İspanya’ya geri dönebilmiştir. " Bu olay bize neyi ispatlamıştır? 
A) Dünyanın yuvarlak olduğunu 
B) Dünyanın düz olduğunu. 
C) Dünyanın geniş olduğunu 
Soru 17 
Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya'nın şeklini merak etmişlerdir. Bu nedenle de dünyamızın şekli ile ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tahminlerden birisi değildir? 
A) Dünyamızın top gibi yuvarlak olması. 
B) Dünyamızın tepsi gibi düz olması. 
C) Dünyamızın bir öküzün boynuzunda yer alması. 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre şeklinde olduğunun bir kanıtı değildir? 
A) Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması. 
B) Dünyanın güneş etrafında dönmesi. 
C) Uzaydan çekilen fotoğraflar. 
Soru 19 
"Eski dönemlerde yaşamış olan insanlardan bazıları da Dünya’nın şeklinin yuvarlak olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu görüş daha sonraları birçok bilim insanı tarafından da kabul görmüş ve çeşitli olaylara dayanılarak ispatlanmıştır. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Yunan bilim insanı Pisagor, Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanıdır. " Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Dünyanın yuvarlak olduğu çeşitli olaylara dayandırılarak ispatlanmıştır. 
B) 2500 yıl önce Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için uzaya gidilmiştir. 
C) Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı Pisagor'dur. 
Soru 20 
"Dünya’da bir yerden havalanan uçak, hep aynı yöne doğru uçarsa havalandığı noktaya ulaşır. Örneğin, İstanbul’dan kalkan bir uçak sürekli doğuya doğru uçtuğunda tekrar İstanbul’a gelir. " Bu durum, Dünya’nın şeklinin neye benzemesinin bir sonucudur? 
A) Daireye 
B) Küpe 
C) Küreye