Test Çöz,Ünite Konu Değerlendirme Testi, Ünite Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Ünite Kazanım Testi, Ünite Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Ünite Süreç Değerlendirme Testi, Ünite Süreç Testi,

5. Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Eylul 2015 Pazartesi 23:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6161
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanmasına gerek yoktur?

 • APil
 • BAnahtar
 • CSigorta
 • DAmpul

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarını birleştirip, devrede elektrik akımının dolaşmasını sağlar?

 • Ailetken tel
 • Banahtar
 • Cduy
 • Dpil

2.Soru

Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısını arttırdığımızda ampulün parlaklığı nasıl değişir?

 • AAzalır
 • BArtar
 • CÖnce azalır, sonra artar
 • DDeğişmez

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik üreticisi değildir?

 • Ajeneratörler
 • BPil
 • CAkümülatör
 • DElektroskoplar

4.Soru

Ayşe, bir devrede ampul sayısı ile ampullerin parlaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmek istiyor. Ayşe, hangi devre elemanının sayısını sabit tutar?

 • Aampul
 • Bpil
 • Cbağlantı kablosu
 • Dduy

5.Soru

I. Pil sayısını artırmalıdır.

II. Bağlantı kablosunu uzatmalıdır.

III. Ampul sayısını azaltmalıdır.

Emir, yaptığı devrede ampullerin parlaklığını artırmak istiyor. Emir yukarıdaki değişikliklerden hangisini ya da hangilerini yaparsa bunu başarabilir?

 • AYalnız I
 • BI, II
 • CI, III
 • DII, III

6.Soru

İki pil,iki ampul ve anahtardan oluşan devrede ampulün parlaklığını arttırmak için  aşağıdakilerden  yapılmalıdır?

 • Aampul sayısı azaltılmalıdır
 • BPiller devreden çıkartılmalı
 • Campul sayısı arttırılmalıdır
 • DPil sayısı azaltılmalıdır

7.Soru

Elektrikle çalışan bir aleti çalıştırmak için düğmesine bastığımızda gerçekleşen olay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AAletin içindeki devre tamamlanır.
 • Bİçindeki devre açılır.
 • CDevredeki anahtar kapanır.
 • DAletin devresi çalışır.

8.Soru

Bir elektrik devresinde akımın yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A(+) dan (-) ye doğru
 • B(+)dan (+) ya doğru
 • C(-) den (+) ya doğru
 • D(-)den (-) ye doğru

9.Soru

Ampul sayısın değişmediği,pil sayısının değiştiği bir elektrik devresi için aşağıda verilenlerden hangisi  doğrudur?

 • APil sayısı bağımlı değişkendir.
 • BAmpul sayısı kontrollü değişkendir.
 • CBağımsız değişken ampul parlaklığıdır.
 • DAmpul parlaklığı pil sayısına göre değişmez.

10.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • AAmpul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
 • BPil: Devreye elektrik enerjisi sağlar
 • CAnahtar: Anahtar kapalı konumda iken devre de kapalıdır.
 • DKablo: Devre elemanlarını birbirine bağlar.

11.Soru

Bir devrede iki ampul de yanmaktadır. Devredeki ampullerden biri duyundan çıkarılırsa devrede ne gibi bir değişiklik olur?

 • ADiğer ampul söner.
 • BDiğer ampul daha parlak yanar.
 • CDiğer ampulün parlaklığı azalır.
 • DDevredeki pil çabuk biter.

 

12.Soru

I- Üreteç sayısını arttırmak

II- Ampul sayısını azaltmak

III- Tel ayısını artırmak

VI- Anahtar sayısını artırmak

Yukarıdakilerden hangileri bir devredeki ampul parlaklığını artırmanın yollarındandır?

 • AI-III
 • BII-III
 • CI-IV
 • DI-II

13.Soru

Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

 • ABir devrede pil olmazsa ampul yanmaz.
 • BDevrede anahtar açıksa devredeki ampul yanar.
 • CDevredeki değişkenler pil ve ampullerdir.
 • DBasit bir devre için pil ve ampul yeterlidir.

14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • ABir elektrik devresinde piller belli bir kurala göre bağlanır.
 • BDevre elemanlarının sembolik gösterimi ülkeden ülkeye değişir.
 • CDevrede ampul, pilin ürettiği elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
 • DBir devrede pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da artar.

15.Soru

Arda pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosu kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturdu. Ancak devredeki ampul ışık vermedi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • APilin gücü ampulü yakmaya yetmemiştir.
 • BKablolarda kopukluk vardır.
 • CDevrede birden fazla pil kullanmıştır.
 • DKullanılan ampul bozuktur.

16.Soru

Aşağıda eleman sayıları belirtilen devrelerdeki pil ve ampuller özdeştir. Buna göre hangisindeki ampullerin parlaklığı daha azdır?

 • A2 ampul, 3 pil
 • B3 ampul, 3 pil
 • C1 ampul, 2 pil
 • D1 ampul, 3 pil

17.Soru

Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren cisim hangisidir?

 • Apil
 • Banahtar
 • Campul
 • Dduy

18.Soru

Bir devrede aşağıdakilerden hangisini yapmak, lamba parlaklıklarını değiştirmez?

 • ADevreye bir pil daha eklemek.
 • BDevreye bir lamba daha eklemek.
 • CDevredeki anahtarı açmak.
 • DDevre kablolarını uzatma.

19.Soru


 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ABir devrede pil sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı da artar.
 • BDevredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısını değiştirerek artırıp, azaltabiliriz.
 • CDevredeki pil sayısı azaltılırsa ampulün parlaklığı da azalır.
 • DDevredeki değişkenlerin ampulün parlaklığına etkisi yoktur.

20.Soru