Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Eylul 2015 Salı 12:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8862
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Işık yayılırken oluşan şekil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • AEğriler boyunca
 • BDoğrusal
 • CDairesel
 • DDik

1.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

 • ACam - Saydam madde
 • BBuzlu Cam - Yarı Saydam Madde
 • CHava - Yarı saydam Madde
 • DKitap - Saydam Olmayan madde

2.Soru

Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?

 • AIşık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur.
 • BIşık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur.
 • CSaydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir.
 • DGölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur.

3.Soru

Bir ışık kaynağından her yöne ne kadar ışın çizilebilir? 

 • Aİki ışın çizilir
 • BHiç çizilmez
 • CSayısız ışın çizilir
 • DBir ışın çizilir

4.Soru

Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay’ın, Dünya’nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AGüneş tutulması
 • BAy tutulması
 • CDünya tutulması
 • DGökkuşağı

5.Soru

Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ASes veren tüm varlıklar ses kaynağıdır.
 • BSes kaynakları; yapay ve doğal ses kaynaklarıdır.
 • CSes düz doğrular şeklinde etrafa yayılır.
 • DTeyp, radyo gibi aletler yapay ses kaynaklarıdır.

6.Soru

I. Katı           II. Sıvı               III. Gaz

Yukarıda verilen ortamlardan hangilerinde ses yayılır?

 • AI-II
 • BII-III
 • CI-III
 • DI-II-III

7.Soru

Aşağıdaki ortamların hangisinde ses en hızlı iletilir?

 • Atahta
 • Bsu
 • Chava
 • Dnaylon

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeyle ilgilidir?

 • Ases iletimi
 • Bses yalıtımı
 • Cses geçirgenliği
 • Dses frekansı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde binalarda ses yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

 • Aköpük
 • Bçift cam
 • Cplastik
 • Dbuzlu cam

10.Soru

Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabittir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı sabit değildir?

 • Asu
 • Bkükürt
 • Ctuz
 • Dtuzlu su

11.Soru

Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?

 • Ahacim
 • Bkütle
 • Cyoğunluk
 • Dkaynama noktası

12.Soru

Suyun hal değişimine uğrayarak yerküre ile havaküre arasında devam eden dolanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

 • AGökkuşağı
 • BSu Döngüsü
 • CYıldırım
 • DSuyun Halleri

13.Soru

Yeryüzünde bulunan sular buharlaşarak gökyüzünde neyi oluşturur?

 • AYıldız
 • BGüneş
 • CBulut
 • DAkarsu

14.Soru

Isı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • AIsıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır.
 • BIsı birimi kalori ya da joule’dur.
 • CMaddelerin yakılmasıyla ısı oluşur.
 • DIsıtılan maddelerin sıcaklığı değişmez.

15.Soru

Hal değişimi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi vardır?

 • Aısı
 • Bhareket
 • Ckütle
 • Dhacim

16.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde madde, katı halden sıvı hale geçmez?

 • Abuzun ermesi
 • Bkarın erimesi
 • Cmumun erimesi
 • Dsuyun buharlaşması

17.Soru

Yoğuşma sırasında madde hangi hallerde değişime uğrar?

 • Asıvı-gaz
 • Bgaz-sıvı
 • Ckatı-sıvı
 • Dgaz-katı

18.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı verilir?

 • ACamda buğulanma olması
 • BSuyun kaynaması
 • CKarın erimesi
 • DKolonyanın uçması

19.Soru


 

Suyun hal değişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ASu 0˚C’de erir.
 • BSu 100˚C’de kaynar.
 • CSu sadece 100˚C’de buharlaşır.
 • DSu, 0˚C’de donar.

20.Soru