Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Allah inancı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Eylul 2015 Carsamba 14:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
114345
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKonuşma
 • BKoşma
 • CDuyguları
 • DAkıl

1.Soru

"Allah'a bir insan, kendisini sürekli görüp gözeten bir yaratıcı olduğunun farkındadır. Bu nedenle........................................................................................................."

Cümlede yer alan boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • AKötü davranışlardan kaçınır.
 • Bİnsanlara yardım etmez.
 • Cİyilik yapmaz.
 • Dİbadetlerini yapar.

2.Soru

İslam dininde aşağıdaki şartlardan hangilerini taşıyan insanlar, Allah'a inanmakla sorumludur?

 • AAkıllı ve ergenlik çağına ulaşmışolanlar.
 • BAkıllı ve zengin olanlar.
 • CAkıllı ve sağlığı yerinde olanlar.
 • DErgenlik çağına ulaşmış ve sağlığı yerinde olanlar.

3.Soru

"O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)

Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan konu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİbadet
 • BÇalışmanın
 • CKonuşma
 • DEvrenin düzeni

4.Soru

                      - Gök cisimlerinin her birinin bir yörüngesinin olması

                       - Dünyanın güneşe, aya ve diğer gezegenlere belli bir mesafede olması

                       - Dünyanın hareketlerinden mevsimlerin, gece ile gündüzün oluşması

                       - Atmosferdeki gazların insanın yaşamını sürdürmesine uygun bir ölçüde olması

                       - Vücudumuzun belli bir ölçü ve uyum içinde olması

Yukarıda yer alan örnekler, bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaştırır?

 • AAllah'a inanmak için akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak gerekir
 • BYardımsever olmak, Allah'a inanan insanın özelliklerindendir
 • CAllah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır
 • DÇalışan insan, Allah'ın yardımına güvenir ve başarır

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eder?

 • ABesmele
 • BTevekkül
 • CTevhid
 • Dİbadet

6.Soru

İnsanın her işte başarıya ulaşmak için elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah'a güvenmesine ne ad verilir?

 • ATevekkül
 • BBesmele
 • CTevhid
 • Dİbadet

7.Soru

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Hiç kimse kendi el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." buyurmuştur. Peygamberimizin bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • AÇalışmanın
 • BOruç tutmanın
 • CTemizliğin
 • DEvrendeki düzenin

8.Soru

İhlas suresinde yer alan "Allâhüssamed" ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADe ki: O, Allah'tır, bir tektir
 • BO, doğurmamış ve doğmamıştır
 • CHiçbir şey O'na denk ve benzer değildir
 • DHer şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.

9.Soru

"Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ...................................................... Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?

 • AVe lem yûled
 • BLem yelid ve yekün
 • CLem yelid ve lem yûled
 • DFesalli li rabbike venhar

10.Soru

Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAllah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
 • BAllah’ın eşi ve benzeri yoktur.
 • CAllah birdir ondan başka ilah yoktur.
 • DAllah’ın her şeye gücü yeter.

11.Soru

“Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?

 • ATanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
 • BTanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
 • CEsirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
 • DAllah hiçbir şeye muhtaç değildir.

12.Soru

“Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh”

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Aenne- ilahe
 • Billallah- enla
 • Cenla- ilahe
 • Denla- enne

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?

 • AHiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.
 • BÇalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.
 • CAllah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.
 • DÇalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar?

 • AAkıl
 • BSevgi
 • CSaygı
 • DHoşgörü

15.Soru

"Çalışırım, ........ yardımına güvenirim ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • ADevletin
 • BBabamın
 • CAllah'ın
 • DÖğretmenimin

16.Soru

‘Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?

 • AÇok çalışmayı
 • BGüzel söz söylemeyi
 • CHayvanları sevmeyi
 • DDua etmeyi

17.Soru

Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AAllah her şeyi bilir
 • BAllah’ın her şeye gücü yeter
 • CAllah her şeyi görür
 • DAllah içimizden geçenleri bilmez

18.Soru

Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • AFatiha suresi
 • BNas Suresi
 • CKevser Suresi
 • Dİhlas Suresi

19.Soru


 

Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • AHer şeyi yaratan Allah'tır.
 • BAllah'ın eşi ve benzeri yoktur.
 • CAllah hiçbir şeye muhtaç değildir.
 • DAllah her zaman bizimle beraberdir.

20.Soru