Test Çöz,İlkokul 4.Sınıf, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji etkinlikleri, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji öğretimi, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji testleri, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji çalışma sayfası, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji eşleştirme, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya akıllı tahta etkinliği, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tablet uygulaması, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği bul, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği oku, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği izle, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 4.Sınıf Gezegenimiz Dünya tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

4. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimiz Dünya Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
18 Nisan 2013 Persembe 23:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
65460
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bir olay değildir?
A) Deniz kenarında bizden uzaklaşan bir geminin yavaş yavaş gözden kaybolması. 
B) Hep aynı yöne gittiğimizde yine başladığımız yere dönmemiz. 
C) Ay tutulmasında ayın üzerine düşen gölge. 
D) Güneş’in doğudan doğup batıdan batması.

Dünyamızın katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağır küre-Ateş Küre-Taş küre-Su küre-Gaz küre 
B) Ateş Küre-Ağır küre-Taş küre-Su küre-Gaz küre 
C) Ağır küre-Taş küre-Ateş Küre-Su küre-Gaz küre 
D) Ağır küre-Ateş Küre- Su küre-Taş küre- Gaz küre

“Dünya’mızı uzay boşluğuna kadar çepeçevre saran gaz örtüsünün bulunduğu katmandır. Atmosfer olarak da adlandırılır, Dünya’mızı Güneşin zararlı ışınlarından korur.” Yukarıda verilen bilgi dünyamızın hangi katmanı ile ilgilidir?
A) Ateş Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Gaz Küre

“Dünya’mızdaki suların, denizlerin, göllerin, akarsuların, yer altı su kaynaklarının ve okyanusların oluşturduğu katmandır.” Yukarıda verilen bilgi dünyamızın hangi katmanı ile ilgilidir?
A) Ateş Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Gaz Küre

“Bu katmanda Dünya’mızın katı yüzeyini oluşturan kıtalar, ovalar, dağlar, tepeler ve deniz tabanları gibi yapılar vardır. Dünya’mızın her yerinde aynı kalınlıkta değildir. Bu katman Dünya’nın büyüklüğü ile kıyaslandığında oldukça incedir. Çeşitli kayaçlardan ve topraktan oluşan katman, dünya yüzeyinin dörtte birini kaplar.” Yukarıda verilen bilgi dünyamızın hangi katmanı ile ilgilidir?
A) Ateş Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Ağır Küre

“Yer kabuğunun altında bulunan çok sıcak bir katmandır. Bu sıcaklık öyle yüksektir ki ekmek pişirilen 300 oC sıcaklığındaki fırınlardan bile on kat daha fazladır. Bu sıcaklığı ile içindeki maddeleri eriterek akışkan bir hâle getirir. Akışkan hâldeki maddeler sürekli hareket hâlindedir. Bu küredeki eriyik maddeler magma olarak adlandırılır.” Yukarıda verilen bilgi dünyamızın hangi katmanı ile ilgilidir?
A) Ağır Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Ateş Küre

“Dünya’nın merkezindeki katmandır. Dolayısıyla en içte bulunan bu katman aynı zamanda hem en kalın hem de en sıcak katmandır. Bu katmanın sıcaklığı öyle fazladır ki bu sıcaklıkta yeryüzündeki bütün maddeler erir ya da bozunur.” Yukarıda verilen bilgi dünyamızın hangi katmanı ile ilgilidir?
A) Ağır Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Ateş Küre

Dünyamızın en ince katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Gaz Küre

Aşağıdakilerden hangisinde Dünya’nın gözlemlenebilen katmanları dıştan içe doğru sıralanmıştır?
A) Taş küre, su küre, atmosfer 
B) Su küre, atmosfer, taş küre 
C) Atmosfer, su küre, taş küre 
D) Atmosfer, taş küre, su küre

Aşağıda taş küre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak ve kayaçlardan oluşur. 
B) Yüzeyi engebelidir. 
C) Zaman zaman kırılmalar olur. 
D) Atmosferden kalındır.

Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Ateş kürede tüm maddeler erimiş hâldedir. 
B) Su küre yer kabuğunun 3/4’ünü kaplar. 
C) Yerin derinliklerine inildikçe sıcaklık artar. 
D) Yer kabuğu denizlerin altında kalınlaşır.

Aşağıda katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek en ağır katmandır. 
B) Yer kabuğu en ince katmandır. 
C) Ateş küre en sıcak katmandır. 
D) İçten dışa doğru sıcaklık azalır.

Dünyamızı bir şeftaliye benzetecek olursak şeftalinin çekirdeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Ağır Küre

Dünyamızı bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağır Küre 
B) Taş Küre 
C) Su Küre 
D) Ateş Küre

Aşağıdakilerden hangisi toprağın oluşmasını sağlayan etkenlerdendir?
A) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları 
B) Ateş kürenin sıcaklığı 
C) Çekirdeğin ağırlığı 
D) Dünya’mızın büyüklüğü

Toprağı aşağı doğru kazarsam ilk neyle karşılaşırım?
A) Ateş küre 
B) Çekirdek 
C) Kayaç 
D) Hava küre

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
A) Kayaç, taş, çakıl, kum 
B) Taş, çakıl, kayaç, kum 
C) Çakıl, kayaç, kum, taş 
D) Kayaç, taş, kum, çakıl

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için kullanılır?
A) Toprakların üstüne şemsiye konur. 
B) Bitki örtüsünün yok olması önlenir. 
C) Akarsuların üstüne köprü yapılır. 
D) Toprağa gübre atılmaz.

Bitkilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi erozyonu önlemede etkili değildir?
A) Yapraklarıyla yağmurun hızını kesmeleri 
B) Kökleriyle topraktan mineral almaları 
C) Gövdeleriyle rüzgârın hızını azaltmaları 
D) Kökleriyle toprağı tutmaları

Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. İçinde canlıların yaşayabilmesi, toprakta havanın varlığını kanıtlar.
II. Bitkiler havaya ihtiyaç duymaz.
III. Hava, toprak ve suyun içinde de vardır. 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve III