Test Çöz,4.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testleri, 5 sınıf haklarımı öğreniyorum test, 5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testleri, 5. sınıf sosyal birey ve toplum konu anlatımı, 5.Sınıf Birey ve Toplum Testi, 5.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum konu anlatımı, 5.sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum soruları, 5.sınıf sosyal birey ve toplum soruları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Ocak 2019 Persembe 19:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1324
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir? 
A) Kanunlara uymak 
B) Vergi vermek 
C) Askerlik yapmak 
D) Eğitim görmek 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir? 
A) Komşularla ilişkiler 
B) Bitkilerin büyümesi 
C) Vatandaşlık yükümlülüğümüz 
D) İş bulma 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir? 
A) Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim. 
B) Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim. 
C) Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim. 
D) Haklarımı öğrenebilirim. 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir? 
A) Oyuncakları zarar vermeden kullanmak 
B) Oyun oynamak 
C) Okula zamanında gitmek 
D) Odamı temiz ve düzenli tutmak 
Soru 5 
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız. 
B) Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz. 
C) Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir. 
D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar. 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır? 
A) Camları silmek. 
B) Dersleri dikkatli dinlemek. 
C) İşte çalışmak. 
D) İş bölümüne katılmak. 
Soru 7 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler. 
B) Her çocuğun yaşama hakkı vardır. 
C) Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir. 
D) Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır. 
Soru 8 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz. 
B) Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir. 
C) Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim. 
D) İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir. 
Soru 9 
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz? 
A) Seçme ve seçilme 
B) Sağlık ve beslenme 
C) Eğitim görme 
D) Takdir edilme 
Soru 10 
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir? 
A) Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması. 
B) Yaşanan bir olayın hızla yayılması. 
C) Yaşanan olayların kısa sürede unutulması. 
D) Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi. 
Soru 11 
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz? 
A) Eğitim görme 
B) Oyun oynama 
C) Beslenme ve barınma 
D) Kendini ifade etme 
Soru 12 
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.” Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır? 
A) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama 
B) Oyun oynama-yeterli beslenme 
C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma 
D) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma 
Soru 13 
Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar. 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz. 3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir. 
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır? 
A) Ulusal 
B) saygı 
C) Sosyal bilgiler 
D) sebebi ve sonucu 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz? 
A) Öğrenci olmak 
B) Çok kitap okumak 
C) Kulüp üyesi olmak 
D) Başkan olmak 
Soru 15 
I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi 
II. Dünya üzerindeki yerimizi 
III. Ülkemizin tarihi 
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir? 
A) I ve III 
B) I, II ve III 
C) Yalnız II 
D) Yalnız I 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir? 
A) Odamı temiz ve düzenli tutmak 
B) Oyun oynamak 
C) Evde kendime ait odamın olması 
D) Okulda eğitim görmek 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur? 
A) Askerlik yapmak 
B) Seçimlere katılmak 
C) Kulüp üyesi olmak 
D) Okula gitmek 
Soru 18 
……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. 2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır. 3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz. 
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır? 
A) Haklarımız 
B) Beslenme 
C) Fikirlerimizi 
D) Sorumluluk 
Soru 19 
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır? 
A) İş bölümüne katılmak 
B) Dersleri dikkatli dinlemek 
C) İşte çalışmak 
D) Camları silmek 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz? 
A) Aynı mahallede oturanlar. 
B) Aynı marketten alış-veriş yapanlar. 
C) Bir sınıftaki öğrenciler. 
D) Aynı okulda çalışan öğretmenler.