Test Çöz, Afetler ve Çevre Sorunları, Afetler ve Çevre Sorunları anlama testi, Afetler ve Çevre Sorunları anlatımı testi, Afetler ve Çevre Sorunları bilgi testi, Afetler ve Çevre Sorunları bilgisi testi, Afetler ve Çevre Sorunları çalışma testi, Afetler ve Çevre Sorunları değerlendirme testi, Afetler ve Çevre Sorunları etkinlik testi, Afetler ve Çevre Sorunları kavrama testi, Afetler ve Çevre Sorunları kazanım testi, Afetler ve Çevre Sorunları konu testi, Afetler ve Çevre Sorunları öğrenme testi, Afetler ve Çevre Sorunları öğretimi testi, Afetler ve Çevre Sorunları ölçme testi, Afetler ve Çevre Sorunları ön bilgi testi, Afetler ve Çevre Sorunları pekiştirme testi, Afetler ve Çevre Sorunları sonuç değerlendirme testi, Afetler ve Çevre Sorunları sonuç testi, Afetler ve Çevre Sorunları sunumu testi, Afetler ve Çevre Sorunları süreç testi, Afetler ve Çevre Sorunları test etkinliği, Afetler ve Çevre Sorunları testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Afetler ve Çevre Sorunları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Ocak 2019 Persembe 17:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2376
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir? 
A) Çığ 
B) Heyelan 
C) Deprem 
D) Sel 
Soru 2 
Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toprak yapısı. 
B) Bu bölgelerde bitki örtüsünün zayıf olması. 
C) Bu bölgelerdeki tarım faaliyetleri. 
D) Bu bölgelerin kurak ve sıcak olması. 
Soru 3 
“Yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yer yüzeyinde meydana gelen sarsıntılardır. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Deprem 
B) Erozyon 
C) Çığ 
D) Heyelan 
Soru 4 
Aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarına ne denir? 
A) Heyelan 
B) Sel 
C) Çığ 
D) Erozyon 
Soru 5 
Orman yangınları en çok hangi bölgelerimizde görülür? 
A) Karadeniz Bölgesi 
B) Ege ve Akdeniz Bölgesi 
C) Doğu Anadolu Bölgesi 
D) İç Anadolu Bölgesi 
Soru 6 
Ulaşım araçları, iş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik yapılan eğlence yerlerinden yayılan ses, kalabalıkların uğultusu, yüksek sesle konuşan ve bağıran insanlar hangisine sebep olurlar? 
A) Hava kirliliği 
B) Su kirliliği 
C) Toprak kirliliği 
D) Gürültü kirliliği 
Soru 7 
“Zararlı maddelerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla oluşur. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu bu kirliliğin başlıca nedenleridir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toprak kirliliği 
B) Gürültü kirliliği 
C) Hava kirliliği 
D) Su kirliliği 
Soru 8 
Aşağıdaki doğala afetlerden hangisi yağışın fazla olduğu yerlerde, daha çok eğimli ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda görülür? 
A) Erozyon 
B) Çığ 
C) Heyelan 
D) Sel 
Soru 9 
Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar hangi kirliliğe neden olur? 
A) Toprak kirliliği 
B) Gürültü kirliliği 
C) Hava kirliliği 
D) Su kirliliği 
Soru 10 
“Toprak tabakasının üst kısmının akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınmasıyla meydana gelir. Ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma gibi insan faaliyetleri etkilerini artırır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çığ 
B) Deprem 
C) Heyelan 
D) Erozyon 
Soru 11 
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi toprağın, suyun veya rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınmasıdır? 
A) Heyelan 
B) Sel 
C) Erozyon 
D) Çığ 
Soru 12 
Çığ olayının en çok Doğu Anadolu Bölgesinde görülmesinin temel nedeni hangisidir? 
A) Ulaşım ve yerleşim şartları 
B) Arazi yapısı 
C) Akarsular 
D) Bitki örtüsü 
Soru 13 
Karadeniz bölgesinde heyelanın çok görülmesinin temel nedeni hangisidir? 
A) Dağların kıyıya paralel uzanması. 
B) Bu bölgemizde ılıman iklim görülmesi. 
C) Bitki örtüsünün orman olması. 
D) Eğimin ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın killi olması. 
Soru 14 
“Atmosferde zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşmasıdır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar bu kirliliğe neden olur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Su kirliliği 
B) Hava kirliliği 
C) Gürültü kirliliği 
D) Toprak kirliliği 
Soru 15 
“Yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte; şehirleşmenin fazla olduğu Marmara ve yağışın bol olduğu Karadeniz bölgelerinde daha sık yaşanmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet hangisidir? 
A) Sel 
B) Heyelan 
C) Çığ 
D) Deprem