Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
17 Eylul 2015 Persembe 19:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8663
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1-İnsan gücü

2-Hammadde

3-Kapital

Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?          

 • A1
 • B1 ve 2
 • C1,2 ve 3
 • D1 ve 3

1.Soru

İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?         

 • Aİklim özellikleri
 • BEkonomik faaliyetler
 • CBitki örtüsü
 • DNüfus yoğunluğu

2.Soru

Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?      

 • AÜlkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
 • BToprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
 • Cİklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
 • DÜlkede sanayinin geliştiğini

3.Soru

I. Çiftçi

II. Ekmek

III. Buğday

IV. Fırın

V. Un

Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?         

 • AI - III - V - IV - II
 • BI - II - III - IV - V
 • CI - III - II - V - IV
 • DI - III - II - IV - V

4.Soru

Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; 
I. Yağış düzeni 
II Tarım alanlarının azalması
III. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?         

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DYalnız III

5.Soru

Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?       

 • Aithalat
 • Bihracat
 • Cekonomi
 • Dticaret

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?        

 • Asermaye
 • Btoprak
 • Chammadde
 • Dgüç

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?      

 • Apirinç
 • Barpa
 • Cbuğday
 • Dzeytin

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?         

 • Apara, yol, zaman
 • Binsan gücü, sermaye, hammadde
 • Ciklim, enerji, sermaye
 • Dsermaye, hammadde, zaman

9.Soru

Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?         

 • Aticaret
 • Bithalat
 • Cihracat
 • Dekonomi

10.Soru

Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?      

 • ABaharda yağmurun bol olduğu
 • BKışların ılık olduğu
 • CKışların kar yağışlı olduğu
 • DYazların kurak olduğu

11.Soru

Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?     

 • ATarım
 • BTicaret
 • CBalıkçılık
 • DMadencilik

12.Soru

Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?          

 • AÇiftçi
 • BSatıcı
 • CGirişimci
 • DÜretici

13.Soru

Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir.

Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?          

 • ATarıma
 • BTicarete
 • CTurizme
 • DBalıkçılığa

14.Soru

Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?         

 • Aİstanbul
 • BHakkari
 • CAmasya
 • DArtvin

15.Soru

Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?          

 • APamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • BTütün-Karadeniz Bölgesi
 • CMercimek-Akdeniz Bölgesi
 • DZeytin-Karadeniz Bölgesi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?   

 • APamuk
 • BSusam
 • CZeytin
 • DBuğday

17.Soru

Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?        

 • AMarmara Bölgesi
 • BDoğu Anadolu Bölgesi
 • CEge Bölgesi
 • DAkdeniz Bölgesi

18.Soru

Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.       

 • ABalıkçılık-Urfa
 • Bİpekböcekçiliği-Bursa
 • CTaşkömürü-Rize
 • DÇay -Zonguldak

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?         

 • Aİnsan gücü, hammadde ve sermaye
 • Bİnsan gücü, iklim ve deniz
 • CHammadde, doğal güzellik ve ticari izin
 • DSermaye turizm ve tarım

20.Soru