Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Kültür ve Miras Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Nisan 2016 Pazar 18:30
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7208
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaştır? 
A) Trablusgarp Savaşı 
B) Büyük Taarruz 
C) Sakarya Meydan Savaşı 
D) Çanakkale Savaşı 
Soru 2 
Aile tarihini araştıran Emre, ailesiyle ilgili olarak; I. geçmişi II. yaşadığı yer III. mesleklerbilgilerinden hangisi ya da hangilerine ulaşabilir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) Yalnız I 
Soru 3 
“Ülkemin kültürünü yansıtan her nesne benim için çok değerlidir. Bunları gelecek kuşaklara taşımalıyız.” sözü hangi değerle ilgili değildir? 
A) Duyarlılık 
B) Sorumluluk 
C) Vatanseverlik 
D) Yardımseverlik 
Soru 4 
Mustafa Kemal illerde bulunan asker ve sivil idarecilere gönderdiği Havza Genelgesi’nde onlardan bulundukları bölgelerde işgaller konusunda halkı bilgilendirmelerini istedi. Mustafa Kemal bu genelgeyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır? 
A) Millî bilinç oluşturmayı 
B) Yeni bir devlet kurmayı 
C) Düzenli ordu kurmayı 
D) Ulusal egemenliği sağlamayı 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi milletlerin kültürünü yansıtan bir özelliktir? 
A) Giyim tarzı 
B) Doğal kaynaklar 
C) Teknolojik gelişmeler 
D) Ekonomik unsurlar 
Soru 6 
Millî kültür öğeleri değişerek geleceğe taşınır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? 
A) Geleneksel çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunlarının almaya başlaması 
B) Lale desenli seramik eşyaların cam eşyalardan daha fazla ilgi görmesi 
C) Tarihî eserlerin tavanlarında görülen süslemelerin evlerde de kullanılması 
D) Eskiden mendil olarak kullanılan çevrelerin sehpa örtüsü olarak kullanılması 
Soru 7 
Millî kültür öğeleri toplumun ortak değerleridir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilemez? 
A) Doğal kaynaklar 
B) Halk oyunları 
C) Mimari eserler 
D) Müzik eserleri 
Soru 8 
Bir araştırmacı millî kültür öğelerinden biri olan nazar boncuğunun geçmişten günümüze değişerek taşındığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmacı hangi sorunun cevabını bilmelidir? 
A) Öğenin şeklinin nasıl olduğunu 
B) İlk olarak kim tarafından kullanıldığını 
C) Geçmişte hangi malzemeden yapıldığını 
D) Geçmişten günümüze kullanım amacının ne olduğunu 
Soru 9 
“Bizim kültürümüzde küçükler büyüklerin elini öper.” diyen bir kişi hangi millî kültür öğesine örnek vermektedir? 
A) Millî bayramlar 
B) Seyirlik oyunlar 
C) Gelenekler 
D) Festivaller 
Soru 10 
Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 
A) Gazeteleri inceleme 
B) Aile büyükleriyle görüşme 
C) Ansiklopedileri tarama 
D) Okul kütüphanesinde araştırma 
Soru 11 
Sözlü tarih çalışması sonucu aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinilemez? 
A) Evlenme gelenekleri 
B) Göçlerin nasıl gerçekleştiği 
C) Ailelerin genişliği 
D) Gelecekte neler yapılacağı 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir? 
A) Asker uğurlaması 
B) Sünnet düğünü 
C) Kına gecesi 
D) Cumhuriyet Bayramı 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi kültür öğesi değildir? 
A) dil 
B) destan 
C) kıyafet 
D) yaşanan yer 
Soru 14 
“Edebiyat eserleri millî kültür öğelerindendir.” Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? 
A) Halk hikâyeleri 
B) Yunus Emre şiirleri 
C) Millî bayramlar 
D) Nasrettin Hoca fıkraları 
Soru 15 
Aile tarihini araştıran bir kişi için aşağıdaki nesnelerden hangisi önemlidir? 
A) Gazete 
B) Ansiklopedi 
C) Bilgisayar 
D) Aile albümü 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz? 
A) kamera 
B) uydu 
C) fotoğraf makinesi 
D) ses kayıt cihazı 
Soru 17 
“Her ülke kendine ait bir yemek kültürüne sahiptir.” Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ülkemiz mutfağına ait bir yemek değildir? 
A) Yaprak sarması 
B) Mantı 
C) Gözleme 
D) Hamburger 
Soru 18 
“ ……………………………………………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? 
A) basketbol 
B) gülle 
C) cirit 
D) tenis 
Soru 19 
Millî Mücadele döneminde egemenlik kavramına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir? 
A) Amasya Genelgesi 
B) Meclisin açılması 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi 
Soru 20 
Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Anlatımlara dayanır. 
B) Mekânlar hakkında bilgi verir. 
C) Asırlık zamanlar için geçerlidir. 
D) Yazılı kaynaklardan yararlanılır.