Test Çöz,Ortaokul 5.Sınıf, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler etkinlikleri, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler öğretimi, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler çalışma sayfası, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler eşleştirme, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum akıllı tahta etkinliği, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tablet uygulaması, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği bul, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği oku, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği izle, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 5.Sınıf Haklarımı Öğreniyorum tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.ünite Haklarımı Öğreniyorum Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Eylul 2013 Cumartesi 22:35
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
48357
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir? 
A) Sorumluluk, aldığı görevi yerine getirmektir. 
B) Sorumluluğun gerektirdiği iş birliğini yapmadır. 
C) Sorumluluk, yerine getirilmediğinde meydana gelebilecek olumsuzlukları görmektir. 
D) Sorumluluk, bireye ve bireysel çalışmalara önem vermektir.

Paragrafta anlatılanlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir? 
A) Oya,Cengiz,Can ve Emel geziye katılacak kişilerdir. 
B) Alınan karara kişiler uymakla sorumludurlar. 
C) Kendi aramızda yapmamız gerekenleri belirledik. 
D) Bu çalışmalarda zaman ve yer çok belirleyici değildir.

(18 ve 19. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayın.) Cumartesi günü küçük bir inceleme gezisi yapmak için Oya, Cengiz, Can ve Emel karar verdik. Kendi aramızda kimin ne getireceğini kararlaştırdık. Dediğimiz saatte okulun bahçesinde buluşup yola koyulduk. Aşağıdakilerden hangisi bu geziye uygun olan bir gruplamadır? 
A) olta, misina, yem, çapari 
B) fotoğraf makinesi, dürbün, mercek 
C) bardak, çatal, kaşık, mangal, top 
D) teyp, radyo, atlama ipi

Aşağıdaki gruplardan hangisi içinde barındırdığı öğeler bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A) kitap, kalem, defter, silgi 
B) flüt, nota, şarkı, koro 
C) kâğıt, top, renkli kalem, tebeşir 
D) deney, tüp, mikroskop, kıskaç

"Her insan bir grubun üyesidir. Köyde, ailede, okulda ve aynı mahallede oturan¬lar. Okulda ve sınıfta; kitap sevenler, çiçek sevenler, müzik sevenler gibi." Yukarıdaki açıklamalara göre ortak amacı kitap okumak, müzik dinle¬mek ve çevreyi çiçeklendirmek olan bir grubu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edebiliriz? 
A) okumacı, araştırmacı, fotoğrafçı 
B) sporcu, müzikçi, doğacı 
C) konuşmacı, yelkenci, incelemeci 
D) koşucu, resimci, müzikçi

"İnsan Hakları Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul ediliş tarihi aşağı¬dakilerden hangisidir? 
A) 1924 
B) 1948 
C) 1930 
D) 1945

Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Devletin koyduğu kurallara uymamak. 
B) Dilediğimiz her şeyi yapmak. 
C) Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak. 
D) Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap-mak.

Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? 
A) devlete 
B) amirlerine 
C) Kendine 
D) topluma

Aşağıdakilerden hangisi devletin görev-lerinden biri değildir? 
A) Çalışanları korumak 
B) İşsizliği önlemek 
C) Gelir düzeyini yükseltmek 
D) Aile bütçesini ayarlamak

Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi özelliklerden biri değildir? 
A) Sorumluluk duygumuz gelişir. 
B) İşbirliği ve dayanışmayı öğreniriz. 
C) Kendimize karşı güvenimiz artar. 
D) Rekabet etmeyi öğreniriz.

"Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? 
A) Çocuk okula gönderilmezse. 
B) Çocuğun istemesi halinde. 
C) Ana ve babası kötü davranırsa. 
D) Devlet isterse.

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütünün amaçları arasında yer almaz? 
A) İnsan hakları iki ilgili yasalar yapmak 
B) Irk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmasını engellemek. 
C) Herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olmak, olunmasını sağlamak. 
D) İnsan hakları için ilgili uluslararası iş birliğini gerçekleştirmeye çalışmak.

En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çalışma hakkı 
B) Sağlık hakkı 
C) Yaşama hakkı 
D) Eğitim hakkı

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir? 
A) Akut 
B) Tüketici Haklarını Koruma Derneği 
C) Tübitak 
D) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı

Sosyal haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Çevrenin korunması 
B) Sağlık hakkı 
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı 
D) Sosyal güvenlik hakkı

"Çocuk Hakları Bildirgesinin yayınlanış tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1930 
B) 1932 
C) 1924 
D) 1926

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" aşağıda¬ kilerden hangisi tarafından yayımlandı? 
A) İnsan Hakları Derneği 
B) Nato 
C) Birleşmiş Milletler Örgütü 
D) Avrupa Birliği

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir? 
A) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz. 
B) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler. 
C) İnsan hakları kişilere aittir. 
D) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? 
A) Meclisi 
B) Okulu 
C) Devlet 
D) Alile

Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar? 
A) Ailemizin bize verdiği eğitim. 
B) Okulumuzda tanınan her şey. 
C) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü. 
D) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.