Test Çöz,4 sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum değerlendirme soruları, 4 sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testi çöz, 4 sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras testi çöz, 4.sınıf kültür ve miras test, 4.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum konu anlatımı, 4.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum test, 4.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testleri, 4.sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras testleri, 4.sınıf sosyal bilgiler testi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Ünitesi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 18:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1222
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
B) Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
C)Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
D) Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.

2. Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
B) Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
C) Toplum, bireylerden oluşur.
D) Bireysiz toplum düşünülemez.

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumu, bireyler meydana getirir.
B) Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
C) Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
D) Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.

4. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?
A) Adını
B) Yaşını
C) İlgi alanlarını
D) Doğum yerini

5. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?
A) şaşkınlık
C) sevinç
B) kıskançlık
D) Hoşgörü

6. Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı………….olduğumuza bir örnektir.
Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) hoşgörülü
B) saygılı
C) soğuk kanlı
D) duyarlı

7. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi derecede piyano çalabilme

8. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
A) Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
B) Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
C) Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D) Yapıcı eleştirileri kabul etmek

9. Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı……..olduğumuzu gösterir.
Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?
A) hoşgörülü B) duyarsız
C) duyarlı D) temkinli

10. Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak
Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A) iyi niyettir
B) hoşgörüdür
C) duyarlılıktır
D) iyimserliktir
11. …………zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar.
Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?
A) His B) Düşünce
C) Davranış D) Duygu

12.Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?
A) Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
B) Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
C) Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
D) Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek

13. Bireyler arasındaki …………farklılıklarını kabul etmek……………..olmanın gereğidir.
Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?
A) düşünce / hoşgörülü
B) fikir / duyarlı
C) İhtiyaç / merhametli
D) yetenek / cesur

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
B) Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
C) Farklılıkları anlayışla karşılamak
D) Kendi hatamızı kabul etmek

15. I. 1995 yılında doğdum.
II. 2002 yılında ilköğretime başladım.
III. 2004 yılında abla oldum.
Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III
B) III-II-I
C) I-III-II
D) II-I-III
16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Barınmak insanların ortak özelliklerindendir.
B) İnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
C) Toplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
D) Farklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Hepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
B) Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
C) Farklılıklar toplum için zenginliktir.
D) Toplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.

18. Düşündüklerimizi gerçek hayatta uyguladığımızda …………… ortaya çıkar.
Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) düşüncelerimiz
B) duygularımız
C) hislerimiz
D) davranışlarımız

19………………….ifade etmek, bireyin……….. becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?
A) duygularını / iletişim
B) davranışlarını / iletişim
C) düşüncelerini / sportif
D) davranışlarını / sportif

20. Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ……………olmanın gereğidir.
Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) duyarlı C) duygulu
B) hoşgörülü D) merhametli