Test Çöz,5.sınıf din kültürü allah inancı test çöz, 5 sınıf din kültürü allah inancı testleri, 5. sınıf din kültürü testleri, 5.sınıf din kültürü ramazan ve oruç test, 5.sınıf din kültürü allah inancı konu anlatımı, 5.sınıf din kültürü kazanım testleri, 5.sınıf din kültürü caminin bölümleri test çöz, 5.sınıf din kültürü adap ve nezaket testleri, ramazan ve oruç 5. sınıf test,

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Allah İnancı Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Subat 2020 Cumartesi 09:29
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1662
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?

A) İnanma            B) Sevme

C) İrdeleme          D) Ait olma

 

2. Allah Kur’anda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

A) Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir.

B) Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir.

C) Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı evreni yönetmek daha kolay olurdu.

D) Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.

 

3. Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
A) Aralarında iş bölümü yaparlardı.
B) Her birine düşen iş miktarı azalırdı.
C) Evreni yönetmek daha kolay olurdu.
D) Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu.

 

4. Kur’an da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın ilmi

B) Allah’a iman
C) Allah’ın birliği

D) Allah’ın yaratıcılığı

 

5. İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.”  Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

A) Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir.

B) Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez.

C) Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan birçok varlık olabilir.

D) Kâinat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah’a (c.c.) benzemez.

 

6. Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

A) Allah, bizi her an görmektedir.
B) En güzel isimler Allah’a aittir.
C) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
D) Allah, yoktan var edendir

 

7. Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
A) Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
B) Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
C) İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
D) Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir.

 

8. Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Allah her şeyin yaratıcısıdır.
B) Allah’ın yaratması süreklidir.
C) Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
D) Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?

A) İlah                B) İlim
C) İhlas               D) İnfak

 

10. Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?

A) Samed

B) Rahman
C) Semî

D) Alîm

 

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

A) Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

B) Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.

C) O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…

D) O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını
koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?

A) Rahman

B) Rahim

C) Semi

D) Samed

 

13. Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
A) bilir

B) görür
C) işitir

D) bağışlar

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?

A) Semi

B) İlim

C) Samed

D) Basar

 

15. -Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?

A) Allah doğurmamıştır, doğrulmamıştır.

B) O, hiçbir şeye muhtaç değildir.

C) Allah’ın gücü her şeye yeter.

D) Her şeyi yaratan Allah’tır.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
A) Kadir

B) Basar
C) Rahim

D) Semi

 

17. Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?

A) Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.

B) O Rahman’dır, Rahîm’dir.

C) Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

D) O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
A) Tevhid

B) Dua
C) Hanif

D) İhlas

 

19. Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
A) İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
B) Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
C) Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
D) Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.

 

20. Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?

A) Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
B) İnsan istediği her zaman dua edebilir.

C) Dua etmek ibadetlerimiz arasında yer almaz.

D) Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.