Test Çöz,Ortaokul 5.Sınıf, 5.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 5.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 5.Sınıf Din Kültürü testleri, 5.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 5.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 5.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 5.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Değerlendirme Testi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Temmuz 2013 Salı 20:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
142086
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”  
Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?  
 A   Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması  
 B   Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları  
 C   Herkesin kendi arzusuna göre davranması  
 D   İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi 
Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?  
 A   Hz. Musa  
 B   Hz. İsa  
 C   Hz. Nuh  
 D   Hz. İbrahim 
Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?  
 A   Lâ ilâhe illallah  
 B   Allahü ekber  
 C   Elhamdülillah  
 D   Bismillah 
“Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.)  
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?  
 A   Her şeyi Allah yaratmıştır.  
 B   Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.  
 C   Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür.  
 D   Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır. 
"•Deki: O Allah bir tektir.  
•Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.  
•O, doğurmamış, doğrulmamıştır.  
•O’nun eşi ve benzeri yoktur."  
Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?  
 A   Fatiha suresi  
 B   Kevser suresi  
 C   Sübhaneke  
 D   İhlâs suresi 
Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?  
 A   Her şey yolunda giderdi.  
 B   Allahın işi kolaylaşırdı.  
 C   Düzen bozulurdu.  
 D   İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi. 
•Birlemek anlamına gelir 
•Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır 
•Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz 
Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?  
 A   Tevbe  
 B   Tevhit  
 C   İhlas 
 D   Fatiha 
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?  
 A   İnsanlara karşı iyi davranmak  
 B   Her zaman doğruyu söylemek 
 C   İnsanlar arasında dürüst göründüğü halde, gizlice haksızlıklar yapmak.  
 D   Helal para kazanmak 
“ Kul hüvallahü ehad , Allahüssamed, ………………………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.”  
Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  
 A   Lem yelid ve lem yuled  
 B   Allahümme ve bihamdik 
 C   Errahmanirrahim  
 D   Küfüven ahad. 

 
“De ki : “O Allah’tır, bir tekdir.  
………………………………..O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. ”  
Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
 A   Ancak senden yardım dileriz.  
 B   Allah’ım hamd sanadır.  
 C   Her şey ona muhtaçtır.  
 D   O rahmandır ve rahimdir. 
Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  
 A   Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.  
 B   Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.  
 C   Allah birdir ondan başka ilah yoktur. 
 D   Allah’ın her şeye gücü yeter. 
“Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?  
 A   Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. 
 B   Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.  
 C   Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.  
 D   Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. 
“Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
 A   enne- ilahe  
 B   illallah- enla  
 C   enla- ilahe  
 D   enla- enne 
Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?  
 A   Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.  
 B   Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.  
 C   Allah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.  
 D   Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak. 
Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar?  
 A   Akıl  
 B   Sevgi  
 C   Saygı 
 D   Hoşgörü 
"Çalışırım, ........ yardımına güvenirim ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  
 A   Devletin  
 B   Babamın  
 C   Allah'ın  
 D   Öğretmenimin 
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?  
 A   Çok çalışmayı  
 B   Güzel söz söylemeyi  
 C   Hayvanları sevmeyi  
 D   Dua etmeyi 
Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
 A   Allah her şeyi bilir 
 B   Allah’ın her şeye gücü yeter  
 C   Allah her şeyi görür  
 D   Allah içimizden geçenleri bilmez. 
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?  
 A   Fatiha suresi  
 B   Nas Suresi  
 C   Kevser Suresi  
 D   İhlas Suresi 
Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 A   Her şeyi yaratan Allah'tır.  
 B   Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.  
 C   Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.  
 D   Allah her zaman bizimle beraberdir.