Test Çöz,5 sınıf insan ve çevre ünite test, 5. sınıf insan ve çevre test indir, 5. sınıf fen bilimleri insan ve çevre ilişkisi test indir, 5 sınıf fen ve teknoloji insan ve çevre testleri, 5. sınıf fen bilimleri testi, 5 sınıf fen hayvanlar testi çöz, 5 sınıf fen bilimleri 2 ünite testleri, 5 sınıf insan ve çevre ile ilgili test çöz, 5 sınıf fen 1 ünite test,

5. Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite İnsan ve Çevre Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Nisan 2019 Salı 21:06
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1866
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi en genel anlamda çevre kirliliğidir?     
A) Ormanların ve doğal bitki örtüsünün yok edilmesi. 
B) Hava, su ve toprak kirliği. 
C) Tarımda zirai ilaç ve gübre kullanılması. 
D) Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme. 
Soru 2 
Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerlerinden koparak yer değiştirmesine ne ad verilir? 
A) Erozyon 
B) Çığ 
C) Heyelan 
D) Sel 
Soru 3 
Sıcak hava bölgelerinde soğuk hava ile sıcak havanın dar bir alanda aniden yer değiştirmesi ile oluşur. Oluşan ve hızlı bir şekilde etrafında dönen hava hareketlerine ne ad verilir? 
A) Kasırga 
B) Hortum 
C) Heyelan 
D) Bora 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi yanardağ patlamasından korunma yollarından birisidir? 
A) Yanardağ etrafında söndürme sistemleri oluşturulmalıdır. 
B) Yanardağ etrafında ağaçlandırma yapılmalıdır. 
C) Yanardağ etrafında yerleşim yeri oluşturulmamalıdır. 
D) Yanardağ etrafında kanallar açılmalıdır. 
Soru 5 
Aşağıda verilenlerden hangisi şiddetli rüzgârların sağanak yağmur, kar ve doluyla birlikte çevreyi etkilediği fırtınalara verilen addır? 
A) Sel 
B) Kasırga 
C) Deprem 
D) Hortum 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaz? 
A) Tarım alanlarının genişlemesi. 
B) Çevre kirliliğinin önlemesi. 
C) Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi. 
D) Aşırı avlanmanın önlenmesi. 
Soru 7 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Yıkıcı doğa olaylarının temel nedeni insan faaliyetleridir. 
B) Yıkıcı doğa olayları can ve mal kaybına neden olan doğal olaylardır. 
C) Yıkıcı doğa olaylarının nerede ve ne zaman olacağı tahmin edilememektedir. 
D) Yıkıcı doğa olayları kısa sürede meydana gelir, insanlar tarafından önlenemez. 
Soru 8 
1- Evde veya kapalı alanda bulunuluyorsa mekanın sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Sığınaklar veya penceresi olmayan odalar tercih edilmelidir. Pencere varsa uzak durulmalıdır. 

2- Kırsal alanda bulunuluyorsa sığınılacak bir yer yoksa eller baş üstünde tutularak yere eğilip korutulmalıdır. 

Yukarıdaki önlemler aşağıdaki yıkıcı doğa olaylarından hangisinden korunmak için alınır? 
A) Hortum 
B) Yangın 
C) Heyelan 
D) Sel 
Soru 9 
Bir yöredeki biyolojik kaynaklar, milyonlarca yıllık bir süreç sonunda, milyonlarca sınama ve yanılmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini belirtmez?   
A) Çevresel strese ve baskılara dayanabilmek için, bir ekosisteme ve orada yaşayan her bir canlı türüne direnç sağlar. 
B) Zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için seçenekler demeti oluşturur. 
C) Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlamaz. 
D) Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık vb. alanlarda kullanılır. 
Soru 10 
Aşağıda verilen Su kirliğini ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler. 
B) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir. 
C) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz. 
D) Toprağa karışan kimyasal atıklar su kirliliğine neden olur. 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenlerinden birisi değildir?     
A) Ormanların yok edilmesi. 
B) Tarım alanlarının daralması. 
C) Hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme. 
D) Sanayi ve teknolojinin hızlı gelişimi. 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi kasırgadan korunma yollarından birisi değildir? 
A) Kasırga uyarı sistemleri kurulmalıdır. 
B) Binalar kasırgaya dayanıklı olmalıdır. 
C) Binalarda sığınaklar yapılmalıdır. 
D) Yamaçların ağaçlandırılması. 
Soru 13 
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği hangisiyle adlandırılır? 
A) Habitat 
B) Biyoloji 
C) Ekosistem 
D) Biyoçeşitlilik 
Soru 14 
Çevre kirliliğinin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?     
A) Sanayileşme 
B) Orman yangınları 
C) İnsan 
D) Tarım alanları 
Soru 15 
Aşağıdaki yıkıcı doğa olaylarından hangisi deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların neden olduğu büyük dalgaların karalara çarpması ya da sıcaklığın hızlı artışıyla birlikte karadaki karların eriyip nehirlerin taşması sonucu oluşur? 
A) Hortum 
B) Tusunami 
C) Heyelan 
D) Sel 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunma yollarından birisi değildir? 
A) Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar konmalıdır. 
B) Heyelan olabilecek alanlarda bitki örtüsünün azaltılması. 
C) Heyelan olabilecek alanlara binalar yapılmamalıdır. 
D) Heyelan olabilecek yerlere setler yapılmalıdır. 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunma yollarından birisi değildir? 
A) Yüksek binalara paratoner takılması. 
B) Binalar depreme dayanıklı, sağlam yapılmalıdır. 
C) Binalar sağlam zeminler üzerine yapılmalıdır. 
D) Deprem konusunda eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirilmelidir. 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi selden korunma yollarından birisi değildir? 
A) Çevre kirliliğinin önlenmesi. 
B) Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır. 
C) Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınmalıdır. 
D) Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır. 
Soru 19 
Biyoçeşitliliğini önemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yerküre üzerinde hayatın devamlılığı için gereklidir. 
B) Biyoçeşitliğini insan yaşamına olumlu etkisinin olduğunu söylemek doğru eğildir. 
C) Sağlıklı ve verimli bir çevre sağlayarak su ve toprağı korur. 
D) Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağı korur. 
Soru 20 
Aşağıda verilenlerden hangisi kasırganın özelliklerinden birisi değildir? 
A) Hızı saatte 120 km'nin üstündedir. 
B) Can ve mal kaybına neden olur. 
C) Dönerek hareket eder. 
D) Ülkemizde çok sık görülür.