Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Nisan 2016 Pazar 18:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8266
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Hangisi çocuğun okulda katılabileceği faaliyetlerdendir? 
A) Yardım faaliyetleri 
B) Çalışma grubu 
C) Okul kulüpleri 
D) Oyun grubu 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Müzik grubu 
B) Çalışma grubu 
C) Kızılay 
D) Oyun grubu 
Soru 3 
Hangisi, sosyal yardımlaşma amacı ile kurulmamıştır? 
A) Okullar 
B) Öğrenci yurtları 
C) Çocuk yurtları 
D) Aşevleri 
Soru 4 
İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar. Bir insan hem doktor, hem fırıncı, hem mühendis olamaz. Bu durum toplumda aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir? 
A) İş bölümü ve dayanışmayı. 
B) İhtiyacımız olan şeyleri başka ülkelerden almayı. 
C) Başkalarının işine karışmamayı. 
D) Çok sayıda okul bitirmeyi. 
Soru 5 
Grup ya da kurumların bir amaç doğrultusunda düzenledikleri faaliyetlere ne ad verilir? 
A) Oyun 
B) Spor faaliyeti 
C) Yarışma 
D) Sosyal etkinlik 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma örgütlerinin özelliklerinden değildir? 
A) Çatışma 
B) İş bölümü 
C) Ortak amaç 
D) Grup bilinci 
Soru 7 
Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 
A) Halkın ortak düşüncesi 
B) Toplumun sorunları 
C) İnsanların kişisel çıkarları 
D) Fikirleri aynı olanların ortak görüşü 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 
A) Sınavlarda başarılı olmam için çalışmam gerekli 
B) Oyun oynadım 
C) Eve gidiyorum 
D) Maça gidiyorum 
Soru 9 
Kamuoyunun yerel yönetimler üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) Belediye başkanlarını görevden alır. 
B) Vermiş oldukları oylarla yönetimi belirler. 
C) Kamu görevlilerini denetler, yanlışları denetler. 
D) Yerel yöneticilerin vermiş olduğu görevleri yaparlar. 
Soru 10 
Toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır? 
A) Ailenin zenginleşmesini sağlar. 
B) Ailenin bir arada kalmasını sağlar. 
C) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz. 
D) Ailenin fakirleşmesini sağlar. 
Soru 11 
Sınıfınızda resim kulübünde bulunan arkadaşlarınız aralarında iş bölümü yaparak yıl sonunda açacakları sergi için çalışıyorlar. 
Bu çalışmayı yapan arkadaşlarınızın oluşturduğu topluluk için aşağıdakilerden hangisini söylemeniz doğru olur? 
A) Kurum 
B) Kuruluş 
C) Grup 
D) Örgüt 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi savaşlarda, doğal afetlerde insanların yardımına koşar? 
A) Tema vakfı 
B) Çocuk Esirgeme Kurumu 
C) Kızılay 
D) Akut 
Soru 13 
İletişim ve yayın organlarının bütününe ne ad verilir? 
A) İleti 
B) Medya 
C) Örgüt 
D) Halk 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmak için kullanılan bir yoldur? 
A) Hükümeti eleştirmek. 
B) Toplantı ve gösteri yapmak. 
C) Seçimlerde oy kullanmak. 
D) Yöneticilerle iyi geçinmek. 
Soru 15 
Hangisi, okullarımızda katılabileceğimiz eğitsel kollar çalışmalarından biri değildir? 
A) Sivil savunma 
B) Trafik 
C) Yeşilay 
D) Sigortacılık 
Soru 16 
Aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir? 
A) Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. 
B) Çevreyi ağaçlandırmak. 
C) Maddi durumu yetersizlere gıda yardımı yapmak. 
D) Çevreyi temiz tutmak. 
Soru 17 
Gönüllü kişiler tarafından kurulan guruplara ne ad verilir? 
A) Resmi kurum 
B) Sivil toplum örgütü 
C) Devlet kurumu 
D) Grup 
Soru 18 
Hasta olan bir kişi hangi kurumla etkileşimde bulunur? 
A) Sağlık 
B) Kültür 
C) Emniyet 
D) Eğitim 
Soru 19 
Hangisi kalıcı gruba örnek değildir? 
A) Kızılay 
B) Okul 
C) Oyun grubu 
D) Sağlık ocağı 
Soru 20 
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi toplumdaki birlik ve beraberliğin önemini anlatmaktadır? 
A) Ne ekersen onu biçersin. 
B) Sakla samanı gelir zamanı. 
C) Parayı veren düdüğü çalar. 
D) Birlikten kuvvet doğar.