Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Konusu, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etüt Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğretimi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kavrama Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kavrama Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kavrama Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Anlatımı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Tanıma Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğrenme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğrenme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Eğitimi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Bilgisi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğrenci Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinlik Sayfası

5. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Aralık 2019 Salı 18:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13090
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
I- Kar ve Yağmurun oluşumu 
II- Ay ve Güneş'in hareket etmesi 

III- Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi 

Yukarıdaki tabiat olaylarından yola çıkarak yaratıcımızla ilgili nasıl bir sonuca ulaşırız? 

A) Kar ve yağmurun nasıl oluştuğunu anlarız 
B) Evrende Allah tarafından yaratılan bir düzen olduğunu anlarız 
C) Gece ve gündüzün insan için önemini anlarız 
D) Ay ve Güneş'in hareket ettiğini anlarız 
Soru 2 
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya Sûresi, 22. Ayet) ayetiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 
A) Allah’ın eşi ve benzeri ve ortağı yoktur 
B) Allah bizimle beraberdir 
C) Allah her şeyi görür 
D) Allah her şeyi işitir 
Soru 3 
- Halife Ömer, şehri kontrol için dolaştığı bir gece, sütçülük yapan bir kadının kızına süte su katmasını söylediğini duyar. Kız: 
- Halife Ömer'in yasakladığı bir işi nasıl yapabilirim? diye annesine itiraz eder. Annesi: 

- Halife Ömer seni nereden görecek? der. Kız ise: 

- Halife görmez ama, Rabb’im görür diye karşılık verir. 

Küçük kızın annesine verdiği cevap onun bu konuda Allah ile ilgili hangi doğru bilgiye sahip olduğunu gösterir? 

A) Allah her şeyi işitir ve görür 
B) Allah'ın eşi ve benzeri yoktur 
C) Allah doğmamış ve doğurmamıştır 
D) Allah bir tektir 
Soru 4 
Nasrettin hoca bir gün ceviz ağacının altında oturmuş. Yerde de bal kabakları varmış. Şöyle düşünür: Allah’ım şu kocaman ceviz ağacında ufacık cevizler yetiştiriyorsun ve ufacık zayıf dallarda ise kocaman bal kabağı yetiştiriyorsun. Tam bunları düşünürken kafasına bir ceviz düşmüş ve demiş ki:" Allah’ım Sen her şeyi hakkıyla bilirsin ve yaparsın. Ya şu ceviz ağacında kabak olsaydı ben ne yapardım." Bu olayda Nasrettin Hoca aşağıdakilerden hangisini çok iyi anlamıştır? 
A) Allah’ın yaratmasının sınırlı olduğunu 
B) Allahın gücünün sınırlı olduğunu 
C) Allah'ın bir tek olmadığını 
D) Allah'ın evrende her şeyi bir düzen içinde yarattığını 
Soru 5 
I- Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir 
II- De ki: O Allah, birdir 

III- O doğmamıştır ve doğrulmamıştır 

IV- Allah, Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir 

İhlas suresinin anlamının doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisindedir? 

A) III-I-II-IV 
B) II-I-III-IV 
C) II-IV-III-I 
D) IV-II-I-III 
Soru 6 
"Kul hüvallahü ehad . Allahussamed . Lem yelid ve ............... Ve lem yekün lehû ............ ehad ” 
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Lem yûled - Kul 
B) Kevser - Ebter 
C) Lem Yûled - Kufuven 
D) Samed - Kufuven 
Soru 7 
Etrafımızda gördüğümüz her eşya mutlaka bir usta ya da sanatçının eseridir. Dolayısıyla; cami mimara, kullandığımız masa marangoza, giydiğimiz elbise terziye, bir çatal iğne bile onu yapan bir ustaya işaret eder. Öte yandan şiir şairsiz, resim de ressamsız düşünülemez. Nasıl bir köyü bile bir muhtar idare ediyorsa şu koskoca kâinatı ve içindekileri de başıboş düşünmek mümkün değildir. O halde evren ve içindeki tüm varlıklar…………. 
Yukarıdaki metinde boş bırakılan bölümü tamamlayan en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tabiatın bir eseridir. 
B) Kendiliğinden var olmuştur. 
C) Tesadüf eseri var olmuştur. 
D) Allah tarafından yaratılmıştır. 
Soru 8 
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Allah'ın bilgisi sonsuzdur. 
B) Allah her şeyi yoktan var eder. 
C) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. 
D) Allah’ın her istediğini yapabilme gücü, kudreti sınırlıdır. 
Soru 9 
Çevremizdeki varlıklara baktığımızda hepsi çeşit çeşit, sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında mükemmel uyum vardır. Tüm bunlar bize Allah ile ilgili hangi gerçeği gösterir? 
A) Mucizelerin varlığını 
B) Allah’ın var ve bir olduğunu 
C) Dünyanın dönüşünü 
D) Evrenin gücünü 
Soru 10 
Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir? 
A) Sünnet 
B) Zekat 
C) Farz 
D) Yasak 
Soru 11 
Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? 
A) Her zaman Allah’a dua eder 
B) Allah’ın isteklerini yerine getirir 
C) Her işine Allah’ın adıyla başlar 
D) Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar 
Soru 12 
“Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır.“ 
Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 

A) iklimi 
B) havası 
C) güzelliği 
D) yaratanı 
Soru 13 
“Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan_________________anlaşılmaktadır.“ 
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gittiği 
B) doğal güzelliklerin insanı büyülediğini 
C) evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu 
D) dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir? 
A) Konuşabilmek 
B) Koşabilmek 
C) Yürüyebilmek 
D) Akıl 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir? 
A) Sonbaharda yaprakların dökülmesi 
B) Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi 
C) Teknolojinin gelişmesi 
D) Gece ve gündüzün olması 
Soru 16 
“Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür”(Hadid–4.) 
“Allah, karada ve denizde ne varsa bilir... O,yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir”(En’am–59) 

Yukarıdaki ayet anlamları bize Allah’ın hangi özelliğinden bahsetmektedir? 

A) Her şeyin Allah’ın eseri olduğundan 
B) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür. 
C) Allah’ın çok affedici olmasından 
D) Allah’ın sonsuz güç ve kudrete sahip olmasından 
Soru 17 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde göstermektedir? 
A) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.” 
B) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.” 
C) “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.” 
D) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” 
Soru 18 
Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir? 
A) Bakara suresi 
B) Fatiha suresi 
C) İhlâs suresi 
D) Yasin suresi 
Soru 19 
Allah’ın kullarına kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne ad verilir? 
A) Sünnet 
B) Farz 
C) Haram 
D) Yasak 
Soru 20 
Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Allah’ın her şeye gücü yeter. 
B) Allah’ın her istediği olur. 
C) Allah için zorluk yoktur. 
D) Allah kimseye haksızlık yapmaz