Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Subat 2020 Pazar 22:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13378
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir? 
A) Yazların kurak olduğu 
B) Kışların kar yağışlı olduğu 
C) Kışların ılık olduğu 
D) Baharda yağmurun bol olduğu 
Soru 2 
Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir? 
A) ticaret 
B) ihracat 
C) ithalat 
D) ekonomi 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur? 
A) iklim, enerji, sermaye 
B) para, yol, zaman 
C) insan gücü, sermaye, hammadde 
D) sermaye, hammadde, zaman 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir? 
A) Susam 
B) Pamuk 
C) Zeytin 
D) Buğday 
Soru 5 
Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez? 
A) Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu. 
B) Ülkede sanayinin geliştiğini 
C) Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu. 
D) İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu. 
Soru 6 
Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir? 
A) Marmara Bölgesi 
B) Akdeniz Bölgesi 
C) Ege Bölgesi 
D) Doğu Anadolu Bölgesi 
Soru 7 
Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur? 
A) Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
B) Tütün-Karadeniz Bölgesi 
C) Zeytin-Karadeniz Bölgesi 
D) Mercimek-Akdeniz Bölgesi 
Soru 8 
Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir? 
A) ihracat 
B) ithalat 
C) ekonomi 
D) ticaret 
Soru 9 
İnsan gücü 
Hammadde 
Kapital 
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir? 
A) 1,2 ve 3 
B) 1 
C) 1 ve 2 
D) 1 ve 3 
Soru 10 
Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz. 
A) Balıkçılık-Urfa 
B) Çay -Zonguldak 
C) İpekböcekçiliği-Bursa 
D) Taşkömürü-Rize 
Soru 11 
İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nüfus yoğunluğu 
B) Bitki örtüsü 
C) Ekonomik faaliyetler 
D) İklim özellikleri 
Soru 12 
Çiftçi 
Ekmek 
Buğday 
Fırın 
Un 
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur? 
A) 1 - 3 - 2 - 5 - 4 
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
C) 1- 3 - 5 - 4 - 2 
D) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 
Soru 13 
Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir? 
A) İstanbul 
B) Amasya 
C) Artvin 
D) Hakkari 
Soru 14 
Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir? 
A) Girişimci 
B) Çiftçi 
C) Satıcı 
D) Üretici 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir? 
A) sermaye 
B) toprak 
C) güç 
D) hammadde 
Soru 16 
Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tarıma 
B) Ticarete 
C) Balıkçılığa 
D) Turizme 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur? 
A) İnsan gücü, hammadde ve sermaye 
B) Sermaye turizm ve tarım 
C) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin 
D) İnsan gücü, iklim ve deniz 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir? 
A) arpa 
B) zeytin 
C) buğday 
D) pirinç 
Soru 19 
Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; 1. Yağış düzeni 2. Tarım alanlarının azalması 3. Tarım teknolojilerinin yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır? 
A) Yalnız 2 
B) Yalnız 1 
C) 1 ve 2 
D) Yalnız 3 
Soru 20 
Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir? 
A) Balıkçılık 
B) Ticaret 
C) Tarım 
D) Madencilik