Test Çöz,Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürk İlkeleri, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği ara, 5.Sınıf Atatürk İlkeleri etkinliği bul, Atatürk İlkeleri tanıtma anlatma etkinliği çöz,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri Konusu Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2014 Cumartesi 14:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
42314
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Şapka Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplarımızdandır? 
A) Eğitim alanında inkılaplar 
B) Toplum alanında inkılaplar 
C) Siyasi alanda yapılan inkılaplar 
D) Ekonomik alanda yapılan inkılaplar

Türk Dil Kurumunun kurulmasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? 
A) Türkçenin bilim dili haline getirilmesi 
B) Türk tarihinin kaynaklara dayandırılarak incelenmesi 
C) Türk dilinin yabancı dillerin etkilerinden kurtarılması 
D) Konuşma dili ile yazı dilinin aynı olmasını sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir? 
A) Mecellenin kaldırılması 
B) Türk medeni kanunun kabulü 
C) Soyadı kanunu 
D) Türk Dil Kurumunun kurulması

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir? 
A) Tevhid-i Tedrisat kanunu 
B) Harf inkılabı 
C) Şapka inkılabı 
D) Türk tarih kurumunun kurulması

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir? 
A) Şapka kanunu 
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 
C) Takvim ve saat alanında yenilik yapılması 
D) Halifeliğin kaldırılması

I. Halifeliğin kaldırılması. II. Aşar vergisinin kaldırılması. III. Çiftçiye ucuz kredi verilmesi VI. Demir yollarının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir? 
A) I 
B) II 
C) III 
D) VI

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir? 
A) Aşar vergisinin kaldırılması 
B) Örnek çiftliklerin kurulması 
C) Türk medeni kanunun kabulü 
D) Ölçü ve tartı aletlerinde yapılan yenilikler

Aşağıdakilerden hangisi din alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan inkılaplardan birisi değldir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

Atatürk’ün yaptığı en önemli inkılap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Mecellenin kaldırılması

Atatürk’ün inkılaplar yapmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türk toplumunu bilisel olarak çağdaşlaştırmak 
B) Cumhuriyet yönetimini yerleştirmek 
C) Birlik ve beraberliği sağlamak 
D) Türkiye’de dil birliğini sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının amaçlarında birisi olamaz? 
A) Hukuk alanında yenilikler yapmak 
B) Türk toplumunu çağdaşlaştırmak 
C) Türklere mutlu bir yaşam sağlamak 
D) Barış içerisinde mutlu yaşamak

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir? 
A) Milli birlik 
B) Vatan ve millet sevgisi 
C) Misak-ı milli 
D) Milli egemenlik

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz? 
A) Akılcılık 
B) Bilimsellik 
C) Çağdaşlık 
D) Savaşçılık

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün başlıca amaçlarından birisi değildir? 
A) Tam bağımsızlık 
B) Toplum refahını sağlamak 
C) Akıl ve bilimi rehber kılmak 
D) Savaşları zaferle sonuçlandırmak

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek, onları korumak ve yaşatmak ne olarak açıklanabilir? 
A) Yenilikçilik 
B) Atatürkçülük 
C) Milliyetçilik 
D) Halkçılık

Atatürk İnkılaplarının dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yenilikçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Çağdaşlaşma 
D) Gereklilik

Atatürk’ün yaptığı yeniliklerin tamamına ne ad verilir? 
A) İnkılap 
B) İlkeler 
C) Yönetim 
D) Laiklik