Test Çöz,5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum, 5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum cevapları, 5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testleri, 5.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum konu anlatımı, yaşadığınız yerde fark ettiğiniz bir gelişmeyi yazınız, 5 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları meb yayınları, 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum 2 Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Kasım 2017 Cuma 16:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3844
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Rastlantı sonucu bir araya gelen insan topluluğudur. Ortak bir amaçları yoktur. Birbirlerini yakından tanımaya gerek duymazlar. Çünkü bir arada bulunuşları sürekli değildir.” Yukarıda anlatılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • AGurup
 • BKurum
 • CKalabalık
 • DToplum

1.Soru

“Grup: Ortak bir amacı olan bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan topluluklara grup denir. Gruplar birden fazla kişiden oluşur. Grubun üyeleri ortak hareket eder ve birbirlerini tanırlar.” Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek oluşturmaz?

 • ATürk Milli Basketbol Takımı
 • BTiyatro Kulübü’nün oyuncuları
 • COyun arkadaşlarımız
 • DPiknik alanında piknik yapan insanlar

 

2.Soru

“Kurum: Belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulmuş uzun süreli gruplara kurum denir. Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip uzun süreli gruplardır. Toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulurlar. Devletin açtığı kurumlara resmi kurum denir.” Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir?

 • ABelediye
 • BFutbol kulübü
 • CBasketbol takımı
 • DDevlet hastanesi

3.Soru

“Aile: anne, baba ve çocuklardan oluşan bir gruptur. Bu grup içinde herkese görev düşmekledir. Ailenin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.”

Bu bilgilerde aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

 • AAilede fertlerin görev ve sorumluluklarının olduğu
 • BAile içinde farklı grupların bulunduğu
 • CBütün ailelerin mutlu bir yaşam sürdüğü
 • DAilenin toplumun temeli olduğu

4.Soru

“İçinde yaşadığımız gruplardan biri ailedir, insanlar birlikte yaşamanın sıcaklığını ve güzelliğini, sevgi ve Saygıyı ilk olarak aile içinde hissederler. Ailemizden aldığımız eğitim ve tecrübeler sayesinde iyi bir insan ve vatandaş oluruz.”

Yukarıdaki metinde aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

 • ABirlikte yaşamanın güzelliklerinden
 • BAnne, baba ve çocuklardan oluşmasından
 • Cİyi bir vatandaş olmamızı sağlamasından
 • DSevgi ve saygıya dayalı bir ortam

 

5.Soru

“Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • AFutbol takımı - kaleci
 • BOkul - öğretmen
 • CAile - anne
 • DSınıf – yazar

6.Soru

“Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 • AHafta sonu pikniğe gitmek,
 • BAnne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
 • CÖğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
 • DFutbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,

7.Soru

“Bulunulan ortama güre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 5. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?

 • ASınıf başkanı seçilmek
 • BOkulu temizlemek
 • COkulun öğrencisi olmak
 • DBayram törenlerinde sunuculuk yapmak

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

 • AEğitim
 • BAskerlik
 • CBarınma
 • DSağlık

9.Soru

Grup çalışmalarında başarılı olmak için ................ yapılmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Aişbirliği
 • Bsorumsuzluk
 • Ckurum
 • Drol

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların rolleri gereği yapmaları gereken davranışlardan değildir?

 • AOkula gitmek
 • BBüyüklerine saygılı olmak
 • COdasını düzenlemek
 • DAilesini geçindirmek

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devlete karşı sorumluluklarından değildir?

 • ADoktora gitmek
 • BVergi vermek
 • CSeçimlerde oy kullanmak
 • DAskere gitmek

12.Soru

Aile ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ABireyler dayanışma içindedirler.
 • BHer bireyin sorumlulukları vardır.
 • CÇocukların rolleri 18 yaşından sonra başlar.
 • DSosyal bir kurumdur.

13.Soru

Bir grupta rolümüzün olmasında aşağıdakilerden hangisi etkendir?

 • AGruba üye olmak
 • BGrubun çalışmalarını izlemek
 • CGrupta arkadaşların yer alması
 • DGrubun çalışmalarını takdir etmek

14.Soru

Bir grubun oluşması için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • ABelli bir sürenin geçmesi
 • BEn az iki kişinin olması
 • CGrubu oluşturanların meslek sahibi olması
 • DKanunlara uygun kurulması

15.Soru

I. Temiz çevrede yaşamak
II. Düşüncelerimizi söylemek
III. Oyun oynamak
Yukarıdakilerden hangileri birey olarak haklarımızdandır?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

16.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?

 • AÖdevleri zamanında yapmak
 • BFırında ekmek sırasına girmek
 • CBol bol kitap okumak
 • DBilgi yarışmasında birinci olmak

17.Soru

“Yerlere çöp atmamak topluma ve çevreye karşı ……………………...................................................…” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • Ailkelerimizdendir
 • Bdavranışlarımızdandır
 • Csorumluluklarımızdandır
 • Dhaklarımızdandır

18.Soru

Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?

 

 • A14
 • B16
 • C18
 • D20

19.Soru

“Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.”
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

 • AHer çocuk bir işte çalışmalıdır.
 • BÇocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
 • CTüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
 • DÇocuklar eğitim görmelidirler.

20.Soru