Test Çöz,2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Kültür ve Miras Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
28 Mart 2015 Cumartesi 19:52
Güncellenme tarihi
16 Kasım 2019 Cumartesi 01:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
26736
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Ülkemin kültürünü yansıtan her nesne benim için çok değerlidir. Bunları gelecek kuşaklara taşımalıyız.” sözü hangi değerle ilgili değildir?

 

 • ADuyarlılık
 • BVatanseverlik
 • CYardımseverlik
 • DSorumluluk

1.Soru

“Bizim kültürümüzde küçükler büyüklerin elini öper.” diyen bir kişi hangi millî kültür öğesine örnek vermektedir?

 • AGelenekler
 • BSeyirlik oyunlar
 • CMillî bayramlar
 • DFestivaller

2.Soru

“Her ülke kendine ait bir yemek kültürüne sahiptir.” Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ülkemiz mutfağına ait bir yemek değildir?

 • AMantı
 • BGözleme
 • CHamburger
 • DYaprak sarması

3.Soru

“Edebiyat eserleri millî kültür öğelerindendir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?

 

 • ANasrettin Hoca fıkraları
 • BYunus Emre şiirleri
 • CHalk hikâyeleri
 • DMillî bayramlar

4.Soru

Millî kültür öğeleri toplumun ortak değerleridir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilemez?

 • AMüzik eserleri
 • BMimari eserler
 • CHalk oyunları
 • DDoğal kaynaklar

5.Soru

Sözlü tarih çalışması sonucu aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinilemez?

 • AAilelerin genişliği
 • BEvlenme gelenekleri
 • CGöçlerin nasıl gerçekleştiği
 • DGelecekte neler yapılacağı

6.Soru

Millî kültür öğeleri değişerek geleceğe taşınır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • ALale desenli seramik eşyaların cam eşyalardan daha fazla ilgi görmesi
 • BTarihî eserlerin tavanlarında görülen süslemelerin evlerde de kullanılması
 • CGeleneksel çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunlarının almaya başlaması
 • DEskiden mendil olarak kullanılan çevrelerin sehpa örtüsü olarak kullanılması

7.Soru

Bir araştırmacı millî kültür öğelerinden biri olan nazar boncuğunun geçmişten günümüze değişerek taşındığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmacı hangi sorunun cevabını bilmelidir?

 • Aİlk olarak kim tarafından kullanıldığını
 • BGeçmişten günümüze kullanım amacının ne olduğunu
 • CÖğenin şeklinin nasıl olduğunu
 • DGeçmişte hangi malzemeden yapıldığını

8.Soru

Mustafa Kemal illerde bulunan asker ve sivil idarecilere gönderdiği Havza Genelgesi’nde onlardan bulundukları bölgelerde işgaller konusunda halkı bilgilendirmelerini istedi.

Mustafa Kemal bu genelgeyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

 

 • AYeni bir devlet kurmayı
 • BUlusal egemenliği sağlamayı
 • CMillî bilinç oluşturmayı
 • DDüzenli ordu kurmayı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaştır?

 

 • AÇanakkale Savaşı
 • BTrablusgarp Savaşı
 • CSakarya Meydan Savaşı
 • DBüyük Taarruz

10.Soru

Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

 • AOkul kütüphanesinde araştırma
 • BGazeteleri inceleme
 • CAile büyükleriyle görüşme
 • DAnsiklopedileri tarama

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültür öğesi değildir?

 • Adil
 • Bkıyafet
 • Cdestan
 • Dyaşanan yer

12.Soru

“ ……………………………………………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

 • Acirit
 • Bbasketbol
 • Ctenis
 • Dgülle

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milletlerin kültürünü yansıtan bir özelliktir?

 • AGiyim tarzı
 • BTeknolojik gelişmeler
 • CDoğal kaynaklar
 • DEkonomik unsurlar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?

 • AKına gecesi
 • BAsker uğurlaması
 • CSünnet düğünü
 • DCumhuriyet Bayramı

15.Soru

Aile tarihini araştıran bir kişi için aşağıdaki nesnelerden hangisi önemlidir?

 • AAnsiklopedi
 • BAile albümü
 • CGazete
 • DBilgisayar

16.Soru

Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • AAnlatımlara dayanır.
 • BYazılı kaynaklardan yararlanılır.
 • CAsırlık zamanlar için geçerlidir.
 • DMekânlar hakkında bilgi verir.

17.Soru

Aile tarihini araştıran Emre, ailesiyle ilgili olarak;

I. geçmişi

II. yaşadığı yer

III. meslekler

bilgilerinden hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI, II ve III

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz?

 • Ases kayıt cihazı
 • Bfotoğraf makinesi
 • Ckamera
 • Duydu

19.Soru


 

Millî Mücadele döneminde egemenlik kavramına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

 • AAmasya Genelgesi
 • BSivas Kongresi
 • CErzurum Kongresi
 • DMeclisin açılması

20.Soru