Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

4. Sınıf Fen Bilimleri Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Haziran 2016 Pazar 10:05
Güncellenme tarihi
13 Ekim 2019 Pazar 20:23
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8534
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi ışık için doğru bir tanımdır? 
A) Işık bir maddedir. 
B) Işık bir enerjidir. 
C) Işık bir aydınlanmadır. 
D) Işık bir cisimdir. 
Soru 2 
“Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına ……..….ışık kaynakları denir.” tümcesindeki noktalı yeri hangi seçenek tamamlar? 
A) Yapay 
B) Soğuk 
C) Doğal 
D) Sıcak 
Soru 3 
“Ses havada…………….…...halinde yayılır.” tümcesine hangi seçenekteki sözcüğü getirirsek doğru yapmış oluruz? 
A) Dalgalar 
B) Halkalar 
C) Çizgiler 
D) Doğrular 
Soru 4 
Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır? 
A) Kandil 
B) Gaz lambası 
C) Mum 
D) Floresan lamba 
Soru 5 
Görme olayı seçeneklerdeki ortamlardan hangisinde gerçekleşmez? 
A) Ay ışığının olduğu ortamda 
B) Çok az ışığın olduğu ortamda 
C) Karanlık ortamlarda 
D) Denizin altında 
Soru 6 
“Ses de ışık gibi kirliliğe neden olur. Bu kirliliğe gürültü denir.” Hangi seçenekte bu duruma uygun bir ses kirliliği vardır? 
A) Kısık sesle çalan müzik 
B) Kuş sesi 
C) İş makinesi sesi 
D) Yağmur sesi 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi soğuk ışık kaynaklarındandır? 
A) Floresan lamba 
B) Ampullü lamba 
C) Gaz feneri (lüks) 
D) Mum 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir? 
A) Ampul 
B) Gaz lambası 
C) Mum 
D) Güneş 
Soru 9 
“Aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir? 
A) Güneş 
B) Ampul 
C) Ay 
D) Floresan 
Soru 10 
I. Ampul bir ışık kaynağıdır. II. Işık bir enerji türüdür. III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir aydınlatma aracıdır? 
A) Ampul 
B) Meşale 
C) Floresan 
D) Gaz lambası 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi ısı yayan ışık kaynağı değildir? 
A) Ateş böceği 
B) Güneş 
C) Mum 
D) Ampul 
Soru 13 
“Yüksek binaların, camilerin, kulelerin üstlerinde yanıp sönen renkli ışıklar bulunur.” Bu ışıkların bulunma nedenini aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Estetik yapıları diğerlerinden ayırt etmek için konmuştur. 
B) Sisli havalarda sisin yoğunluğunu test etmek için konmuştur. 
C) Geceleri uçak ve helikopter pilotlarının bu yapıları fark edebilmeleri için konmuştur. 
D) Bu yapıların etrafının aydınlatılması için konmuştur. 
Soru 14 
Işığın hesap makineleri vb. araçları çalıştırması bize hangi özelliğini gösterir? 
A) Cisim olduğunu 
B) Madde olduğunu 
C) Enerji olduğunu 
D) Somut olduğunu 
Soru 15 
I. Gece futbol müsabakaları yapılamazdı. II. Araçlarla gece yolculuğu çok zorlaşırdı. III. Filmlerin gece sahneleri çekilemezdi. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
A) l-ll-lll 
B) Yalnız lll 
C) Yalnız ll 
D) Yalnız I 
Soru 16 
Aşağıda yapılanlardan hangilerinin aydınlatma araçlarının gelişimine katkısı olmuş olabilir? I. Araştırıcı olma II. Aydınlatma sorunlarının çözümü için düşünce üretimi III. Yeniliklere karşı olma 
A) I – II 
B) I – III 
C) II – III 
D) I – II – III 
Soru 17 
Aşağıdaki araçlardan hangisi sesin şiddetini artırmak ve sesi daha uzaklara duyurmak için kullanılır? 
A) Ultrason 
B) Megafon 
C) Gramafon 
D) Stetoskop 
Soru 18 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olan hangisidir? 
A) Yıldızlar, şimşek ve ateş böceği doğal ışık kaynaklarıdır. 
B) Görebilmek için ışığa ihtiyacımız yoktur. 
C) Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakabiliriz. 
D) Ay en büyük ışık kaynağıdır. 
Soru 19 
Kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır? 
A) Her yönde yayılır. 
B) Bir yönde yayılır. 
C) Yayılmaz. 
D) İki yönde yayılır. 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? 
A) Anlamayı güçleştirir. 
B) Sinirli ve gergin olmaya neden olur. 
C) Görme duyumuzu engeller. 
D) İşitme kaybına neden olur.