Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Konusu, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etüt Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğretimi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kavrama Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kavrama Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kavrama Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Anlatımı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Tanıma Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğrenme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğrenme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Eğitimi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Bilgisi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğrenci Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinlik Sayfası

4. Sınıf Sınavlar Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2020 Carsamba 15:31
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11752
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Amasya genelgesinde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. ” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin varlığını savunmuştur? 
A) halifeliğin 
B) milli egemenliğin 
C) saltanatın 
D) işgallerin 
Soru 2 
Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığımız savaşların kronolojik sıralaması yapıldığında 2. sırada hangisi yer alır? 
A) I.İnönü Savaşı 
B) II.İnönü Savaşı 
C) Sakarya Savaşı 
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşlarından değildir? 
A) Büyük Taarruz 
B) Sakarya Savaşı 
C) II. İnönü Savaşı 
D) Trablusgarp 
Soru 4 
I. Dünya Savaşı bitmiş ve Osmanlı Devleti yenilmiştir. Düşmanlar yurdumuzun pek çok yerini işgal etmeye başladılar. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden İtilaf devletlerinden birisi değildir? 
A) Almanya 
B) Fransa 
C) İtalya 
D) Yunanistan 
Soru 5 
Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? 
A) Sakarya Meydan Savaşı 
B) Başkomutanlık Meydan Savaşı 
C) I.İnönü Savaşı 
D) II.İnönü Savaşı 
Soru 6 
Erkek kılığına girerek kurtuluş savaşına katılan kadın kahraman kimdir? 
A) Halime Çavuş 
B) Zübeyde Çavuş 
C) Ayşe Çavuş 
D) Fatma Çavuş 
Soru 7 
Savaştan sağ dönen kişilere ne ad verilir? 
A) dede 
B) asker 
C) şehit 
D) gazi 
Soru 8 
Kutup yıldızı her zaman bize hangi yönü gösterir? 
 A) Güney 
B) Kuzey 
C) Batı 
D) Doğu 
Soru 9 
Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde tek çatı altında toplanmıştır? 
A) Erzurum Kongresi’nde 
B) Sivas Kongresi’nde 
C) Cumhuriyetin ilanı ile 
D) Sakarya Savaşı'nda 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz? 
 A) yemeklerimiz 
B) bayramlarımız 
C) düğünlerimiz 
D) ormanlarımız 
Soru 11 
Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılmasından sonra Yunanlılarla hangi antlaşma imzalanmıştır? 
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması 
B) Mondros Antlaşması 
C) Lozan Antlaşması 
D) Ankara Antlaşması 
Soru 12 
1.Dünya Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır? 
A) Ankara Antlaşması 
B) Lozan Antlaşması 
C) Mondros Ateşkes Antlaşması 
D) Moskova Antlaşması 
Soru 13 
Kurtuluş Savaşı'nda batı cephesinde kimle savaştık? 
A) Rusya 
B) İngiltere 
C) Fransa 
D) Yunanistan 
Soru 14 
Yönümüzü bulmaya yarayan aletin adı nedir? 
A) Kalem 
B) Pusula 
C) Termometre 
D) Sayaç 
Soru 15 
Bir milletin tarihsel gelişme süreci içinde meydana getirdiği maddi manevi değerlere ne denir? 
 A) Zaman 
B) Değişim 
C) Kültür 
D) Değer 
Soru 16 
Aşağıdakilerin hangisi milli cemiyetlerin özellikleri arasında yer almaz? 
A) Bölgesel niteliklidirler 
B) Halk arasında milli bilinci uyandırdılar 
C) Erzurum kongresi’nde birleştiler. 
D) İşgalleri ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini ön­lemeye çalıştılar 
Soru 17 
Türk Devleti’nin varlığını ve bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Lozan Antlaşması 
B) Ankara Antlaşması 
C) Moskova Antlaşması 
D) Möntro Antlaşması 
Soru 18 
TBMM hangi tarihte açıldı? 
 A) 23 Nisan 1923 
B) 23 Nisan 1920 
C) 20 Nisan 1920 
D) 21 Nisan 1920 
Soru 19 
Mondros Ateşkes Antlaşması'na Osmanlı Devlet'i ile çok ağır maddeler koymalarının asıl sebebi nedir? 
 A) Türk halkının üstünlüğünü herkes göstermek 
B) Vatanımızı kolayca işgal etmek. 
C) Türk halkına yardım etmek. 
D) Türk halkına kaybettikleri yerleri geri vermek 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? 
 A) Dini bayramlarımızı kutlamak 
B) Büyüklerin elini öpmek 
C) Doğum günü kutlamak 
D) Hasta ziyareti yapmak