Test Çöz,5.sınıf biyoçeşitlilik test, 5. sınıf biyoçeşitlilik test indir, 5.sınıf biyoçeşitlilik test, 5. sınıf fen bilimleri biyoçeşitlilik testi, 5.sınıf biyoçeşitlilik test pdf, 5.sınıf biyoçeşitlilik konu anlatımı, 5. sınıf fen bilimleri testi, 5. sınıf insan ve çevre test indir, 5 sınıf yeni müfredat fen testleri,

5. Sınıf Fen Bilimleri Biyoçeşitlilik Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Nisan 2019 Salı 21:05
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2321
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği hangisiyle adlandırılır?

A) Biyoçeşitlilik

B) Ekosistem

C) Habitat

D) Biyoloji

 

2. Bir yöredeki biyolojik kaynaklar, milyonlarca yıllık bir süreç sonunda, milyonlarca sınama
ve yanılmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini belirtmez?

A) Çevresel strese ve baskılara dayanabilmek için, bir ekosisteme ve orada yaşayan her
bir canlı türüne direnç sağlar.

B) Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık vb.
alanlarda kullanılır.

C) Zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için seçenekler demeti oluşturur.

D) Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla
olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlamaz.

 

3. Biyoçeşitliliğini önemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağı korur.

B) Biyoçeşitliğini insan yaşamına olumlu etkisinin olduğunu söylemek doğru eğildir.

C) Yerküre üzerinde hayatın devamlılığı için gereklidir.

D) Sağlıklı ve verimli bir çevre sağlayarak su ve toprağı korur.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaz?

A) Çevre kirliliğinin önlemesi.

B) Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi.

C) Tarım alanlarının genişlemesi.

D) Aşırı avlanmanın önlenmesi.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde orman ekosistemlerinin bozulmalarının nedenlerinden birisi değildir?

A) Bitki­ hayvan örneklerinin kontrolsüz toplanmasıdır.

B) Tarım arazisi elde etmek için ormanların tahribi.

C) Farklı türde ağaçların yetiştirilmesi.

D) Böcek tahribi.

 

 

6. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?

A) Hayvanların yumurtlama döneminde avlanması

B) Ağaçlandırma çalışmasının yapılması

C) Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması

D) Tarımsal alanlarda doğal gübrelerin kullanılması

 

7. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmiştir?

A) Aslan

B) Kelaynak kuşu

C) Mamut

D) Ceylan

 

8. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Aşırı nüfus artışı ve kentleşme.

B) Fabrika bacalarına filtre takılması.

C) Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.

D) Sulak alanların kurutulması.

 

9. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgede yaşayan canlı çeşitliliğini azaltarak biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?

A) Uygun iklim şartları

B) Bol besin bulunması

C) Sanayileşmenin az olması

D) Ekonomik faaliyetlerinin artması

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkilemez?

A) Orman yangınları.

B) Hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme.

C) Tarımda zirai ilaç kullanımının artması.

D) İnsanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi.

 

11. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi biyoçeşitliliği artırmaz?

A) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

B) İlaç yapımında doğadaki bitkilerin toplanması

C) Erozyonla mücadele edilmesi

D) Sulak alanların korunması

 

12. Bir bölgede yaşayan yerli tür canlılara endemik tür denir. Buna göre Aşağıda verilen canlılardan hangisi Türkiye'nin endemik türü değildir?

A) Ankara keçisi

B) Kangal köpeği

C) Van kedisi

D) Zürafa