Test Çöz,2.Tema Atatürk, 2.Tema Atatürk Konusu, 2.Tema Atatürk Etkinliği, 2.Tema Atatürk Çalışması, 2.Tema Atatürk Etüt Çalışması, 2.Tema Atatürk Ev Çalışması, 2.Tema Atatürk Testi, 2.Tema Atatürk Öğretimi, 2.Tema Atatürk Kavrama Çalışması, 2.Tema Atatürk Kavrama Etkinliği, 2.Tema Atatürk Kavrama Testi, 2.Tema Atatürk Ev Çalışması, 2.Tema Atatürk Anlatımı, 2.Tema Atatürk Değerlendirme Etkinliği, 2.Tema Atatürk Tanıma Çalışması, 2.Tema Atatürk Öğrenme Etkinliği, 2.Tema Atatürk Öğrenme Çalışması, 2.Tema Atatürk Eğitimi, 2.Tema Atatürk Bilgisi, 2.Tema Atatürk Öğrenci Çalışması, 2.Tema Atatürk Etkinlik Sayfası

4. Sınıf Türkçe 2.Tema Değerlendireme Soruları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Aralık 2016 Salı 23:13
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7396
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

           M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk, eğitiminin son aşamasında Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük zaferler kazandı. 
         Yurdumuzun her yani yabancı kuvvetlerce işgal edilince, 19 Mayıs 1919'da Anadolu’ya geçti. Halkı işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütledi. Başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan devrimlerin de önderidir. 
(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.) 
Atatürk'ün Anadolu'ya geçiş nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
O yeni yerler keşfetmek 
O Anadolu’daki tarihî güzellikleri görmek 
O Anadolu'yu gezmek 
O halkı, işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütlemek 
Atatürk'ün birçok devrim yapmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? 
O halkın yenilikleri görmesini istemek 
O halkın,  bu devrimleri yapmasını istemek 
O Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmak 
O  ülkeyi çok fakir görmek 
"Bu konuda senin deneyimlerine güveniyorum." cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
O Bugün kimya dersinde bir deney yaptık. 
O Yeni bir lisanla karşı karşıyayız. 
O Gözlemlerime dayanarak bu görümü yapıyor. 
O Bu çalışmalar tecrübe gerektiriyor. 
tören - öğretmen - armağan - konuk - yıl 
Yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
O merasim - okul - hediye - komşu -sene 
O merasim - muallim - hediye - misafir - sene 
O merasim - müdür - ödül - misafir -sene 
O bayrak - muallim - hediye - akraba - sene 
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır? 
O özgürlük – hürriyet  
O genç - ihtiyar 
O yurt - vatan 
O besin – gıda  
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? 
O güzel - çirkin  
O eski - geni 
O çok - az   
O çağrı - davet 
"El" sözcüğü hangi atasözünde farklı anlamda kullanılmıştır? 
O El ipiyle kuyuya inilmez. 
O El eliyle yılan tutulur. 
O El öpmekle ağız aşınmaz. 
O El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. 
"Satır" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 
O Yazı kaç satır olacak? 
O Babam yeni bir satır almış. 
O Güven, yirmi satır yazmış. 
O Satır araları biraz dar olmuş.   
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? 
O ipliğini pazara çıkarmak 
O aklı kesmek 
O tatlıya bağlamak 
O temizlik yapmak 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 
O Gencin biri, ihtiyara yer verdi. 
O Büyükler burada,  küçükler yan odadaymış. 
O En zor problemin bile kolay bir çözümü vardır. 
O Yüksek dağlara kar yağmış. 
"Saçma bir söz söyleyince kimse onu dinlemedi." cümlesinde hangi sözcük eş seslidir? 
O söz 
O saçma   
O kimse  
O onu 
Aşağıdakilerden hangisi eş sesli sözcüktür? 
O oku 
O  dinle 
O yaz 
O konuş 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır? 
O Saz çalmayı öğrenmek istiyorum. 
O Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı. 
O Bu kapının dili bozulmuştu. 
O Bahçedeki kazları kovalıyordu. 
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır? 
O zayıf – şişman   
O imtihan – sınav  
O hâl - durum 
O imkân - olanak 
Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır? 
O Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek... 
O Gülünce yanaklarında güller açıyordu. 
O Çay kenarında oynayan çocuklar gördük. 
O Bakkaldan ekmek alıp gelir misin? 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 
O Dur durak bilmeden bunun için çalıştı. 
O Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak. 
O Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak. 
O Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı. 
"Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki koyu yazılı sözcükler için ne söylenebilir? 
O Zıt anlamlıdır. 
O Eş anlamlıdır.  
O Eş seslidir.  
O Anlamları birbirine yakındır. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcüğün eş seslisi yoktur? 
O Odamdaki masanın ayağı kırıldı. 
O Ağacın dallan yere eğiliyordu. 
O Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı. 
O Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı. 
Hey benim 
Boydan boya cömert denizlerle çevrili  
Güzel memleketim,  
Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım. 
İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi. 
Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim. 
Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır? 
O 4   
O 3  
O 2 
O 5 
"Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
O yaptığı işten sıkılmak 
O sabırsız davranmak 
O son hazırlıkları yapmak 
O elinden geleni yapmak