Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

5. Sınıf Fen Bilimleri Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 12:18
Güncellenme tarihi
18 Kasım 2019 Pazartesi 01:38
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
92638
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline gelen cisim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Lastik 
B) Tahta masa 
C) Cam bardak 
D) Tencere

Bir taş parçası şekildeki dinamometrenin çengeline takılmıştır. Buna göre, taşın dinamometredeki ölçülen ağırlığı kaçN’dur? 
A) 3 
B) 3,5 
C) 4 
D) 4,5

Bir kaynaktan çıkan ışık ile ilgili; I- Her yönde yayılır. II- Doğrular boyunca yayılır. III- Her maddeden geçer. ifadelerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Maddelerin ışığı geçirgenliklerine göre sınıflandırılması aşağıdaki tabloda yapılmak isteniyor. 
 


Buna göre, numaralardan hangilerine işaret konulmalıdır? 
A) 2, 6 ve 9 
B) 2, 6 ve 8 
C) 1, 6 ve 8 
D) 1, 5 ve 9

Ses aşağıdakilerin hangisinde yayılamaz? 
A) Katılarda 
B) Sıvılarda 
C) Gazlarda 
D) Boşlukta

Sembolü 

şeklinde olan elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ampul 
B) Anahtar 
C) Bağlantı Kablosu 
D) Pil

Pil, ampul ve kablo kullanılarak I. elektrik devresi kuruluyor. 
Daha sonra sadece pil sayısı arttırılarak II. devre kuruluyor. 
 


Buna göre II. devredeki ampul parlaklığı I. devredekine göre nasıl değişir? 
A) Artar 
B) Değişmez 
C) Azalır 
D) Önce azalır, sonra artar.

Ekonomik değeri olan kayaçlar maden olarak adlandırılır. ● krom ● bor ● civa ● granit Buna göre, yukarıdakilerin hangileri madendir? 
A) krom - civa - granit 
B) krom - bor - civa 
C) krom - bor - granit 
D) krom - bor - civa – granit

I- Peribacaları II- Boğaz köprüsü III- Damlataş Mağarası Yukarıdakilerden hangileri doğal anıttır? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I, II ve III

Erime ve donma olayları birbirinin tersidir. Aşağıdaki olayların hangisinde buna benzer bir ilişki vardır? 
A) Erime - Yoğuşma 
B) Süblimleşme - Donma 
C) Buharlaşma - Yoğuşma 
D) Kaynama - Kırağılaşma

Saf bir sıvının sıcaklığının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
 


Grafik, sıvının hangi özelliği ile ilgili bilgi verir? 
A) Donma Noktası 
B) Kaynama noktası 
C) Genleşme miktarı 
D) Buharlaşma Miktarı

Sıcaklıkla ilgili bilgiler şemada verilmiştir. 
 


Hangi numaralı kutucukta verilen bilgi yanlıştır? 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

Bir kap sıvıyla tamamen doldurulup güneşe bırakılıyor. Bir süre sonra bir miktar sıvının kabın dışına taştığı gözlemleniyor. Buna göre, sıvıda gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Genleşme 
B) Kaynama 
C) Büzülme 
D) Yoğuşma

● besini, kâğıda sürüldüğünde şeffaf bir leke bıraktı. ▲ besini, kâğıda sürüldüğünde kâğıt hemen ıslandı. Bu bilgilere göre ● ve ▲ ile belirtilen besinler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir? ● ▲ 
A) Ceviz içi Domates 
B) Elma Fındık içi 
C) Ekmek Et 
D) Patates Ekmek

Şekilde sindirimde görevli organlarımızdan biri “?” ile gösterilmiştir. Bu organın görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Besinlerin salgılarla bulamaç haline getirilmesi 
B) Sindirilen besinlerin kana geçirilmesi 
C) Besin posalarının vücuttan atılması 
D) Besinlerin ıslatılıp yumuşatılması

Şekilde 30 yaşındaki bir insanın dişleri verilmiştir. Bu şekilde I ve II ile gösterilen dişlerin görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir? 
A) Her ikisi de besinlerin koparılmasını sağlar. 
B) Her ikisi de besinlerin öğütülmesini sağlar. 
C) I, besinlerin koparılmasında; II, besinlerin öğütülmesinde etkilidir. 
D) I, besinlerin öğütülmesinde; II, besinlerin koparılmasında etkilidir.

Aşağıda bir şema verilmiştir. Bu şemada “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
 


A) Atık maddeleri solunum yoluyla vücuttan uzaklaştıran organlar 
B) Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar 
C) Boşaltımı sağlayan yapı ve organlar 
D) Solunumda görevli yapı ve organlar

Ali yukarıda verilen şekilleri sınıfta anlatacağı konusu için kullanacaktır. Buna göre Ali’nin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Köklerinde besin depo eden bitkiler 
B) Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin kök gelişimi 
C) Çiçekli bitkilerin yaşadığı ortamlar 
D) Bitkilerde farklı kök yapıları

Tabloda bazı canlılar numaralandırılarak verilmiştir: • Doğurarak çoğalma • Yavrularını sütle besleme özelliklerine sahip olan canlılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 
A) 1, 5, 6 
B) 3, 4, 7 
C) 4, 6, 8 
D) 5, 8, 9


 

Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden değildir? 
A) Canlı atıklarının çürüyüp toprağa karışmasında etkili olma 
B) Açıkta bırakılan besinlerin küflenmesine yol açma 
C) Canlılarda bazı hastalıklara neden olma 
D) Kendi besinini üretme