Test Çöz,4.sınıf ihtiyaç ve isteklerimiz test, 4.sınıf ihtiyaç ve isteklerimiz test, 4 sınıf sosyal bilgiler ihtiyaç mı istek mi etkinlik, ihtiyaç ve isteklerimiz etkinlik, 4.sınıf ilgi ihtiyaç ve yeteneklerimiz, 4 sınıf istek ve ihtiyaçlarımız test, 4.sınıf istek ve ihtiyaçlarımız test, 4.sınıf sosyal bilgiler ilgi ihtiyaç ve yeteneklerimiz, 4 sınıf istek ve ihtiyaçlarımız etkinlik,

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Nisan 2019 Salı 22:06
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1251
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şeye ne ad verilir?

A) Arzu

B) İstek

C) İhtiyaç

D) Gereksiz

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hayati öneme sahip olduğu için mutlaka karşılanması gerekir?

A) Beslenme

B) Gezme

C) Okuma

D) Oyun

 

3. Tiyatroya, sinemaya veya konsere gitmek; eğitim almak, oyun oynamak, kitap okumak, seyahate çıkmak, hobi sahibi olmak, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak gibi ihtiyaçlar hangi grupta yer alır?

A) Temel ihtiyaçlar.

B) Sosyal ihtiyaçlar.

C) Gereksiz ihtiyaçlar.

D) Temel istekler.

 

4. Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen ihtiyaçlara ne ad verilir?

A) İhtiyaç

B) Zaruret

C) Mecburiyet

D) İstek

 

5. İsteklerimizin karşılanması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştı?

A) İnsanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini karşılamaya çalışmaları son derece doğal bir durumdur.

B) İstekler çok çeşitlidir ve bunların tamamının karşılanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

C) Bu nedenle karşılanması hâlinde elde edilecek fayda göz önünde bulundurularak istekler öncelikle karşılanmalıdır.

D) İhtiyaçlar karşılandıktan sonra bütçe durumu göz önünde bulundurularak isteklerin giderilmesine çalışılmalıdır.

 

6. Alınacak­ mal­ veya ­hizmetlerin ­ihtiyaçları­ karşılama­ özelli­ğine ne ad verilir?

A) Fayda

B) Maliyet

C) Kar

D) İstek

 

7. Alınacak­ mal­ veya ­hizmet için harcanan paraya ne denir?

A) İsraf

B) Maliyet

C) Masraf

D) Kar

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) ­İsteklerimiz­ ihtiyaçlarımızdan ­daha ­önemlidir.
B) ­İh­ti­yaç­la­r­ kişilere­ göre­ de­ği­şik­lik­ gös­ter­mez.

C) ­Ki­tap­ oku­mak,­ gez­mek,­ eğlen­mek ­isteklerimizden ­ba­zı­la­rı­dır.

D) ­İsteklerimizi­ kar­şı­la­ya­maz­sak­ yaşa­ya­ma­yız.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ayak­ka­bı­mız­ yır­tıl­dı­ğın­da­ ye­ni­ bir­ ayak­ka­bı ­al­mak­ is­tek­tir.
B) İsteklerin ­önem ­sı­ra­sı­ ki­şi­ye­ gö­re­ de­ği­şe­bi­lir.

C) ­İh­ti­yaç­la­rı­mız­ bir ­kez­ karşılandıktan­ sonra­ bir ­daha­ ortaya­ çıkmaz.

D) ­İsteklerimizi ­kar­şı­la­ya­maz­sak ­acı,­üzün­tü ­ve­ kay­gı­ duya­rız.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdan çok isteklerimizle ilgilidir?

A) Eski ayakkabı yerine yeni ayakkabı.                  

B) Soğuk havalarda giymek için kazak.  

C) Okul eşyalarımızı taşımak için çanta.

D) Tuttuğumu takımın forması.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi reklamla tanıtımı yapılan bir ürünü almamız için gerekli olan şartlardan birisidir?
A) Çok tanınan bir marka olması.
B) İhtiyacımızı karşılıyor olması.
C) İndirimde olması.
D) Güzel görünmesi.

 

12. Aşağıdaki hangisi en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır?

A) Ekmek                            

B) Şapka

C) Cep telefonu                   

D) Hikaye kitabı