Test Çöz,2.dönem 3.yazılı, 2.dönem 3.değerlendirme, 2.dönem 3.yazılı değerlendirme, 2.dönem 3.deneme, 2.dönem 3.değerlendirme etkinliği, 2.dönem 3.yazılı hazırlık, 2.dönem 3.yazılı çalışma, 2.dönem 3.yazılı yoklama, 2.dönem 3.yazılı çalışması, 2.dönem 3.değerlendirme çalışması, 2.dönem 3.yazılı denemesi,

4. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 3.Yazılı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Mayıs 2017 Cumartesi 11:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6542
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında bulunur? 
A) bağırsak 
B) mide 
C) beyin 
D) kol 
Soru 2 
Kalbin kasılıp gevşeyerek damarlara yaptığı basınca ne ad verilir? 
A) egzersiz 
B) tansiyon 
C) ateş 
D) nabız 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi doğa olayları sonucu oluşmamıştır? 
A) Erozyon 
B) Dolmabahçe sarayı 
C) Sel 
D) Deprem 
Soru 4 
1500ml kaç L'dir? 
A) 1,5L 
B) 15L 
C) 1500L 
D) 15000L 
Soru 5 
Maddenin ısı etkisi ile sıvı hâlden gaz hâle geçmesine ne denir? 
A) erime 
B) buharlaşma 
C) donma 
D) süblimleşme 
Soru 6 
Gaz hâldeki bir maddenin yeterince ısı kaybederek sıvı hâle geçmesine ne ad verilir? 
A) buharlaşma 
B) erime 
C) donma 
D) yoğunlaşma 
Soru 7 
Boş bir küp tartıldığında 3 kg gel­mekte, içine bir miktar yağ konu­lup tekrar tartıldığında 18 kg gel­mektedir. Küpe konulan yağ kaç gramdır? 
A) 18000 
B) 16000 
C) 15000 
D) 14000 
Soru 8 
Katı, sıvı ve gaz maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış­tır? 
A) Maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir. 
B) Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. 
C) Gaz, moleküllerin arasında boşlukların en çok olduğu haldir. 
D) Maddenin en düzenli hali sıvı halidir. 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz? 
A) Esneklik 
B) Kütle 
C) İletkenlik 
D) Öz kütle 
Soru 10 
Makarna ve suyu birbirinden ayırmak için hangi ayırma yöntemi kullanılır? 
A) Mıknatısla ayırma 
B) Eleme 
C) Süzme 
D) Damıtma 
Soru 11 
Su donarken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
A) Kütlesi azalır 
B) Buharlaşır 
C) Isı alır 
D) Isı verir 
Soru 12 
Işığı geçiren maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yarı saydam 
B) Saydam 
C) Opak 
D) Gölge 
Soru 13 
Kabıyla birlikte tartılan bir kavanoz reçelin brüt kütlesi 1250 gram, kavanozun kütlesi 500 gram ise reçelin net kütlesi nekadardır? 
A) 850 gram 
B) 800 gram 
C) 750 gram 
D) 700 gram 
Soru 14 
Düzgün olmayan bir cismin hacmini ölçmek için neden yararlanılır? 
A) Havadan 
B) Sıvılardan 
C) Gazlardan 
D) Katılardan 
Soru 15 
Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını hangi ayırma yöntemi ile ayırabiliriz? 
A) Yüzdürme 
B) Dinlendirme 
C) Mıknatısla Ayırtma 
D) Buharlaşma 
Soru 16 
Isı etkisiyle eriyip eski haline dönmeyen maddelerin uğradığı olaya ne denir? 
A) Buharlaşma 
B) Erime 
C) Çözülme 
D) Bozunma 
Soru 17 
Petrolü oluşturan maddelerin ayrılmasında kullanılan ayırma yöntemi hangisidir? 
A) Damıtma 
B) Buharlaşma 
C) Süzme 
D) Yüzdürme 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların kütlelerinin ölçülmesinde yapılan işlemlerden değildir? 
A) Boş kabın kütlesi ölçülür. 
B) Kaba sıvı madde konur. 
C) Kap dolu olarak tekrar ölçülür. 
D) Kaba sıvıdan başka bir ağırlık daha konur. 
Soru 19 
Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özellikleri arasında yer almaz? 
A) Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır. 
B) Katı hali, maddenin en düzensiz halidir. 
C) Katılar sıkıştırılamaz. 
D) Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. 
Soru 20 
Kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye ne ad verilir? 
A) madde 
B) çözelti 
C) karışım 
D) alaşım