Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
17 Eylul 2015 Persembe 20:05
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12052
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi inkılaplardan önceki ölçü birimlerinden birisi  olamaz?

 • AOkka
 • BEndaze
 • CMetre
 • DArşın

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin coğrafi özelliklerini tanıtan doğru bir bilgi değildir?

 • AÜç tarafı denizlerle çevrilidir.
 • Bİç ve kıyı bölgeleri çöllerle kaplıdır.
 • CDoğudan batıya doğru gidildikçe yükseltisi azalır.
 • DDoğal göllere ve ırmaklara sahiptir.

2.Soru

Laiklik ilkesinin uygulamaya geçmesiyle;

I. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

II. Herkese din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.

III. Yönetim şekli belirlenmiştir.

durumlarından hangileri gerçekleştirmiştir?

 • AYalnız III
 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI, II ve III

3.Soru

– Yükseltisi en fazla olan bölgedir.

      _  En büyük gölümüz bu bölgededir.

      _  Fiziki haritalarda kahverengi ağırlıklı olarak gösterilir.

 Bu özelliklerin hepsini taşıyan coğrafi bölgemiz hangisidir?

 • AAkdeniz Bölgesi
 • Bİç Anadolu Bölgesi
 • CDoğu Anadolu Bölgesi
 • DGüneydoğu Anadolu Bölgesi

4.Soru

* Taşeli Platosu

* Çukurova

* Seyhan ve Ceyhan Nehirleri

Verilen yer şekilleri aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer alır?

 • AAkdeniz
 • BEge
 • CKaradeniz
 • Dİç Anadolu

5.Soru

Ülkemizde Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrası günlük yaşamla ilgili aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

 • AÖnceden ülkemizi padişah yönetiyordu sonra cumhuriyet kuruldu.
 • BÖnceden insanlar babalarının adlarıyla anılıyordu sonra herkese bir soyadı verildi.
 • CÖnceden hicri takvim kullanılıyordu sonra rumi takvim kullanılmaya başlandı.
 • DÖnceden çok eşlilik vardı sonra tek eşlilik ve resmi nikah kabul edildi.

6.Soru

Aşağıda gruplara ait özelliklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aİçinde bulunduğumuz grup ortak amaçları gerçekleşince dağılabilir.
 • BGrup üyeleri arasında bir ilişki ve dayanışma yoktur.
 • CBir grubun oluşması için en az iki kişi gereklidir.
 • DAynı anda birden fazla grubun üyesi olabiliriz.

7.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi köylünün ekonomik durumunun iyileşmesine katkı sağlamıştır?

 • ATevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • BTeşvik-i Sanayi Kanunun Çıkarılması
 • CEtibank’ın kurulması
 • DTarım ürünlerinden alınan Aşar Vergisinin kaldırılması

8.Soru

Atatürk,

• - Saltanatın kaldırılması

• TBMM'nin açılması

• Cumhuriyetin ilanı

 Atatürk’ün bu çalışmaları aşağıdaki ilkelerden daha çok hangisi ile ilgilidir?

 • ALaiklik
 • BHalkçılık
 • CMilliyetçilik
 • DCumhuriyetçilik

9.Soru

Cumhuriyet döneminde;

• Etibank ve Sümerbank gibi devlete ait bankalar kurulmuştur.

• Devlet tarafından çeşitli fabrikalar açılmıştır.

• Devlet ekonomik faaliyetlerin içinde aktif olarak yer almıştır.

Bu gelişmeler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • ADevletçilik
 • BCumhuriyetçilik
 • CMilliyetçilik
 • DHalkçılık

10.Soru

Türkiye’de arazinin yanlış kullanımı toprak erozyonunun oluşmasındaki en önemli sebeplerden biridir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanımına örnektir?

 • ATarım alanlarını suyun akışı yönünde sürmek.
 • BEğimli yamaçları basamaklandırmak (teraslamak).
 • COtlak ve meralarda aşırı otlatmayı engellemek.
 • DEğimli arazilerde ağaçlandırma yapmak.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyı ovalarının genel özelliklerinden değildir?

 • AGenellikle üzeri alüvyonlarla örtülüdür.
 • BSulamaya ihtiyaç duyulmaz.
 • CDeniz seviyesinden yükseklikleri azdır.
 • DYılda iki ya da daha fazla ürün alınabilir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslar arası deniz taşımacılığındaki önemini artıran en önemli özelliktir?

 • AFarklı ekonomik yapıdaki ülkeler arasında olması
 • BDoğal kaynaklarının çeşitlilik göstermesi
 • Cİstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
 • DElverişli iklim şartlarına sahip olması

13.Soru

Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • AOrtalama yükseltinin fazla olması
 • BDağların uzanış yönü
 • CPek çok uygarlığa beşiklik etmesi
 • DEtrafının denizlerle çevrili olması

14.Soru

Aşağıdaki coğrafî bölgelerden hangisinde maki bitki topluluğuna rastlanmaz?

 • AAkdeniz
 • BEge
 • CMarmara
 • DDoğu Anadolu

15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin Asya Kıtasındaki sınır komşularından biri değildir?

 • ASuriye
 • BIrak
 • CGürcistan
 • DBulgaristan

16.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler için söylenemez?

 • ADoğal bitki örtüsü makilerdir.
 • BDon olaylarına nadiren rastlanır.
 • CHer mevsim bol yağış alır.
 • DEge ve Akdeniz kıyılarında görülür.

17.Soru

Aşağıdaki coğrafî bölgelerimizin hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha azdır?

 • AMarmara
 • Bİç Anadolu
 • CEge
 • DGüneydoğu Anadolu

18.Soru

Aşağıdaki akarsulardan hangisi kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden almaz?

 • AAras
 • BFırat
 • CManavgat
 • DDicle

19.Soru


 

Akdeniz kıyılarına oranla Ege Denizi kıyılarında doğal liman sayısının daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİklim özellikleri
 • BTarım ürünlerindeki çeşitlilik
 • CDağlarının uzanış yönleri
 • DToprak yapısı

20.Soru