Test Çöz,4. sınıf noktalama işaretleri boşluk doldurma, 4. sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 4. sınıf noktalama işaretleri konu anlatımı, 4. sınıf noktalama işaretleri metin çalışması, 4. sınıf noktalama işaretleri test, 4.sınıf noktalama işaretleri etkinlik noktalama işaretleri test, 3. sınıf noktalama işaretleri test, 4. sınıf noktalama işaretleri test 5. sınıf,

4. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Subat 2019 Salı 22:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3572
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Kısa çizginin (-) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Satır sonuna sığmayan sözcüklerin devamı olduğunu belirtmek için kelimenin hecelerinin arasına kısa çizgi koyarız. 
B) Birbirleriyle ilişkili sözcüklerin arasına kısa çizgi koyarız. 
C) Başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasına kısa çizgi koyarız. 
D) Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına kısa çizgi koyarız. 
Soru 2 
Tırnak işaretinin (“) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına tırnak işareti koyarız. 
B) Başka bir kişiden ya da başka bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözcüklerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız. 
C) Cümle içindeki kitap, şiir, eser veya dergi adlarını belirtmek için tırnak işareti koyarız. 
D) Cümle içinde özel olarak belirtmek istediğimiz, dikkat çekmesini istediğimiz sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız. 
Soru 3 
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Madde numaralandırması için kullandığımız sayılardan ve harflerden sonra virgül koyarız. 
B) Uzun cümlelerde özneden yani cümledeki işi yapan kişiden sonra virgül koyarız. 
C) Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül koyarız. 
D) Mektuplardaki veya tören konuşmalarındaki hitaplardan sonra virgül koyarız. 
Soru 4 
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sayıların daha kolay okunması için sayıların basamakları arasına nokta koyarız. 
B) Bazı kısaltmaların sonuna nokta koyarız. 
C) Tarihlerin yazılışında kullandığımız ay, gün ve yıl sayılarının arasına nokta koyarız. 
D) Matematikte kesirli sayıların arasına nokta koyarız. 
Soru 5 
İki noktanın (:) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Başkalarından aktarılan sözleri yazmadan önce üstü üste iki nokta koyarız. 
B) Matematikte bölme işareti yerine üstü üste iki nokta koyarız. 
C) Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üstü üste iki nokta koyarız. 
D) Konuşmalı yazılarda konuşma çizgisinden önce üstü üste iki nokta koyarız. 
Soru 6 
Noktalı virgülün (;) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına noktalı virgül koyarız. 
B) Bazı cümlelerdeki sözcüklerin özne mi, sıfat mı olduğunu belirtmek için noktalı virgül koyarız. 
C) Birbirlerine ama – fakat – ancak – çünkü – lakin – yoksa gibi kelimelerle bağlanan cümlelerde bu kelimelerden önce noktalı virgül koyarız. 
D) Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için cümlelerin arasına noktalı virgül koyarız. 
Soru 7 
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yer adlarını tarihlerden ayırmak için yer isimlerinden sonra virgül koyarız. 
B) Matematikte çarpma işlemi yaparken çarpılan sayıların arasına virgül koyarız. 
C) Yazıda başkasının ağzından söylenilen sözlerden sonra virgül koyarız. 
D) Cümle başında kullanılan onaylama veya reddetme bildiren sözcüklerden sonra virgül koyarız. 
Soru 8 
Üç noktanın (…) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bitmemiş cümlelerin sonuna üç nokta koyarız. Yani daha kelimeler yazacakken yazmadan bitirdiğimiz cümlelerin sonuna üç nokta koyarız. 
B) Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üç nokta koyarız. 
C) Bir cümlede açıklama yapacağımız zaman ve örnekler vereceğimiz zaman üç nokta koyarız. 
D) Cümlede sıralanmış olarak yazılan kelimelerin devamının olduğunu belirtmek için üç nokta koyarız. 
Soru 9 
Uzun çizginin (–) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Tiyatro metinlerinde kişilerin hareketlerini ve durumunu açıklamak için kullanılan kelimelerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız. 
B) Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısını belirtmek için eş anlamlı olan kelimenin başına ve sonuna parantez işareti koyarız. 
C) Bir yazıdaki karşılıklı konuşmaları belirtmek için satır başına uzun çizgi koyarız. Konuşan değiştikçe her satır başına parantez işareti koyarız. 
D) Cümlenin ya da sözcüğün anlamını açıklayan sözleri veya tarihleri belirtmek için sözcüklerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız. 
Soru 10 
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. 
B) Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına nokta koyarız. 
C) Sıra gösteren sayıların sonuna inci – ıncı – uncu – üncü ekinin yerine nokta koyarız. 
D) Saati gösteren sayılarda zaman birimlerinin arasına nokta koyarız. 
Soru 11 
Kesme işaretinin (‘) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için sayılarla ek arasına kesme işareti koyarız. 
B) Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına kesme işareti koyarız. 
C) Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmak için kısaltma ile ek arasına kesme işareti koyarız. 
D) Sözcükleri hecelerine ayırmak için her heceden sonra kesme işareti koyarız. 
Soru 12 
Soru işaretinin (?) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kesin olarak bilinemeyen veya kesin bilgi olduğundan şüphe edilen tarihlerin ve bilgilerin yanına parantez içinde soru işareti koyarız. 
B) Sevinç, korku, acı, heyecan, şaşkınlık, kızgınlık, üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyarız. 
C) Seslenme ve uyarı sözlerinden sonra soru işareti koyarız. 
D) Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti koyarız.