Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Eylul 2015 Carsamba 22:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6078
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi hem bir hak hem de bir sorumluluktur?

 • AAskerlik yapmak
 • BOy vermek
 • CVergi vermek
 • DYasalara uymak

1.Soru

Yasalar aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

 • ACumhurbaşkanı
 • BAnayasa mahkemesi
 • CTBMM
 • DBakanlar kurulu

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallarındandır?

 • AKırmızı ışıkta geçmemek
 • BMuhtaçlara yardım etmek
 • CBüyüklere saygılı olmak
 • DOtobüste yaşlılara yer vermek

3.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

  Bu madde anayasanın hangi özelliğini yansıtmaktadır?

 • AAnayasa vatandaşların haklarını belirlemesi
 • BAnayasa vatandaşların sorumluluklarını belirler
 • CYasalar anayasaya uygun olmak zorundadır
 • DAnayasa devletin temel niteliklerini tarif eder

4.Soru

Milyonlarca insanın toplanıp bir karar alması mümkün olmadığı için yönetim yetkisi halkın seçtiği yöneticilere devredilir.Bunun için belli aralıklarla seçim yapılır.

  Bu metne göre yönetimin halkın seçtiği yöneticilere devredilmesinden sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ANüfusun kalabalık olması
 • BDemokrasinin gelişmemiş olması
 • CYöneticilere bu durumdan hoşnut olması
 • DHalkın kendini yönetmeye isteksiz olması

5.Soru

Demokrasinin temel esasları arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Aİfade özgürlüğü vardır.
 • BKişisel haklara saygılıdır.
 • CAzınlık yönetimine dayanır.
 • DSerbest seçimler yapılır.

6.Soru

Ülkemizde vali ataması işini, aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yapar?

 • AAdalet Bakanlığı
 • Bİçişleri Bakanlığı
 • CDışişleri Bakanlığı
 • DSağlık Bakanlığı

7.Soru

Salgın hastalıklara karşı tedbir almak hangi bakanlığın görevleri arasındadır?

 • ADışişleri Bakanlığı
 • Biçişleri Bakanlığı
 • CAdalet Bakanlığı
 • DSağlık Bakanlığı

8.Soru

Türk Bayrağı Yasası kaç yılında kabuledilmiştir?

 • A1936
 • B1940
 • C1945
 • D1950

9.Soru

- Olağanüstü koşullarda hazırlanmıştır.

- Yasama, yürütme ve yargı TBMM'detoplanmıştır.

Bu bilgiler, hangi anayasamızın özelliklerindendir?

 • A1921 Anayasası
 • B1924 Anayasası
 • C1961 Anayasası
 • D1982 Anayasası

10.Soru

Türk vatandaşlarının yurt dışında  eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetlerini hangi bakanlık yapar?

 • ASağlık Bakanlığı
 • BKültür ve Turizm Bakanlığı
 • CMilli Eğitim Bakanlığı
 • DAdalet Bakanlığı

11.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görev yapan milletvekillerini millet seçmektedir. Bu duruma göre TBMM aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

 • ABaşbakanı
 • BCumhurbaşkanını
 • CMilleti
 • DMilletvekilini

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların seçme seçilme hakkına sahip olmasının bir sonucu değildir?

 • AHalkın yönetime katılması
 • BHalkın yöneticileri belirlemesi
 • CEgemenliğin ulusa ait olması
 • DHalkın vergi vermesi

13.Soru

Atatürk'ün 29.10.1923 'ta cumhurbaşkanı seçilmesinden günümüze kadar kaç cumhurbaşkanı görev yapmıştır?

 • A5
 • B8
 • C7
 • D10

14.Soru

TBMM 'de kaç milletvekili görev yapar?

 • A500
 • B550
 • C450
 • D400

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevleri arasında yer almaz?

 • Aİlçedeki resmi kurumların çalışmalarını takip etmek.
 • Bİlin sorunlarına çözüm getirmek.
 • CKaymakamlığa bağlı kurumlar arası da işbirliği sağlamak.
 • DKendisine bağlı yönetsel kuruluşları denetlemek.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal sembollerimizden biri değildir?

 • Aİstanbul Şehri
 • BCumhurbaşkanlığı forsu
 • Cİstiklal marşı
 • DTürk Bayrağı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızdaki değişmez hükümlerden biri  değildir?

 • ADevletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
 • BDininin İslam dini olduğu
 • Cİstiklal Marşının Milli marşı olduğu
 • DBaşkentinin Ankara olduğu

18.Soru

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis  başkanı kimdir?

 • AFevzi Çakmak
 • Bismet İnönü
 • CM. Kemal Atatürk
 • DRauf Orbay

19.Soru


 

Milletvekili seçilebilmek için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerde hangisi yoktur?

 • AYüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
 • BKamu hizmetinden yasaklı olmama.
 • CEn az ilkokul mezunu olmak.
 • D20 yaşını doldurmuş olmak.

20.Soru