Test Çöz,3.Ünite Kuvvet ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Kuvvet ve Hareket Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
28 Mart 2015 Cumartesi 23:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13308
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisine bir kuvvetuygulanmamaktadır?

 • Adalgalanan bayrağa
 • Bitilen arabaya
 • Cyerde duran taşa
 • Dçevrilen musluğa

1.Soru

Ayşe demir tozu ve kum karışımını hangi yöntemi kullanarak ayırabilir?

 • Asüzerek
 • Beleyerek
 • Cdinlendirerek
 • Dmıknatısla

2.Soru

“Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki…………………………dir.” tümcesini hangi seçenek tamamlar?       

 • Asürtünme kuvveti
 • Bcismin hacmi
 • Ccismin şekli
 • Dcismin kütlesi

3.Soru

Kutupları bilinmeyen bir mıknatısın kutuplarını bulmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • AKutupları bilinen bir mıknatısa yaklaştırır.
 • BMıknatısı iğnelere yaklaştırır.
 • CMıknatısı parçalar.
 • DMıknatısı ısıtır.

4.Soru

Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıstan zarar görebilir?

 • Atoplu iğne
 • Bcep telefonu
 • Ckurşun kalem
 • Dsu

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnektir?                            

 • AMasanın çekilerek hareket ettirilmesi
 • BEl arabasıyla yük taşınması
 • CBasket topunun potaya atılması
 • DMıknatısın iğneleri çekmesi

6.Soru

I.Mıknatısların aynı kutupları birbirlerini iter.

      II.Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker.

      III. Mıknatıs ikiye ayrılsa da mıknatıslık özelliği sürer.

 Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?   

 • AI, II
 • BI, III
 • CII, III
 • DI, II ve III

7.Soru

Bazı spor dalları yer çekimine karşı mücadele şeklindedir.

Aşağıdaki spor dallarından hangisini yer çekimi kuvveti çok fazla etkilemez?

 • Asırıkla atlama
 • Bkoşu
 • Cuzun atlama
 • Dyüksek atlama

8.Soru

I.Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir.

      II. Cisimleri durdurmak için sürtünme kuvveti gerekmez.

      III. Sürtünme kuvveti cismin hareketiyle zıt yönlüdür.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • AI, II
 • BI
 • CI, III
 • DII, III

9.Soru

Aşağıdaki hareketlilerden hangisine en az sürtünme kuvveti uygulanır?

 • AÇakıllı yolda ilerleyen otomobile
 • BYağmurlu havada uçan kuşa
 • CDenizde yüzen balığa
 • DEngelli yarışa katılan çocuğa

10.Soru

Aşağıdaki hareketli araçlardan hangisine sürtünme kuvvetietki etmez?           

 • ADenizde yol alan gemi
 • BAsfalt yolda giden otomobil
 • CHavalanan uçak
 • DUzayda ilerleyen mekik

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektirmeyen kuvvetlerle ilgili örnek verilmemiştir?            

 • AElmanın ağaçtan düşmesi
 • BOtomobilin yokuş aşağı hareket etmesi
 • CZıt yüklü iğnelerin birbirini çekmesi
 • Dİki mıknatısın birbirini çekmesi

12.Soru

Kuvvet ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?        

 • AKuvvet, uygulanan her cismin şeklini değiştirebilir.
 • BKuvvet, cisimlerin yönünü değiştirebilir.
 • CKuvvet, cisimleri harekete geçirebilir.
 • DKuvvet uygulayarak hareket halindeki cisimleri durdurabiliriz.

13.Soru

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker?         

 • Abakırı
 • Bkobaltı
 • Caltını
 • Dplastiği

14.Soru

Havaya attığımız bir topun bir süre sonra yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asürtünme kuvveti
 • Bmanyetik kuvvet
 • Celektrostatik kuvvet
 • Dyer çekimi kuvveti

 

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektiren bir kuvvet vardır?

 • AKalemin yere düşmesi
 • BMıknatısın ataşı çekmesi
 • CRüzgarın toz kaldırması
 • DDerenin akması

16.Soru

I. Kuvvet uygulanan her cisim harekete geçer.
II. Kuvvet itme-çekmedir.

III. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapar.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

 • Ayalnız I
 • Byalnız II
 • CII - III
 • DI - II - III

17.Soru

Oyuncak kızak aşağıdaki yüzeylerden hangisinde daha zor kayar?

 • Ahalı
 • Bcilâlı tahta
 • Cyağlı zemin
 • Dbuz

18.Soru

Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

 • ATemas gerektirmeyen bir kuvvettir.
 • BHareketi kolaylaştırır.
 • CHareketi zorlaştırır.
 • DHareket eden nesneleri durdurur.

19.Soru


 

Aşağıda yapılanlardan hangisi sürtünmeyi artırıcı bir önlemdir?

 • Akışın araba lastiklerine zincir takılması.
 • Bbüyük kütlelerin altına tekerlek tipinde cisimlerin konulması.
 • Cmakinelerin çalışan parçalarının yağlanması.
 • Dbeton zeminlerin fayansla kaplanması.

20.Soru