Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

4. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Haziran 2016 Cuma 20:13
Güncellenme tarihi
24 Ekim 2019 Persembe 02:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3025
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Erozyonu önlemenin en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bitki örtüsünü zenginleştirmek. 
B) Eğimli arazileri teraslamak. 
C) Eğimli arazileri yatay sürmek. 
D) Sulamada yağmurlama sulamayı tercih etmek. 
Soru 2 
Hangi seçenekte toprağın önemi daha iyi vurgulanmaktadır? 
A) Bitkilerin yaşaması için toprak gereklidir. 
B) Hayvanların yaşaması için toprak gereklidir. 
C) İnsanları yaşaması için toprak gereklidir. 
D) Tüm canlıların yaşaması için toprak gereklidir. 
Soru 3 
“Toprak kayaçların ufalanıp parçalanması sonucu oluşmuştur.” Toprağın oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? 
A) Yağışların ve rüzgârın 
B) İnsanların 
C) Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının 
D) Bitkilerin 
Soru 4 
Büyük taş kütlelerine ne ad verilir? 
A) Mineral 
B) Maden 
C) Taş 
D) Kayaç 
Soru 5 
Aşağıdaki madenlerden hangisi yer altından çıkarıldıktan sonra doğrudan kullanılır? 
A) Demir 
B) Bakır 
C) Altın 
D) Kömür 
Soru 6 
Kayaçlar nasıl oluşmuştur? 
A) Toprağın sıkışması sonucunda 
B) Magmanın soğuyup katılaşması ile 
C) Rüzgârın etkisiyle 
D) Yağmurun etkisiyle 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemlerden biri değildir? 
A) Su kullanımında insanları bilgilendirmek. 
B) Kanalizasyon sularını içme sularına akıtmamak. 
C) İnsanların su kenarında yaşamasını yasaklamak. 
D) Fabrikalardan çıkan atık suları, arıtma tesislerinden geçirdikten sonra doğaya vermek. 
Soru 8 
“Çakıl-kaya-kayaç-taş-kum” Yukarıdaki oluşumların büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A) Kum-çakıl-taş-kaya-kayaç 
B) Taş-kaya-kayaç-çakıl-kum 
C) Taş-çakıl-kayaç-kaya-kum 
D) Kayaç-kaya-taş-çakıl-kum 
Soru 9 
Kayaçları oluşturan maddelere ne ad verilir? 
A) Mineral 
B) Maden 
C) Kum 
D) Taş 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz? 
A) Yiyecek atıkları 
B) Pil 
C) Pet şişe 
D) Cam 
Soru 11 
Hangisi erozyonun önlenmesinde etkili değildir? 
A) Fabrikaları artırmak, tarım yapmamak. 
B) Eğimli arazide tarım yapmamak. 
C) Bitki örtüsünü artırmak. 
D) Doğal dengeyi korumak. 
Soru 12 
Erozyon sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? 
A) Tarım alanları azalır. 
B) Ormanlar zarar görür. 
C) Hava aşırı derecede soğur. 
D) Toprak kayarak sulara karışır. 
Soru 13 
Dünya üzerindeki karalar ve sular ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
A) Suları yalnız denizler oluşturur. 
B) Sular karalardan daha fazla yer kaplar. 
C) Karalar sularla eşit büyüklükte alan kaplar. 
D) Karalar sulardan daha çok alan kaplar. 
Soru 14 
Aşağıda verilenlerden hangisi toprak oluşumunda rol oynamaz? 
A) Yağmur ve akarsular 
B) Rüzgâr 
C) Ani sıcaklık farkı 
D) Hava kirliliği 
Soru 15 
Dünyamızı saran hava tabakasına ne ad verilir? 
A) Metosfer 
B) Biyosfer 
C) Atmosfer 
D) Polikosfer 
Soru 16 
“Dünya’nın en kalın katmanıdır. Sıcaklığı en fazla olandır.” Tanımı verilen katman hangisidir? 
A) Magma 
B) Çekirdek 
C) Ateş küre 
D) Taş küre 
Soru 17 
“Maddî değeri olan kayaç ve minerallere maden denir.” Aşağıdaki maddelerden hangisi maden olamaz? 
A) Bakır 
B) Kum 
C) Altın 
D) Krom 
Soru 18 
Dünya'nın merkezine doğru bir yolculuk yaptığımızı düşünürsek karşımıza çıkacak katmanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Taş küre - ateş küre - ağır küre 
B) Ateş küre - ağır küre - taş küre 
C) Ağır küre - ateş küre - taş küre 
D) Taş küre - ağır küre - ateş küre 
Soru 19 
Dünya’nın etrafını ilk kez dolaşan kâşif aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aristo 
B) Eflatun 
C) Macellan 
D) Galileo 
Soru 20 
Aşağıda verilen Dünya katmalarından hangi ikisi gözlemlenemez? 
A) Su küre- hava küre 
B) Taş küre- su küre 
C) Ağır küre- ateş küre 
D) Taş küre- ağır küre