Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Eylul 2015 Carsamba 14:41
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
19303
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra gençlik çağına kadar Peygamberimizi koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Peygamberimizin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASüt annesi Halime
 • BAmcası Ebu Talip
 • CAmcası Hamza
 • DDedesi Vehb

1.Soru

Peygamberimiz eşi Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

 • A25
 • B20
 • C30
 • D43

2.Soru

Hz. Hatice, önceleri yanında çalıştırdığı Hz. Muhammed'in hangi özelliklerinden etkilenerek O'nunla evlenmeye karar verdi?

 • AZengin ve varlıklı olmasından
 • BSoylu biri olmasından
 • CÇok para kazanmasından
 • DDürüst ve güvenilir olmasından

3.Soru

Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice'nin evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?

 • A2
 • B4
 • C6
 • D8

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından biri değildir?

 • AZeynep
 • BRukiye
 • CÜmmü Eymen
 • DÜmmü Gülsüm

5.Soru

Peygamber Efendimizin erkek çocukları küçük yaşlarda, ...................... dışındaki kız çocukları da Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.

Yukarıdaki boşluğa Peygamberimizin kızlarından hangisinin ismi yazılmalıdır?

 • AFatıma
 • BZeynep
 • CÜmmü Gülsüm
 • DRukiye

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez?

 • APeygamberimiz aile bireyleri arasında ayırım yapmazdı
 • BPeygamberimiz ailesini ilgilendiren kararları tek başına alırdı
 • CPeygamberimiz ev işlerinde eşine yardım ederdi
 • DPeygamberimiz aile bireyleriyle hoşça vakit geçirirdi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin, aile bireylerinin görüşlerine değer ve önem verdiğinin bir göstergesidir?

 • ATorunlarını kucağına alıp sevmesi
 • BAile bireyleriyle hoşça vakit geçirmesi
 • CKızlarını evlendirirken onların da görüşlerine başvurması
 • DEv işlerine yardımcı olması

8.Soru

Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'nın düğününün çok sade bir törenle gerçekleşmesi, çeyizinin de çok sade olması, Peygamberimizin ailesinin hangi örnek davranışının bir göstergesidir?

 • APeygamberimizin ailesinde misafire cömert davranılmasının
 • BPeygamberimizin ailesinde yoksulların gözetilmesinin
 • CPeygamberimizin ailesinde sevinçlerin paylaşılmasının
 • DPeygamberimizin ailesinde israftan kaçınılmasının

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından değildir?

 • APeygamberimizin ailesinde akrabalık ilişkilerine önem verilirdi
 • BPeygamberimizin ailesinde danışmaya önem verilmezdi
 • CPeygamberimizin ailesinde sevinçler paylaşılırdı
 • DPeygamberimizin ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verilirdi

10.Soru

 İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKonuşabilmesi
 • BKoşabilmesi
 • CDuygularının olması
 • DAklının olması

11.Soru

"Allah'a inanan bir Müslüman, kendisini sürekli görüp gözeten bir Yaratıcı olduğunun farkındadır. Bu nedenle ........................................................................................................."

Cümlede yer alan boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • AKötü davranışlardan kaçınmaya çalışır
 • Bİnsanlara yardım etme konusunda isteksiz olur
 • Cİyilik yapmak için uğraşır
 • Dİbadetlerini her zaman yapmaya çalışır

12.Soru

İslam dininde aşağıdaki şartlardan hangilerini taşıyan insanlar, Allah'a inanmakla sorumludur?

 • AAkıllı ve ergenlik çağına ulaşmış insanlar
 • BAkıllı ve zengin insanlar
 • CAkıllı ve sağlığı yerinde insanlar
 • DErgenlik çağına ulaşmış ve sağlığı yerinde insanlar

13.Soru

"O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)

Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan konu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİbadet etmenin önemi
 • BÇalışmanın önemi
 • CYüzmenin faydaları
 • DEvrendeki düzen ve uyum

14.Soru

                      - Gök cisimlerinin her birinin bir yörüngesinin olması

                       - Dünyanın güneşe, aya ve diğer gezegenlere belli bir mesafede olması

                       - Dünyanın hareketlerinden mevsimlerin, gece ile gündüzün oluşması

                       - Atmosferdeki gazların insanın yaşamını sürdürmesine uygun bir ölçüde olması

                       - Vücudumuzun belli bir ölçü ve uyum içinde olması


Yukarıda yer alan örnekler, bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaştırır?

 • AAllah'a inanmak için akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak gerekir
 • BYardımsever olmak, Allah'a inanan insanın özelliklerindendir
 • CAllah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır
 • DÇalışan insan, Allah'ın yardımına güvenir ve başarır

15.Soru

"Allah'ın varlığı ve birliği inancı"nı ifade eden kelime, aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABesmele
 • BTevekkül
 • CTevhid
 • Dİbadet

16.Soru

İnsanın bir işte başarıya ulaşmak için elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah'a güvenmesine ne ad verilir?

 • ABesmele
 • BTevekkül
 • CTevhid
 • Dİbadet

17.Soru

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Hiç kimse kendi el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." buyurmuştur. Peygamberimizin bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • AÇalışmanın
 • BOruç tutmanın
 • CTemizliğin
 • DEvrendeki düzenin

18.Soru

İhlas suresinde yer alan "Allâhüssamed" ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADe ki: O, Allah'tır, bir tektir
 • BO, doğurmamış ve doğmamıştır
 • CHiçbir şey O'na denk ve benzer değildir
 • DHer şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir

19.Soru


 

"Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ...................................................... Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?

 • AVe lem yûled
 • BLem yelid ve yekün
 • CLem yelid ve lem yûled
 • DFesalli li rabbike venhar

20.Soru