Test Çöz,Kendimi Tanıyorum, Kendimi Tanıyorum Konusu, Kendimi Tanıyorum Etkinliği, Kendimi Tanıyorum Çalışması, Kendimi Tanıyorum Etüt Çalışması, Kendimi Tanıyorum Ev Çalışması, Kendimi Tanıyorum Testi, Kendimi Tanıyorum Öğretimi, Kendimi Tanıyorum Kavrama Çalışması, Kendimi Tanıyorum Kavrama Etkinliği, Kendimi Tanıyorum Kavrama Testi, Kendimi Tanıyorum Ev Çalışması, Kendimi Tanıyorum Anlatımı, Kendimi Tanıyorum Değerlendirme Etkinliği, Kendimi Tanıyorum Tanıma Çalışması, Kendimi Tanıyorum Öğrenme Etkinliği, Kendimi Tanıyorum Öğrenme Çalışması, Kendimi Tanıyorum Eğitimi, Kendimi Tanıyorum Bilgisi, Kendimi Tanıyorum Öğrenci Çalışması, Kendimi Tanıyorum Etkinlik Sayfası

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Ekim 2016 Pazar 08:45
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11606
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • ABireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
 • BDuygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
 • CTüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
 • DHiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.

1.Soru

Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ATüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
 • BBireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
 • CToplum, bireylerden oluşur.
 • DBireysiz toplum düşünülemez.

2.Soru

Aşağıdaki   bilgilerden    hangisi yanlıştır?

 • AToplumu, bireyler meydana getirir.
 • BBütün   insanların   ilgi   alanları aynıdır.
 • CBarınma   ve   beslenme,  temel ihtiyaçlarımızdandır.
 • DBazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.

 

3.Soru

Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?

 • AAdını     
 • BYaşını
 • Cİlgi alanlarını
 • DDoğum yerini

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

 • Aşaşkınlık
 • Bsevinç
 • Ckıskançlık 
 • DHoşgörü

5.Soru

Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye   almak, insanlara karşı.............olduğumuza bir  örnektir.

Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?

 • Ahoşgörülü   
 • Bsaygılı
 • Csoğuk kanlı 
 • Dduyarlı

6.Soru

İnsanların tümünde  rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?

 • AFutbol oynamaktan hoşlanma
 • BBeslenme ihtiyacı
 • CResim çizmekten hoşlanma
 • Dİyi derecede piyano çalabilme

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

 • ABaşkalarının fikirlerine saygı göstermek
 • BHatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
 • CHatalı davranışları görmemezlikten gelmek
 • DYapıcı eleştirileri kabul etmek

8.Soru

Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı........olduğumuzu gösterir.

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?

 • Ahoşgörülü
 • Bduyarsız
 • Cduyarlı  
 • Dtemkinli

9.Soru

Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

 • Aiyi niyettir 
 • Bhoşgörüdür
 • Cduyarlılıktır 
 • Diyimserliktir

10.Soru

............zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar.

Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?

 • AHis  
 • BDüşünce
 • CDavranış 
 • DDuygu

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?

 • AElektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
 • BÖğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
 • CMuhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
 • DArkadaşlarımızın başarılarına sevinmek

12.Soru

Bireyler arasındaki ............farklılıklarını kabul etmek.................olmanın gereğidir.

Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

 • Adüşünce / hoşgörülü      
 • Bfikir / duyarlı
 • Cİhtiyaç / merhametli  
 • Dyetenek / cesur

13.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 • AArkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
 • BÖfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
 • CFarklılıkları anlayışla karşılamak
 • DKendi hatamızı kabul etmek

14.Soru

           I. 1995 yılında doğdum.

           II.  2002 yılında ilköğretime başladım.

          III. 2004 yılında abla oldum.

Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • AI-II-III  
 • BIII-II-I  
 • CI-III-II  
 • DII-I-III

15.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ABarınmak insanların ortak özelliklerindendir.
 • Bİnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
 • CToplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
 • DFarklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.

16.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • AHepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
 • BBireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
 • CFarklılıklar toplum için zenginliktir.
 • DToplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.

17.Soru

Düşündüklerimizi  gerçek hayatta uyguladığımızda ............... ortaya çıkar.

Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adüşüncelerimiz   
 • Bduygularımız
 • Chislerimiz    
 • Ddavranışlarımız

18.Soru

......................ifade etmek, bireyin........... becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?

 • Aduygularını      / iletişim
 • Bdavranışlarını  / iletişim
 • Cdüşüncelerini  / sportif
 • Ddavranışlarını  / sportif

19.Soru


 

Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ...............olmanın gereğidir.

Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?

 • Aduyarlı 
 • Bduygulu
 • Choşgörülü  
 • Dmerhametli

20.Soru