Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Konusu, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etüt Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğretimi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kavrama Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kavrama Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kavrama Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Anlatımı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Tanıma Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğrenme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğrenme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Eğitimi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Bilgisi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Öğrenci Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinlik Sayfası

5. Sınıf Sınavlar Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2016 Pazartesi 19:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8916
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Türkler başkalarının düşüncelerine saygı gösterir. Herkesin aynı düşüncelere sahip olmak zorunda olmadıklarını bilir.Bu, Türk milletinin hangi özelliğidir? 
A) çalışkanlık 
B) hoşgörülü olmak 
C) doğruluk 
D) yardım severlik 
Soru 2 
Benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluğa ne ad verilir? 
A) aile 
B) birey 
C) insan 
D) grup 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ? 
A) Zorlamayla ve plansızolarak bir araya gelirler 
B) Ortak amaçları vardır 
C) Aralarında ilişki ve alışveriş vardır 
D) Uzun süreli bir aradadırlar 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) İNSUYU MAĞARASI 
B) HASANKEYF 
C) AĞRI DAĞI 
D) İSHAKPAŞA SARAYI 
Soru 5 
Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? 
A) 29 Eylül 1923 yılında 
B) 29 Ekim 1923 yılında 
C) 23 Nisan 1920 yılında 
D) 23 Nisan 1925 yılında 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumlulukları arasında yer almaz? 
A) Yatağını toplayıp düzeltmek 
B) Okula zamanında gelmek 
C) Yemek yemek 
D) İşe girip para kazanmak 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi doğal eser değildir? 
A) Manavgat Şelalesi 
B) Sümela Manastırı 
C) Uzungöl 
D) Erciyes Dağı 
Soru 8 
Aşağıdaki tarihi mekanlardan hangisi İstanbul'da bulunmamaktadır? 
A) Sümela Manastırı 
B) Kız Kulesi 
C) Anadolu Hisarı 
D) Dolmabahçe Sarayı 
Soru 9 
İnkılapçılık ilkesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yabancı ülkelere yaranmak. 
B) Osmanlı Devleti’ni yıkmak. 
C) Eskilerden sıkılmak. 
D) Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak. 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan değildir? 
A) Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar 
B) Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar 
C) Milli Ekonominin Kurulması 
D) Latin Rakamları’nın kabulü 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan değildir? 
A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması 
B) Tevhid-i Tedrisat kanunu'nun Kabulü 
C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü 
D) Mederselerin Kapatılması 
Soru 12 
Ölçü - tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır? 
A) Eğitim 
B) Toplumsal 
C) Ekonomik 
D) Siyasi 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan değildir? 
A) Türk Ticaret Kanun 
B) Türk Medeni Kanunun kabulü 
C) Güzel Sanatlar Alanında Yapılan Çalışmalar 
D) Türk Anayasasının oluşturulması 
Soru 14 
Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabulü ile toplumsal ve ekonomik ha¬yatta kadın erkek eşitliği sağlandı? 
A) Soyadı Kanunu 
B) Medeni Kanun 
C) Kabotaj Kanunu 
D) Türk Ceza Kanunu 
Soru 15 
''Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Herkes devlet hiz¬metlerinden yararlanmada eşit haklara sahiptir." Bu anlatım Atatürk ilkelerindenhangisiyle ilgilidir? 
A) Milliyetçilik 
B) Laiklik 
C) Devletçilik 
D) Halkçılık 
Soru 16 
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünde aşağıdakilerden hangisine verilen önem belirtmiştir? 
A) Barışa 
B) Eğitime 
C) Doğaya 
D) Sanata 
Soru 17 
Sürekli çağdaşlaşmaya ve açık olmaya dayanan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Devletçilik 
B) Milliyetçilik 
C) İnkılapçılık 
D) Halkçılık 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Krumunun kuruluş amaçlarından değildir? 
A) Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak. 
B) Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak. 
C) Türk dilini yabancı sözcüklerden arındırmak. 
D) Türk Ceza Kanununu çhazırlamak 
Soru 19 
“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” sözü hangi ilkeye yönelik söylenmiştir? 
A) Laiklik 
B) Halkçılık 
C) Milliyetçilik 
D) Devletçilik 
Soru 20 
Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir? 
A) İnkılapçılık 
B) Devletçilik 
C) Halkçılık 
D) Laiklik