Test Çöz,6.Ünite Işık ve Ses Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Işık ve Ses Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
28 Mart 2015 Cumartesi 20:21
Güncellenme tarihi
18 Kasım 2019 Pazartesi 00:54
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
19308
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

 • AAmpul
 • BGüneş
 • CEl feneri
 • DGaz lambası

1.Soru

Işık yayılırken oluşan şekil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • AEğriler boyunca
 • BDoğrusal
 • CDairesel
 • DDik

2.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

 • ACam - Saydam madde
 • BBuzlu Cam - Yarı Saydam Madde
 • CHava - Yarı saydam Madde
 • DKitap - Saydam Olmayan madde

3.Soru

Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?

 • AIşık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur.
 • BIşık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur.
 • CSaydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir.
 • DGölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur.

4.Soru

Bir ışık kaynağından her yöne ne kadar ışın çizilebilir?

 • Aİki ışın çizilir
 • BHiç çizilmez
 • CSayısız ışın çizilir
 • DBir ışın çizilir

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudeğildir?

 • AIşık kaynağının sayısı gölge sayısını etkiler.
 • BIşık kaynağı cisme yaklaştırıldığında cismin gölgesi küçülür.
 • CEl fenerinden çıkan ışık doğrusal yayılır.
 • DIşık saydam maddelerden geçer.

6.Soru

Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay’ın, Dünya’nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AGüneş tutulması
 • BAy tutulması
 • CDünya tutulması
 • DGökkuşağı

7.Soru

Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ASes veren tüm varlıklar ses kaynağıdır.
 • BSes kaynakları; yapay ve doğal ses kaynaklarıdır.
 • CSes düz doğrular şeklinde etrafa yayılır.
 • DTeyp, radyo gibi aletler yapay ses kaynaklarıdır.

8.Soru

I- Katı          

II- Sıvı                   

III- Gaz

Yukarıda verilen ortamlardan hangilerinde ses yayılır?

 • AI-II
 • BII-III
 • CI-III
 • DI-II-III

9.Soru

Aşağıdaki ortamların hangisinde ses en hızlı iletilir?

 • Atahta
 • Bsu
 • Chava
 • Dnaylon

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeyle ilgilidir?

 • Ases iletimi
 • Bses yalıtımı
 • Cses geçirgenliği
 • Dses frekansı

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde binalarda ses yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

 • Aköpük
 • Bçift cam
 • Cplastik
 • Dbuzlu cam

 

12.Soru

I- Fonograf      

II- Pikap           

III- Gramofon

IV- Kasetçalar  

V- CD çalar

Yukarıdaki ses kaynaklarının önceden sonraya gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • AI-II-III-IV-V
 • BI-III-II-IV-V
 • CII-III-I-IV-V
 • DIV-III-II-I-V

13.Soru

Ayşe, kitabını bir ağacın altında gölgenin en uzun olduğu zamandan en kısa olduğu zamana kadar okumaktadır. Ayşe’nin kitap okuduğu zaman aralığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • ASabahtan akşama kadar
 • BSabahtan öğleye kadar
 • CÖğleden akşama kadar
 • DÖğleden bir sonraki öğleye kadar

 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • ABir cismin yapıldığı madde değişirse ürettiği ses de değişir.
 • BBir cismin ortamı değişirse ürettiği ses de değişir.
 • CFarklı kaynaklar tarafından oluşturulan ışık miktarı farklıdır.
 • DIşık ve ses birer enerji türü değildir.

15.Soru

“…… saydam olmayan maddelerden geçer, ama…… saydam olmayan maddelerden geçemez.”cümlesinde boşluklara sıra ile hangi kelimeler getirilmelidir?

 • Ases-yansıma
 • Bışık-ses
 • Cses-ışık
 • Dışık-ses kaynağı

16.Soru

Aşağıdakilerin hangisinden çıkan ses en az duyulur?

 • Aplastik top
 • Bcam bardak
 • Ctahta kaşık
 • Dporselen tabak.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddedir?

 • AHava
 • BBuzlu cam
 • CSu
 • DCam

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin oluşumunun temel nedenini açıklamaktadır?

 • ASes dalgalar hâlinde oluşur.
 • BCanlıların ses telleri çarpışarak ses oluşur.
 • CNesnelerin titreşimleri sayesinde ses oluşur.
 • DSes, maddenin kendisinden kaynaklanır.

19.Soru


 

I- Ampul     

II- Gaz lambası                   

III- Kasetçalar

IV- Gitar     

V- Mum       

VI- Keman

Yukarıdakilerden kaç tanesi ses kaynağıdır?

 • A2
 • B4
 • C3
 • D5

20.Soru