Test Çöz,4 sınıf sosyal bilgiler bilim teknoloji ve toplum test, 4 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler değerlendirme, 4 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler etkinlikleri, 4 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler konu özeti, 4 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler soru cevapları, 4 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler testleri, 4.sınıf insanlar yerler ve çevreler, 4.sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler konu anlatımı, insanlar yerler ve çevreler 4.sınıf test

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler Ve Çevreler Testleri Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 14:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
759
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. “Pusulanın renkli ucu her zaman ……………………………………. yönünü gösterir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Güneyi
B) Kuzeyi
C) Doğuyu
D) Batıyı

2.” Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede …………………………………. yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Kutup yıldızı
B) Ay
C) Gezegenler
D) Ufuk çizgisi

3. “Bir yerin ………………………………. görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine
çizilmesine kroki denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Kartal gözü
B) Gökyüzü
C) Aydan
D) Kuşbakışı

4. “Hava sıcaklığı …………………………………. ile ölçülür.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Barometre
B) Kilometre
C) Termometre
D) Pusula

5. “Ülkemizde hava tahminleri Devlet …………………………. İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Rasathane
B) Meteoroloji
C) Havacılık
D) Ulaştırma

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
B) Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
C) Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
D) Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
B) Kara yolları beşerî unsurlardandır.
C) Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.
D) Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.

8. “Evler, fabrikalar, yollar, oyun parkları, köprüler ve otomobiller yaşadığımız yerde görebileceğimiz başlıca …… unsurlardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) tabii
B) doğal
C) farklı
D) beşerî

9. “Denizler, göller, akarsular, hava, toprak, bitkiler ve hayvanlar çevremizdeki
başlıca …… unsurlardır. Dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de bu unsurlar arasında sayılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) insani
B) doğal
C) farklı
D) beşerî

10. “Ha¬va,¬ at¬mos¬fe¬ri¬ mey¬da¬na¬ ge¬ti¬ren¬ ve¬ için¬de¬ çe¬şit¬li¬ gaz¬la¬rın bu¬lun¬du¬ğu ¬mad¬ de¬dir.¬ Ha¬vada¬ meydana¬ gelen¬ ısın¬ma,¬so¬ğu¬ma,¬rüz¬gâr,¬ya¬ğış,¬ sis gi¬bi¬ değişimlere …… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) iklim
B) meteoroloji
C) hava olayları
D) mevsim

11. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Astroloji
B) Meteoroloji
C) Sismoloji
D) Arkeoloji

12. “Kübra ve arkadaşları öğretmenleriyle coğrafya atlasındaki Türkiye haritasını incelediler. Harita üzerinde önce yaşadıkları yer olan Çarşamba ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun’u gösterdiler. Ardından da ayrıntılı bir harita bularak akıllı tahtada Çarşamba ilçesiyle birlikte Samsun’a bağlı diğer ilçelerin merkezlerini ve sınırlarını tespit ettiler. Çarşamba’nın doğuda Terme ve Salıpazarı, batıda Tekkeköy, güneyde Ayvacık ilçeleri, kuzeyde ise Karadeniz ile komşu olduğunu gördüler.” Kübra ve arkadaşlarının incelediği harita hangisidir?
A) Siyasi Harita
B) Fiziki Harita
C) Ticari Harita
D) Jeoloji Haritası

13. “Bu haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları göstermekte kullanılır. Bu haritalarda yükseltiler koyu yeşilden kahverengiye, derinlikler ise açık maviden koyu maviye doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir. Bu haritalardaki renklerin kesin olarak hangi değere karşılık geldiği haritaların sağ alt köşesinde yer alan renk basamaklarına bakılarak bulunabilir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen harita hangisidir?
A) Siyasi Harita
B) Fiziki Harita
C) Doğal Harita
D) Çevre Haritası

14. Hava gözlem grafiği incelenerek aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez?
A) Bulutlu gün sayısı
B) Yeryüzü şekilleri
C) Yağışların şekli
D) Güneşli gün sayısı

15. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
A) GPS cihazı kullanmak
B) Bulutlara bakmak
C) Gölgeden yararlanmak
D) Kutup Yıldızı’na bakmak

16. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?
A) Barajlar inşa etmek
B) Enerji tasarrufu yapmak
C) Köprü yapmak
D) Az katlı binalar yapmak

17. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
A) Kalem
B) Çikolata
C) Düdük
D) Islak mendil

18. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?
A) orman
B) Deniz
C) Baraj
D) Köpek

19. Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?
A) Mobilyaları duvara sabitlemek
B) Deprem çantası hazırlamak
C) Acil servisten yardım istemek
D) Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.