Test Çöz,5.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı testi, 5. sınıf türkçe 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı, 5 sınıf türkçe 1 dönem 1 yazılı konu anlatımı, 5.sınıf 1.dönem 1.yazılı fen, 5.sınıf 1.dönem 1.yazılı sosyal, 5.sınıf türkçe 1.dönem 1.yazılı testleri çöz, 5.sınıf 1.dönem 1.yazılı, 5 sınıf türkçe 1 dönem 1 yazılı, 5.sınıf türkçe yazılı soruları,

5. Sınıf Sınavlar Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7205
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır? 
A) Bakkaldan ekmek alıp gelir misin? 
B) Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek... 
C) Gülünce yanaklarında güller açıyordu. 
D) Çay kenarında oynayan çocuklar gördük. 
Soru 2 
"Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir? 
A) Zıt anlamlıdır. 
B) Anlamları birbirine yakındır. 
C) Eş seslidir. 
D) Eş anlamlıdır. 
Soru 3 
Hey benim 
Boydan boya cömert denizlerle çevrili 
Güzel memleketim, 
Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım. 
İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi. 
Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim. 
Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır? 
A) 3 
B) 4 
C) 2 
D) 5 
Soru 4 
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır? 
A) zayıf – şişman 
B) imtihan – sınav 
C) imkân - olanak 
D) hâl - durum 
Soru 5 
Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır. 
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Arkadaşları Melis'i sevmektedir. 
B) Sınıfta Melis’in dışındaki herkes kötü not alır. 
C) Melis sınıf içinde uyumlu bir insandır. 
D) Melis gerçekten zeki ve pratiktir. 
Soru 6 
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? 
A) kayık 
B) yat 
C) liman 
D) gemi 
Soru 7 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir? 
A) Dost başa düşman ayağa bakar. 
B) Eve gelmektense keşke okula gitseydim. 
C) Hayat acı-tatlı anılarla doludur. 
D) Merdivenden çıkarken aniden yığılıvermiş. 
Soru 8 
Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır. 
 Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? 
A) Okulda ve sınıfta pek sevilmeyen bir öğrencidir. 
B) Öğrencilerin sevmediği bir öğrencidir. 
C) Okulda ve sınıfta en sevilen öğrencidir. 
D) Öğretmenin çok kızdığı bir öğrencidir. 
Soru 9 
“babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak en baştahangi sözcük yer alır? 
A) bacaksız 
B) babayiğit 
C) babalık 
D) babacan 
Soru 10 
"İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı." cümlesindeki "ihtiyar" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) genç 
B) zayıf 
C) delikanlı 
D) yaşlı 
Soru 11 
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? 
A) çay 
B) yol 
C) ekmek 
D) gemi 
Soru 12 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? 
A) mazi – gelecek 
B) verimli – verimsiz 
C) akıllı – akılsız 
D) acı – tatsız 
Soru 13 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır? 
A) Bahçedeki kazları kovalıyordu. 
B) Bu kapının dili bozulmuştu. 
C) Saz çalmayı öğrenmek istiyorum. 
D) Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı. 
Soru 14 
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? 
A) martı 
B) kedi 
C) inek 
D) at 
Soru 15 
“cimri, ciltçi, ciklet, ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak hangisi en sondayer alır? 
A) ciltçi 
B) ciklet 
C) cimri 
D) ciltli 
Soru 16 
"Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) yaptığı işten sıkılmak 
B) son hazırlıkları yapmak 
C) elinden geleni yapmak 
D) sabırsız davranmak 
Soru 17 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? 
A) çerez 
B) Çerkez 
C) çeşitli 
D) çerçeve 
Soru 18 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 
A) Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak. 
B) Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak. 
C) Dur durak bilmeden bunun için çalıştı. 
D) Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı. 
Soru 19 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? 
A) Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı. 
B) Ağacın dallan yere eğiliyordu. 
C) Odamdaki masanın ayağı kırıldı. 
D) Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı. 
Soru 20 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 
A) Üzüntümüz zamanla sevince döndü. 
B) Ağlamaya başlayınca üzüldüm, güldürmeye çalıştım. 
C) Eve gelip ailesinin hâlini hatırını sorar. 
D) Hamur katı olmuş, biraz yumuşak olmalı.