Test Çöz,5.Sınıf Çok Anlamlılık, 5 sınıf türkçe çok anlamlılık testi, 5 sınıf türkçe çok anlamlılık testleri, çok anlamlılık test soruları, çok anlamlılık ile ilgili sorular ve cevapları, sözcükte çok anlamlılık test, sözcükte çok anlamlılık test 5. sınıf, 5 sınıf çok anlamlılık testi, yan anlam test,

5. Sınıf Türkçe Çok Anlamlılık Kazanım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:45
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12710
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sürmek” sözcüğü “devam etmek” anlamında kullanılmıştır? 
A) Dışarı çıkarken yüzüme güneş kremi sürdüm. 
B) Şoför, aracını doğruca köy yoluna sürdü. 
C) Bir çiftçi, traktörüyle tarlasını sürüyordu. 
D) Yaşlı adamın konuşması bir hikâyeyle sürüyordu. 
Soru 2 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? 
A) Somut 
B) Soygun 
C) Soyut 
D) Soket 
Soru 3 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koyu yazılı sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) İhtiyarların mutluluğu gözlerine yansımıştı.. 
B) Ezgi doğum gününü unutan annesine kırılmıştı. 
C) hHeyecandan elindeki bardağı yere düşürdü. 
D) Güneş, masmavi denizin üstünde parlıyordu. 
Soru 4 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 
A) Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı. 
B) Ahmet nedense bugün çok durgundu. 
C) Bize karşı davranışları oldukça soğuktu. 
D) Ben onun hırçınlığını çekemem artık. 
Soru 5 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” sözcüğü “ilişkisini koparmak, yok saymak” anlamında kullanılmıştır? 
A) Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.. 
B) Bayramdan önce evi köşe bucak sildi. 
C) Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem. 
D) Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi. 
Soru 6 
“Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır? 
A) Bu yaz tatile gidemeyeceğim, ona yanıyorum. 
B) Vaktinde değiştirilmeyen biletler yandı. 
C) Akşam oldu, evlerin ışıkları yandı. 
D) Çocuk günlerce ateşler içinde yandı. 
Soru 7 
“Daha” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Daha üzerini bile giyinmemişsin.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Bugün işe her gün olduğundan daha erken geldi 
B) Salonda kaç kişi var, daha öğrenemedim. 
C) Görmeyeli saçların biraz daha ağarmış 
D) Yemeğinden bir kaşık daha alabildi. 
Soru 8 
"Bu olayı kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım."cümlesinde koyu yazılı sözcüğün anlamı aaşağıdakilerden hangisidir? 
A) Teftiş etmek, kontrol etmek 
B) Aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak 
C) Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek 
D) Bir konuyu araştırmak, eşelemek 
Soru 9 
• Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum. 
• Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi. 
• Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu. 
Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir? 
A) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak 
B) Bir şeyin yönünü değiştirmek 
C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek 
D) Yönetmek, idare etmek 
Soru 10 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 
A) Kitap ince olduğu için hemen bitmişti. 
B) Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu. 
C) Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi. 
D) Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı. 
Soru 11 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcük yay ayraç içindeki tanımla uyuşmamaktadır? 
A) Eski yapılar birçok depreme, felakete dayanmış. (Varlığını korumak, hasar görmemek) 
B) Haklı olduğunu eninde sonunda göstereceğim. (kanıtla inandırmak) 
C) Zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı.(karıştırmak) 
D) Şu parayı şoför beye uzatır mısınız lütfen? (vermek, göndermek) 
Soru 12 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmamıştır? 
A) Telefon bir iletişim aracıdır. 
B) Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur 
C) Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır. 
D) Üçgen geometrik bir şekildir. 

v