Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Testi,

5. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Eylul 2015 Pazartesi 20:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9545
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Neslihan, çalar saatin üzerine yastığınıkoyduğunda duyduğu sesin azaldığınıfark ediyor. Neslihan'ın  gözleminden  aşağıdaki sonuçlardan  hangisi  çıkarılabilir?

 • ASes bütün ortamlarda yayılabilir.
 • BSes boşlukta yayılmaz.
 • CSesin yayılması önlenebilir.
 • DSes hava ortamında yayılmaz

1.Soru

Işığın yarı saydam bir cisimden geçmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • Atam gölge
 • Byarı gölge
 • Cparçalı gölge
 • DGölge oluşmaz.

2.Soru

Mehmet maddeleri listelemeye çalışmaktadır. Mehmet'in listesi aşağıdaki gibidir:taş, su, plastik top, buzlu cam, tahta kapı, cam bardak, hava

Mehmet'in listelediği maddelerdenkaç tanesi saydam madde d e ğ i l d i r ?

 • A3
 • B4
 • C5
 • D6

3.Soru

Ses, farklı ortamlarda farklı hızla yayılır.Ses, aşağıda verilen ortamlardan hangisinde diğerlerine göre daha yavaş yayılır?

 • Asu
 • Bhava
 • Ctahta
 • Ddemir

4.Soru

Ses ile ilgili aşağıda verilen araçlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden f a r k l ı d ı r ?

 • Aamfi
 • Bteyp
 • CCD player
 • DMP3 player

5.Soru

Güneş tutulması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi y a n l ı ş t ı r ?

 • AGüneş Ay'ın arkasında kalır.
 • BBirkaç gün sürebilir.
 • CDünya’da belli bir bölgesi gündüz vakti karanlık olur.
 • DDünya üzerinde bazı bölgelerde Güneş’in bir kısmı gözlenemez.

6.Soru

Ses teknolojileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi s ö y l e n e m e z ?

 • ASesin şiddetini artıran araçlar vardır.
 • BSesi kaydetmeyi sağlayan araçlar vardır.
 • CSesi maddeye çevirebilen araçlar vardır.
 • DSesin özelliklerini değiştirebilen araçlar vardır.

7.Soru

Işık ve ses için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

 • ABoşlukta yayılma
 • BDemir içinde yayılma
 • CDoğal veya yapay olarak üretilebilme
 • DTitreşim sonucu oluşma

8.Soru

Gölge oluşumunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AIşığın madde olması
 • BIşığın her ortamda yayılması
 • CIşığın doğal kaynaklardan yayılması
 • DIşığın doğrusal yolla yayılması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

 • Ael feneri
 • Bmum
 • Cateş böceği
 • Day

10.Soru

Her canlının yaşamaya uyum gösterdiği şartlar farklı olabilir.

Aşağıda verilen canlılardan hangisi ormanda yaşar?

 • Akaktüs
 • Bköpek balığı
 • Cdeve
 • Dsincap

11.Soru

Çevre kirliliğini önlemek amacı ile aşağıdakilerden hangisini y a p a m a y ı z ?

 • Aşehirlerde doğal gaz yerine kömür kullanımını yaygınlaştırmak
 • BÇöplerin çevreyi kirletmemesi için geri dönüşümünü sağlamak
 • CDeniz taşıtlarının çöplerini denize atmalarını önlemek
 • DÇevreyi temizlemek için organizasyonlar düzenlemek

12.Soru

Konserve yapmak, turşu yapmak, reçel yapmak, kurutmak, sıcak fırında saklamak, poşete koymak. Yiyeceklerimizi bozulmaktan korumak için yukarıda verilen yöntemlerden kaç tanesini kullanabiliriz?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

13.Soru

Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçeksiz bitki olabilir?

 • Amantar
 • Bkara yosunu
 • Cçınar ağacı
 • Dyonca bitkisi

14.Soru

I. gül

II. karanfil

III. eğrelti otu IV. menekşe

Yukarıda isimleri verilen bitkilerden hangileri çiçekli bitkiler sınıfına girer?

 • AII ve III
 • BIII ve IV
 • CIV ve I
 • DI, II ve IV

15.Soru

Çiçekli bir bitkiyi inceleyen bir gözlemci aşağıda verilen kısımları gözlemliyor.

I. kök           
II. dal
III. yaprak                  
IV. diken

Gözlemcinin incelediği kısımlarla ilgiliaşağıda verilenlerden hangisi y a n l ı ş t ı r ?

 • AI. kısım, bitkinin su ihtiyacını karşılar.
 • BII. kısım, yaprağı gövdeye bağlar.
 • CIII. kısım, bitkinin üreme organıdır.
 • DIV. kısım, bitkinin kendini korumasınısağlayan bir yapıdır.

16.Soru

Gövde ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi y a n l ı ş t ı r ?

 • ABitki gövdesi besin depo edebilir.
 • BGövde bitkiyi toprağa bağlar.
 • CGövde kök ile yaprak arasında madde iletimi sağlar.
 • DGövde yaprağı, dalı, çiçeği ve meyveyi taşır.

17.Soru

Neslihan, bir bitki alarak çiçeklerini kopartıyor. Bitkiyi belli aralıklarla gözlemlediğinde bitkinin yaşamasına rağmen tohum vemeyve oluşturamadığını farkediyor.Neslihan, yaptığı gözlem sonucu aşağıdaki sorulardan hangisine cevapv e r e m e z ?

 • AÇiçek susuz kaldığında ne olur?
 • BÇiçek bitkide meyve oluşumuna katkıda bulunur mu?
 • CÇiçek bitkide tohum oluşumunda etkili midir?
 • DÇiçeği koparılan bitki yaşayabilir mi?

18.Soru

Canlılar arasında beslenme ilişkisini gösteren zincire besin zinciri denİr. Aşağıda isimleri verilen canlılardanhangisi besin zincirinin ilk basamağında b u l u n a m a z ?

 • Aeğrelti otu
 • Bmantar
 • Cyonca bitkisi
 • Dpapatya bitkisi

19.Soru


 

Havada, göl suyunda, başka canlıların vücudunda, uzayda, kar içinde

Mikroskobik canlılar yukarıda verilen ortamlardan kaç tanesinde yaşayabilir?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

20.Soru