Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 7.Ünite Küresel Bağlantılar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Nisan 2016 Salı 15:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5194
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Paranın icadı 
Ulaşımın kolaylığı 
Takas usulü 
Haberleşmenin kolaylaşması 
Yukarıda verilenlerden hangisi ticarete kolaylık getirmemiştir? 
A) 3 
B) 2 
C) 1 
D) 4 
Soru 2 
Karadeniz bölgesi doğa güzellikleri ve tarihi zenginliklerine rağmen turizmde gelişme gösterememiştir Bölgedeki bu durum, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz? 
A) Devletin bölgeye yeterli destek vermemesine 
B) Halkın turizm bilincinin yetersiz olmasına 
C) Güneşli gün sayısının az olmasına 
D) Balıkçılığa daha çok önem verilmesine 
Soru 3 
Aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alan ulaşım aracıdır? 
A) Gemi 
B) Tren 
C) Metro 
D) Tramvay 
Soru 4 
Kapadokya hangi bölgemizdedir? 
A) Ege 
B) Akdeniz 
C) İçanadolu 
D) Karadeniz 
Soru 5 
İnsanların yaşayabilmek ve geçinebilmek için yaptıkları işlerin tümüne ne ad verilir? 
A) Ekonomi 
B) İstihdam 
C) İletişim 
D) Üretim 
Soru 6 
İthalatın karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A) Bir ülke içindeki alım-satım işleridir. 
B) Bir ülkenin ürettiği ürünleri başa ülkeye satmasıdır. 
C) Bir mal veya hizmetin alınıp satılmasıdır. 
D) Bir ürün veya hizmeti başka ülke veya ülkelerden satın almaktır. 
Soru 7 
İlk çağlarda ülkeler arasındaki ticaret günümüze göre daha zor koşullar altında yapılmakta idi. Bu duruma, aşağıdakilerden hangisi neden oluşturmamıştır? 
A) Tüccarların fazla kar etme peşinde olması 
B) Ulaşım araçlarının ilkel olması 
C) Yolların ulaşıma yeterli ve uygun olmaması 
D) Güvenliğin sağlanmasında zorluklar yaşanması 
Soru 8 
Dünya Çocuk Günü kutlamasını hangi gün yapıyoruz? 
A) Okulların açıldığı ilk gün B) C) XD) 
B) 29 Ekim 
C) 4 Ekim 
D) Ekim ayının ilk pazartesi günü 
Soru 9 
Dünyada çocuk şenliği kutlanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türkiye 
B) Filistin 
C) Afganistan 
D) Irak 
Soru 10 
Bugün kara, hava,deniz ve demiryolu ile ulaşım yapılabilmekte ve hepsinde farklı araçlar kullanılmaktadır Aşağıdakilerden hangisi,bugün karayollarında kullanılan ulaşım araçlarından biri değildir? 
A) Kamyon 
B) Tren 
C) Otobüs 
D) Tır 
Soru 11 
İlk çağlarda, günümüze göre çok farklı ulaşım araçlarından yararlanmak zorunda kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, kara ticaretinde yararlanılan ulaşım aracı olduğu söylenebilir? 
A) Köleler 
B) Trenler 
C) Gemiler 
D) Kervanlar 
Soru 12 
Anadolu ilk çağlardan beri ticaretin canlı olduğu bir bölgedir Anadolu'nun bu durumu, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz? 
A) Çoğu zaman bir savaş alanı olmasına 
B) Önemli ulaşım yollarının üzerinde olmasına 
C) İklim özelliklerine bağlı olarak bol ve çeşitli ürünler yetişmesine 
D) Her zaman yoğun bir nüfusa sahip olmasına 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi turistik bir gezinin amaçlarından değildir? 
A) Tarihi mekanları ziyaret etmek 
B) Dinlenmek, eğlenmek 
C) Gidilen ülkenin çalışma koşullarını değerlendirmek, değiştirmek 
D) Dünya ortak mirasına ait eserleri incelemek 
Soru 14 
*Nil Nehri'nin bulunduğu, *Dünyaca ünlü piramitlerin bulunduğu, *Topraklarının %96'sı çöl olan bir ülkedir. Yukarıda özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mısır 
B) Almanya 
C) Brezilya 
D) Japonya 
Soru 15 
Önceki kuşakların,sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne..............denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur? 
A) Anı 
B) Ortak miras 
C) Kalıntı 
D) Kültür 
Soru 16 
Aşağıda verilen ürünlerden hangisi,ülkemizin ihraç ettği ürünlerden olamaz? 
A) Çelik 
B) Buzdolabı 
C) Ham petrol 
D) Demir 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi tüm ülkelerin yaptığı faaliyetlerden birisidir? 
A) Üretim yapmak 
B) Petrol arama çalışmaları yapmak 
C) Uzay çalışmaları yapmak 
D) Doğal gaz aramaları yapmak 
Soru 18 
Tüm dünya çocuklarında farklı özellikler olduğu gibi, ortak özelliklerde vardır Aşağıdakilerden hangisi, dünya çocuklarının ortak özelliklerinden sayılır? 
A) Aynı inanca sahip olmak 
B) Sevgi ve şefkati eşit ölçüde paylaşmak 
C) İş hayatında eşit ölçüde yer almak 
D) Oyun oynamaya düşkünlük 
Soru 19 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ticaret, insanların biribirleriyle mal alıpverişidir. 
B) Ulaşım ve haberleşmedeki imkanların artması ticareti kolaylaştırmıştır. 
C) Ülkeler ürettikleri fazla ürünleri satmak için ihracat yaparlar. 
D) Dış ticaret bir ülkedeki insanların birbirleriyle olan alışverişleridir. 
Soru 20 
Gelecek nesillere aktarılacak dünyada olmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nükleer ve kimyasal silahların kullanıldığı bir ülke 
B) Canlı türlerinin yok olmadığı, doğal dengenin bozulmadığı bir dünya 
C) Eğitimsiz bir nüfusun ve işsizliğin olmadığı bir dünya 
D) Bulaşıcı hastalıklardan binlerce insanın ölmediği bir dünya