Test Çöz,2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Konusu, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Etkinliği, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Etüt Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Ev Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Testi, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Öğretimi, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Kavrama Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Kavrama Etkinliği, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Kavrama Testi, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Ev Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Anlatımı, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Değerlendirme Etkinliği, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Tanıma Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Öğrenme Etkinliği, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Öğrenme Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Eğitimi, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Bilgisi, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Öğrenci Çalışması, 2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Etkinlik Sayf

5. Sınıf Türkçe 2. Tema Kazanımları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Ocak 2020 Persembe 23:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9847
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.     Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

A. O tatlıya bağlamak

B. O temizlik yapmak

C.O ipliğini pazara çıkarmak

D.O aklı kesmek

2.     "Satır" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A. O Güven, yirmi satır yazmış.

B. O Yazı kaç satır olacak?

C.O Babam yeni bir satır almış.

D.O Satır araları biraz dar olmuş.  

3.     tören - öğretmen - armağan - konuk - yıl
Yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. O merasim - müdür - ödül - misafir -sene

B. O merasim - okul - hediye - komşu -sene

C.O bayrak - muallim - hediye - akraba - sene

D.O merasim - muallim - hediye - misafir - sene

4.     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A. O Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.

B. O Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.

C.O Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.

D.O Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.

5.     "Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. O sabırsız davranmak

B. O yaptığı işten sıkılmak

C.O elinden geleni yapmak

D.O son hazırlıkları yapmak

6.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcüğün eş seslisi yoktur?

A. O Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.

B. O Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.

C.O Odamdaki masanın ayağı kırıldı.

D.O Ağacın dallan yere eğiliyordu.

7.     Hey benim
Boydan boya cömert denizlerle çevrili 
Güzel memleketim, 
Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.
İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.
Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.
Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?

A. O 2

B. O 3 

C.O 4  

D.O 5

8.     Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?

A. O besin – gıda 

B. O özgürlük – hürriyet 

C.O genç - ihtiyar

D.O yurt - vatan

9.     "Saçma bir söz söyleyince kimse onu dinlemedi." cümlesinde hangi sözcük eş seslidir?

A. O onu

B. O söz

C.O kimse 

D.O saçma  

10.   Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A. O güzel - çirkin 

B. O çok - az  

C.O eski - geni

D.O çağrı - davet

11.   Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

A. O imtihan – sınav 

B. O hâl - durum

C.O imkân - olanak

D.O zayıf – şişman  

12.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A. O Yüksek dağlara kar yağmış.

B. O Büyükler burada,  küçükler yan odadaymış.

C.O Gencin biri, ihtiyara yer verdi.

D.O En zor problemin bile kolay bir çözümü vardır.

13.              M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk, eğitiminin son aşamasında Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük zaferler kazandı.
          Yurdumuzun her yani yabancı kuvvetlerce işgal edilince, 19 Mayıs 1919'da Anadolu’ya geçti. Halkı işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütledi. Başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan devrimlerin de önderidir.
Atatürk'ün Anadolu'ya geçiş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. O yeni yerler keşfetmek

B. O halkı, işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütlemek

C.O Anadolu'yu gezmek

D.O Anadolu’daki tarihî güzellikleri görmek

14.   "Bu konuda senin deneyimlerine güveniyorum." cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. O Bu çalışmalar tecrübe gerektiriyor.

B. O Gözlemlerime dayanarak bu görümü yapıyor.

C.O Yeni bir lisanla karşı karşıyayız.

D.O Bugün kimya dersinde bir deney yaptık.

15.              M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk, eğitiminin son aşamasında Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük zaferler kazandı.
          Yurdumuzun her yani yabancı kuvvetlerce işgal edilince, 19 Mayıs 1919'da Anadolu’ya geçti. Halkı işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütledi. Başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan devrimlerin de önderidir.


Atatürk'ün birçok devrim yapmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A. O halkın,  bu devrimleri yapmasını istemek

B. O  ülkeyi çok fakir görmek

C.O Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmak

D.O halkın yenilikleri görmesini istemek

16.   "El" sözcüğü hangi atasözünde farklı anlamda kullanılmıştır?

A. O El öpmekle ağız aşınmaz.

B. O El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.

C.O El eliyle yılan tutulur.

D.O El ipiyle kuyuya inilmez.

17.   Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A. O Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?

B. O Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek...

C.O Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.

D.O Gülünce yanaklarında güller açıyordu.

18.   Aşağıdakilerden hangisi eş sesli sözcüktür?

A. O  dinle

B. O oku

C.O yaz

D.O konuş

19.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?

A. O Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.

B. O Bahçedeki kazları kovalıyordu.

C.O Bu kapının dili bozulmuştu.

D.O Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.

20.   "Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki koyu yazılı sözcükler için ne söylenebilir?

A. O Anlamları birbirine yakındır.

B. O Eş anlamlıdır. 

C.O Eş seslidir. 

D.O Zıt anlamlıdır.