Test Çöz,5 sınıf fen bilimleri, 5 sınıf insan ve çevre ilişkisi test çöz, 5.sınıf insan ve çevre, insan ve çevre ilişkisi 5 sınıf soruları, insan ve çevre ilişkisi 5. sınıf, insan ve çevre ilişkisi 5.sınıf slayt, insan ve çevre ilişkisi ile ilgili sorular ve cevapları, insan ve çevre ilişkisi slayt, insan ve çevre ilişkisini açıklayan örnekler

5. Sınıf Fen Bilimleri İnsan ve Çevre Ünitesi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Mart 2018 Carsamba 22:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5837
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A) Otomobillerden çıkan egzoz dumanı

B) Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi

C) Yanardağ püskürmeleri

D) Klima ve buzdolaplarında kimyasal maddelerin kullanılması

 

2. Bazı canlıların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle koruma altına alınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde koruma altına alınan canlılardan birisidir?

A) Kardelen çiçeği (bitkisi)

B) Panda

C) Koyun

D) At

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sera etkisi sonucu oluşur?

A) Su kirliliği

B) Erozyon

C) Toprak kirliliği

D) Hava kirliliği

 

4. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden birisi değildir?

A) Sanayi kuruluşlarını tarım alanlarının dışına kurmak

B) Evsel atıkları toprağa karışmayacak şekilde depolamak.

C) Yapay gübre kullanmak

D) Tarım ilaçlarını bilinçli kullanmak

 

5. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına yol açanlar listesinde yer almaz?

A) Nüfus arttıkça doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesi

B) Isınmak için büyük ölçüde kömür kullanılması

C) Doğal yaşam alanlarında kentleşmenin engellenmesi

D) Sanayi tesislerinden çıkan atıkların akarsulara verilmesi

 

6. Aşağıdaki olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşmaz?

A) Asit yağmurları

B) Küresel ısınma

C) Ozon tabakasının incelenmesi

D) Deprem

 

7. verilen şeklilerle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) B türü kirlilikten D türünden daha az etkilenmiştir.

B) Kirlilikten en çok D türü etkilenmiştir.

C) A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.

D) C türü birey sayısını artırmıştır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?

A) Denizlerin kirlenmesi

B) Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azalması

C) Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğalması

D) Aşırı ve bilinçsiz avlanma.

 

9. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde nesli tükenen canlılardan birisidir?

A) Ankara keçisi

B) Van kedisi

C) Deniz horozu

D) Anadolu leoparı

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüşümü zorunlu hale getirmektedir?

A) Fazladan bir enerji gerektirdiği

B) Doğal kaynakların daha az kullanılmasıyla doğaya katkı sağlandığı

C) Kısa vadede verimli ancak yüksek maliyetli bir yatırım olduğu

D) Birincil ham madde olarak oldukça elverişli olduğu

 

11. Aşağıda verilenlerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan birisi değildir?

A) Tarım ilaçlarının besinler yoluyla insanlar ve hayvanlara geçerek birikime neden olması.

B) Sulama sularıyla toprak altına sızan sularla birlikte tarım ilaçlarının yeraltı suyunu kirletmesi.

C) Zararlı böceklerin yanında faydalı böceklerin de öldürülmesi.

D) Topraktaki bütün mikroskobik (mikroorganizma) canlı türlerinin artmasına yol açması.

 

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi petrol ve türevlerinin deniz suyuna karışması sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarından birisi değildir?

A) Tür çeşidi ve sayısı artar.

B) Sudaki oksijen miktarı azalır.

C) Biyoçeşitlilik azalır.

D) Su kirliliği ortaya çıkar.

 

13. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliğin önemini göstermez?

A) Sağlığımızı korur.

B) Doğa dengesini korur.

C) Ekonomiye katkıda bulunur.

D) Ekolojik denge sağlar.

 

14. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?

A) Toplu taşıma araçları kullanılmamalı

B) Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalı

C) Plastik ambalajlar tercih edilmemeli

D) Fosil yakıtların yerine güneş enerjisinden yararlanılmalı.

 

15. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği artırır?

A) Orman yangınları

B) Doğal yasam alanlarının korunması

C) Nüfusun hızla artması

D) Fosil yakıtların çok tüketilmesi

 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi belli bir çevrenin temiz duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır?

A) Göl yüzeyindeki kirlilik yapan maddeler için kimyasal ilaçlama yapılması

B) Tarımda verimi artırmak için kimyasal gübrelerin kullanılması

C) Evsel atıkların göl kıyısındaki toprağa gömülmesi

D) Fabrikada arıtma tesisleri kurulup faaliyete geçirilmesi

 

17. Araştırmacılar, bir bölgede meydana gelen olay ve sonuçları ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırlamışlardır. Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum devam ederse aşağıda verilenlerden hangisinin olması beklenir?

A) Havadaki oksijen oranının azalması

B) Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması

C) Asit yağmurlarının artması

D) Kalıcı kirlilik yapan atık çeşitlerinin artması

 

18 Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli

B) Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli

C) Çevrenin kirletilmesine özen gösterilmeli

D) Doğal yaşam alanları korunmalı