Test Çöz,Hayat Serüvenim Ve Ailem Konu Değerlendirme Testi, Hayat Serüvenim Ve Ailem Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Hayat Serüvenim Ve Ailem Kazanım Testi, Hayat Serüvenim Ve Ailem Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Hayat Serüvenim Ve Ailem Süreç Değerlendirme Testi, Hayat Serüvenim Ve Ailem Süreç Testi,

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Hayat Serüvenim Ve Ailem Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Mayıs 2016 Pazar 19:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4225
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir? 
A) kimlik 
B) karne 
C) soy ağacı 
D) aşı kartı 
Soru 2 
...................... oluşturan bireyler arasında ..................... bağı bulun¬maktadır. Bu nedenle bireyler ara¬sında çok sıkı ilişkiler mevcuttur. Bu metin, sırasıyla aşağıdaki söz¬cüklerden hangileriyle tamam¬lanmalıdır? 
A) Aileyi / komşuluk 
B) Aileyi / akrabalık 
C) Grupları / hemşerilik 
D) Sosyal örgütleri / arkadaşlık 
Soru 3 
“Büyük aile tipi daha çok ................... küçük aile tipi ise daha çok ............... görülür.”Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) kırsal kesimde-şehirlerde 
B) şehirlerde-kentlerde 
C) illerde-ilçelerde 
D) şehirlerde-kırsal kesimde 
Soru 4 
Hayatınızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığınızda birinci sıraya han¬gisi yazılmalıdır? 
A) doğum tarihiniz 
B) okula başlama tarihiniz 
C) yürümeye başlama tarihiniz 
D) dördüncü sınıfa başlama tarihiniz 
Soru 5 
Atatürk'ün soy ağacında aşağıdakilerden hangi ismi yer almaz? 
A) İsmet İnönü 
B) Makbule Hanım 
C) Ali Rıza Bey 
D) Zübeyde Hanım 
Soru 6 
Aile ile ilgili aşağıdakilerden han¬gisi söylenemez? 
A) Üyeleri arasında dayanışma vardır. 
B) Anne, baba ve çocuklardan oluşur. 
C) Her ailede evin geçimini baba sağ¬lamak zorundadır. 
D) Toplumun temel kurumlarından biridir. 
Soru 7 
I- Akrabalık -> Bireylerin kan bağı veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olması II- Aile -> Anne, baba ve çocuklar¬dan oluşan en küçük topluluk III- Evrensel değerler -> Bir milleti diğer milletlerden ayıran özellik¬ler Yukarıdaki eşleştirmelerden han¬gisi veya hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız II 
B) Yalnız III 
C) Yalnız I 
D) I ve II 
Soru 8 
.................... tarihimizi öğrenmek için, sözlü tarih yöntemine ve ata¬larımızdan kalan ................... niteli¬ğindeki belge ve nesnelere başvu¬ruruz. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangileriyle tamamlanabilir? 
A) Toplum / yazılı 
B) Savaş / şiir 
C) Aile / kanıt 
D) Devlet / hikaye 
Soru 9 
Aile ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Büyük aile tipi daha çok sanayisi gelişmiş kentlerde bulunur. 
B) Bütün toplumlar ailelerden oluşur. 
C) İnsanın ilk eğitim yuvasıdır. 
D) Bütün toplumlarda aile kutsal sayılmıştır. 
Soru 10 
Soy ağacı hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yazılmaz? 
A) büyük baba 
B) büyük anne 
C) kardeşler 
D) arkadaşlar