Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

4. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimiz Dünya Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Haziran 2016 Cuma 20:12
Güncellenme tarihi
19 Ekim 2019 Cumartesi 11:51
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2927
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın katmanları arasında yer almaz? 
A) Hava küre 
B) Deniz küre 
C) Taş küre 
D) Ateş küre 
Soru 2 
Aşağıda verilen minerallerden hangisi en değerlidir? 
A) Kömür 
B) Altın 
C) Mermer 
D) Tebeşir 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin küreye benzediğini açıklar? 
A) Havaya attığımız taşın yere düşmesi. 
B) Kışın kar yağması. 
C) İtme ve çekme uygulanan cisimlerin hareket etmesi. 
D) Denize baktığımızda yaklaşan geminin önce bacasının görünmesi. 
Soru 4 
Dünya üzerinde bulunan sularla ilgili aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır? 
A) Birçok canlıya yaşama alanı olur. 
B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir. 
C) Karalara göre daha fazla yer kaplar. 
D) Büyük kısmı tuzlu sudur. 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır? 
A) Ormanlar 
B) Yağışlar 
C) Rüzgârlar 
D) Akarsular 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi su kürenin ögelerinden biri değildir? 
A) Göller 
B) Akarsular 
C) Yer altı suları 
D) Magma 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir? 
A) Karalar 
B) Sular 
C) Karaları ve suları saran hava 
D) Magma 
Soru 8 
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
A) Cam ve plastik atıkları hemen yok oldukları için çevreyi kirletmez. 
B) Egzoz gazı ve yakıtlardan çıkan dumanlar çevreyi kirletir. 
C) Cam, plastik şişe ve kâğıtlar çevre kirliliği yaratır. 
D) Ev ve fabrika yakıtları çevreyi kirletir. 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın şekli hakkında bir fikir belirtmez? 
A) Deniz kıyısından uzaklaşan geminin seyredilmesi. 
B) Dünya’da devamlı tek bir yöne yolculuk yapılması. 
C) Dünya’nın uzaydan çekilen fotoğrafları. 
D) Güneşin doğudan doğup batıdan batması. 
Soru 10 
Hava küre ile ilgili hangisi yanlıştır? 
A) Dünya’yı saran hava tabakasıdır. 
B) Su ve karaların üzerini kaplar. 
C) Bu tabakada canlı yaşamaz. 
D) Hava kürede yaşamımız için önemli oksijen gazı vardır. 
Soru 11 
Toprak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Toprak canlılar için yaşama alanı oluşturur. 
B) Toprak erozyon sonucu oluşur. 
C) Toprak oluşumu çok uzun yıllar alır. 
D) Toprak oluşumunda rüzgâr etkilidir. 
Soru 12 
Yerkabuğu çatlaklarından yukarı püskürerek volkanları meydana getiren erimiş maddeler Dünya’nın hangi katmanında bulunur? 
A) Ağır küre 
B) Ateş küre 
C) Taş küre 
D) Su küre 
Soru 13 
Dünya yüzeyinde; I. Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir. II. Karaların kapladığı alanlar daha fazladır. III. Suların kapladığı alanlar daha fazladır. Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III 
Soru 14 
Toprakların su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir? 
A) Erozyon 
B) Heyelan 
C) Deprem 
D) Fırtına 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi yerküre modeli üzerinde mavi renk ile gösterilen yerlerden değildir? 
A) Denizler 
B) Nehirler 
C) Göller 
D) Dağlar 
Soru 16 
Tarım yapılırken hangisi çevreye zarar vermez? 
A) Gereğinden fazla sulama yapmak. 
B) Bol gübre dökerek tarım yapmak. 
C) Eğimli arazilerde teraslama yapmak. 
D) Tarım zararlılarından korunmak için bol ilaçlama yapmak. 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? 
A) Bacalardan çıkan gaz ve dumanlar. 
B) Egzozlardan çıkan gaz ve dumanlar. 
C) Isınan sulardan yükselen su buharı. 
D) Toprağa bırakılan çöpler ve fabrika atıkları. 
Soru 18 
“Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülke-mizde birçok resmi kurum ve gönüllü kuruluş faaliyet gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir? 
A) Çevre ve Orman Bakanlığı 
B) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği 
C) Arama Kurtarma Derneği 
D) Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği 
Soru 19 
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarından değildir? 
A) Çekirdek 
B) Su küre 
C) Taş küre 
D) Atmosfer 
Soru 20 
Ateş küre (manto) katmanında kayaçlar ne haldedir? 
A) Katı 
B) Sıvı 
C) Gaz 
D) Buhar