Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
17 Eylul 2015 Persembe 19:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6530
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 • Yazları sıcak ve kurak geçer.
 • Kışları ılık ve yağışlıdır.
 • Bitki örtüsü makidir.

Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAkdeniz iklimi
 • BKaradeniz iklimi
 • CKarasal iklim
 • DÇöl iklimi

1.Soru

Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • ASanayinin gelişmiş olması.
 • BDağlık ve engebeli olması.
 • CTurizmin gelişmiş olması.
 • DUygun iklim koşullarına sahip olması.

2.Soru

Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir.

Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde olur?

 • APamuk
 • BÇay
 • CBuğday
 • DMuz

3.Soru

İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • Aİklimin elverişli olması.
 • Bİş imkânlarının iyi olması.
 • CYerleşim yerinin fay hattı üstünde olması.
 • DYeryüzü şekillerinin uygun olması.

4.Soru

Ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklimin birlikte yaşandığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMarmara
 • BAkdeniz
 • Cİç Anadolu
 • DKaradeniz

5.Soru

Ülkemizde görülen iklim tipleri yaşantımızı ve faaliyetlerimizi etkiler.

  Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan faaliyetlerine etkisine örnek gösterilemez?

 • Aİklime göre giyinmeyi
 • Bİnsanların konut tipini
 • Cİnsanların okuduğu kitapları
 • DKara, hava ve deniz ulaşımını

6.Soru

Öyle bir yere gitmek istiyorum ki her mevsim yağış görülsün.

Diyen bir öğrenci, aşağıdaki bölgelerden hangisine giderse söylediği özellikleri görebilir?

 • AGüneydoğu Anadolu Bölgesi
 • BAkdeniz Bölgesi
 • CDoğu Anadolu Bölgesi
 • DKaradeniz Bölgesi

7.Soru

Ülkemiz, iklim, nüfus ve coğrafi özellikler gibi birçok özelliği nedeniyle yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır

   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi denize kıyısı olan coğrafi bölgelerimizden biri değildir?

 • AEge bölgesi
 • BMarmara Bölgesi
 • CDoğu Anadolu Bölgesi
 • DKaradeniz Bölgesi

8.Soru

Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 • ADağ ve platoları
 • BOva ve dağları
 • CDeniz ve dağları
 • DOva ve denizleri

9.Soru

Pamuk ve portakal hangi bölgemizde yetiştirilir?

 • AKaradeniz Bölgesi
 • BMarmara Bölgesi
 • CDoğu Anadolu Bölgesi
 • DAkdeniz Bölgesi

10.Soru

-  TBMM’nin Açılması

- Saltanatın Kaldırılması

- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 Yukarıda verilen inkılaplar Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

 • ADevletçilik
 • BCumhuriyetçilik
 • CLaiklik
 • DHalkçılık

11.Soru

Elif’in oturduğu Akdeniz kıyısında yer alan köyünün ekonomik yapısı son yıllarda değişmiştir.  Portakal, limon ağaçlarının bulunduğu tarım alanlarında bugün dev oteller yükselmektedir.

Buna göre Elif’in köyünde hangi ekonomik faaliyetin önemi artmıştır?

 • ASanayinin
 • BMadenciliğin
 • CTurizmin
 • DBalıkçılığın

12.Soru

Ezgi ailesiyle birlikte Türkiye gezisine çıkmıştır.

-  Karadeniz Bölgesi’nde ahşap,

- Akdeniz Bölgesi’nde taş

- İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toprak evlerin ağırlıkta olduğunu görmüştür.

Buna göre bu evlerin yapılış biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • AEvler turistik amaçlı yapılmıştır.
 • BÜlkemizde tüm evler birbirine benzemektedir.
 • CEn güzel evler ülkemizde inşa edilmektedir.
 • DEvler bölgenin iklim ve bitki örtüsünden etkilenir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşerî faktörlerden biridir?

 • AYer şekilleri
 • Bİklim
 • CSanayi
 • DBitki örtüsü

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı ülkede yaşayan bireylerin genel olarak üstlendikleri rolü ifade eder?

 • AVatandaşlık
 • BÖğrencilik
 • CYöneticilik
 • Dİnsanlık

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden biri değildir?

 • AŞiddet içeren filmlerin çocuklara izletilmesinin yasaklanması
 • BÇocuklara sigara ve alkol satışının yasaklanması
 • CÇocukların 16 yaşına kadar çalıştırılmalarının yasaklanması
 • DYöneticilerini seçme hakkının verilmesi

16.Soru

 • Kaçkar, Küre ve Ilgaz dağları
 • Çarşamba ve Bafra ovaları
 • Yeşilırmak nehri ve Abant gölü

Yukarıda verilen yer şekillerimiz hangi bölgemizde yer alır?

 • AMarmara
 • BKaradeniz
 • CEge
 • DDoğu Anadolu

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

 • ACumhuriyetçilik
 • BBağımsızlık
 • CLaiklik
 • DHalkçılık

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • AAspendos Tiyatrosu
 • BAbant Gölü
 • CPamukkale Travertenleri
 • DPeribacaları

19.Soru


 

İklimi karasal, bitki örtüsü bozkır olan bir yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişmez?

 • ATurunçgiller
 • BBuğday
 • CElma
 • DŞekerpancarı

20.Soru