Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Türkçe 5.Tema Milli Kültürümüz Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
07 Nisan 2016 Persembe 15:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8502
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
1.) 1. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. 
2.) Gemiyi kullanan kaptandır. 
3.) Çalışan kazanır. 
4.) Yalnız kalanı kurt yer. 
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki ata sözleri yakın anlamda kullanılmıştır? 
A) 1-4 
B) 1-3 
C) 2-3 
D) 1-2 
Soru 2 
) uzanmış toprağa 
) yarı bedeni gömülü 
) diğer yarısı paramparça 
) bir kolu havada 
) bayrağı tutuyor 
) bayrak ılgıt ılgıt 
) dalgalanmakta.. 
 (2,3 ve 4. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)   Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
A) Vatan 
B) Bayrak 
C) Çocuk 
D) Şehitler 
Soru 3 
Şair için aşağıdakilerden hangisi söyle¬nebilir?   
A) karamsar 
B) gururlu 
C) sinirli 
D) öfkeli 
Soru 4 
Şiirde geçen “ılgıt ılgıt” yerine hangisi getirilirse anlam bozulmaz? 
A) serin serin 
B) yavaş yavaş 
C) hızlı hızlı 
D) deli deli 
Soru 5 
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi (sesi) vardır ? 
A) hayaleti 
B) kalkanı 
C) pikeyi 
D) kamburu 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ? 
A) hissedar 
B) duygulu 
C) evrensel 
D) anlamdaş 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önde yer alır ? 
A) nezir 
B) nebat 
C) nazlı 
D) nebze 
Soru 8 
Hangi cümlede sert sessizlerin yumuşaması ile ilgili sözcük vardır ? 
A) Yorgun bir hali vardı. 
B) Duvardaki çatlağı gördün mü? 
C) Okul çıkışı ödevimi yapmalıyım. 
D) Parka giderken beni de alın. 
Soru 9 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi (eşsesli) vardır ? 
A) sık 
B) Sez 
C) pek 
D) Söz 
Soru 10 
Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır ? 
A) Boyun eğmek 
B) Pes etmek 
C) Dize gelmek 
D) Göğüs germek 
Soru 11 
"Maske" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır ? 
A) Polis iş adamının maskesini düşürdü. 
B) Soyguncu maskesini düşürmüş. 
C) Mikrop kapmasın diye yüzüne maske takmış. 
D) Maskeli baloya gitmek istiyorum. 
Soru 12 
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından farklıdır ?   
A) Geniş - Dar 
B) Uzak - Yakın 
C) Aşağı-Yukarı 
D) Uzun - İnce 
Soru 13 
"Nasıl" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine imkânsızlık anlamı katmıştır ? 
A) Nasıl olsa evine geri dönecek. 
B) Nasıl da heyecanla bizi izliyordu. 
C) Hasta nasıl oldu? 
D) Ben onsuz nasıl yaşarım ? 
Soru 14 
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, anlam ilişkisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır? 
A) yalan - gerçek 
B) hisse- pay 
C) doğa- tabiat 
D) belirti-işaret 
Soru 15 
Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde "tebeşir-tahta" arasındakine benzer bir ilişki vardır ?   
A) çivi-duvar 
B) örtü - masa 
C) kalem – kağıt 
D) sözcük- tümce 
Soru 16 
"Isırmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır ? 
A) Sabaha kadar sinekler çocuğu ısırmış. 
B) Köpek elimi ısırdı. 
C) Seni bir yerlerden gözüm ısırıyor. 
D) Elmayı ısırarak yemek dişler için iyiymiş. 
Soru 17 
Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "üzüntü" söz konusu değildir ?   
A) içi kazınmak 
B) içi parçalanmak 
C) içi erimek 
D) Acı çekmek 
Soru 18 
Aşağıdaki sözcüklerle anlam bakımından üçlü grup yapıldığında hangisi dışta kalır? 
A) sevinç 
B) coşku 
C) Üzüntü 
D) mutluluk 
Soru 19 
"Bu gidişle mezuniyet günüme elbisem yetişmeyecek, çünkü terzimin ……………." Cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur ? 
A) eli açık 
B) eli ağır 
C) eli pek 
D) eli dar 
Soru 20 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur? 
A) Gemiye birçok tüccar geldi. 
B) Nehrin kenarına oturdu. 
C) Bir kere de söz dinle. 
D) Sofra kurup yemek yediler.