Test Çöz,5.sınıf fen ve teknoloji 2.dönem 2. değerlendirme testi, 5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı test çöz, 5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı, 5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı, 5. sınıf fen bilimleri 2. ünite testleri, 5 sınıf fen bilimleri 2 dönem deneme sınavı, 5 sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları,

5. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:04
Güncellenme tarihi
12 Kasım 2019 Salı 10:42
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
951
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sis kalınlığı artarsa yarı saydam özelliğini kaybeder.

B) Saydam maddenin kalınlığı arttıkça, saydamlık özelliği azalır.

C) Renkli poşet yarı saydam özellik gösterir.

D) Işık her zaman maddenin içerisinden geçebilir.

 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Bulutlu havada Güneş ışığının tamamı yeryüzüne ulaşmaz.

B) Evin duvarı ışığı geçirmez.

C) Boşluk saydam madde olduğu için ışığı geçirir.

D) Derin okyanus tabanlarına ışık ulaşmaz.

 

 

3. Işığın madde ile karşılaşması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Yarı saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir.

B) Saydam maddelerin kalınlığı arttıkça saydamlık özelliği azalır.

C) Opak maddeler inceleştirildiğinde yarı saydam özellik kazanabilir.

D) Yarı saydam maddelerin gölgesi oluşmaz.

 

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi ışığın bir dogru boyunca yayıldığını kanıtlamaz?

A) Güneş tutulması

B) Ay tutulması

C) Gölge oluşumu

D) Işığın opak maddelerden geçmemesi

 

5. Kaynağından çıkan ışınlar nasıl yayılır?

A) Eğrisel

B) Dalgalar

C) Bütünsel

D) Doğrusal

 

 

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı daha fazla geçirir?

A) Sisli hava

B) Siyah poşet

C) Kese kağıdı

D) Şeffaf naylon

 

7. Aşağıdaki cisimlerden hangisi gölge oluşturmaz?

A) Ayna

B) Cam

C) Futbol topu

D) Kitap

 

8. Gölge oluşumu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin gölgelerinin boyu cismin boyuna bağlıdır.

B) Gölge boyu, opak cisim ve ışık kaynağının arasındaki mesafeye bağlıdır.

C) Gölge boyu, opak cisim ile gölgenin düştüğü yüzey arasındaki mesafeye bağlıdır.

D) Madde çeşidi gölge oluşumunu etkilemez.

 

 

9. Gölge ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir.

B) Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir.

C) Bir cismin gölgesi kendisi ile aynı boyutta olabilir.

D) Bir cismin gölgesi her zaman eşit olur.

 

10. Gölge aşağıdakilerden hangisi sonucu oluşur?

A) Işığın kırılması

B) Işığın dağılması

C) Işığın yansıması

D) Işığın engellenmesi

 

11. Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Cisimlerin gölgelerinin boyu hep aynıdır.

B) Bir cismin gölge boyu ışığın rengine bağlıdır.

C) Renkli bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge de renkli olur.

D) Gölgenin yönü ve büyüklüğü ışığın konumuna göre değişir.

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin insanlara sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) Ormanların hayvanlara barınak sağlaması

B)Söğüt yaprağından ilaç üretimi

C) Meşe ağacından mobilya üretimi

D)Pamuk bitkisinden iplik üretimi

 

13. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir?

A) Dinazor

B) Mamut

C) Moa kuşu

D) Van kedisi

 

14. Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaz?

A) Çevre kirliliği

B)  Canlı türleri arasında rekabet

C) Aşırı avlanma

D) Ormanlık alanların imara açılması

 

15.       Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A)        Ormanlar tahrip edilmemelidir.

B)        Doğal su kaynakları kurutulmalıdır.

C)        Aşırı avlanmanın önüne geçilmelidir.

D)        Doğal yaşam alanları koruma altına alınmalıdır.

 

16.       Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için:

I.          Tabiat parkları oluşturulmalıdır.

II.         Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır.

III.        İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir.

            uygulamalarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II.         

B) I ve III.

C) II ve III.                  

D) I, II ve III.

 

17. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve düzensiz şehirleşme sonucunda birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına neden olmaz?

A)        Fosil yakıt kullanımını artırmak

B)        Çevredeki bitki sayısını artırmak

C)        Deodorant kullanımını artırmak

D)        Tarımsal mücadele ilaçlarını bolca kullanmak

 

18. Biyoçeşitliliğinin korunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)        Yağ atıkları lavabolara dökülmeli

B)        Geri dönüşümlü ürünler kullanılmalı

C)        Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı

D)        Fabrika atıkları için arıtma tesisleri kurulmalı

 

19. Bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ve kimyasal gübreler öncelikle hangi kirliliğe neden olur?

A)        su kirliliğine

B)        ışık kirliliğine

C)        hava kirliliğine

D)        toprak kirliliğine

 

20. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi çevrede diğerlerinden daha uzun süreli ve kalıcı kirliliğe

sebep olmaktadır?

A)        Rüzgâr

B)        Güneş

C)        Kömür

D)        Akarsu